31 jul 2015 06:00

31 jul 2015 06:00

Putin den verklige krigshetsaren

FÖRSVARET

Replik. Sture Grönblad utnämnde mig till krigshetsare i en replik i SLA (27/7). Orsaken var att jag förordat att vi borde ansluta oss till Nato. Om han anser att alla Nato-vänner är krigshetsare framgick inte men jag behöver ju inte känna mig ensam då vi är många, som delar uppfattningen att en anslutning till Nato är rätt väg att gå.

Sture Grönblad skriver vidare ”att vapen föder krig och att det är krigsmakter som skapar krig” vet (nästan) alla.” Putins Ryssland rustar nu med syfte att 2020 ha bytt ut hela sin strategiska vapenarsenal. Bedömd kostnad cirka 5 000 miljarder kronor. 2 300 nya stridsvagnar, 1 200 nya helikoptrar, stridsflygplan och dessutom utbyte av de gamla kärnvapenspetsarna mot 1 800 moderna. 2015 skall 30 procent av landets strategiska vapenarsenal ha bytts ut och 2020 skall 70 procent av vapnen klassas som toppmoderna.

Sture Grönblad hyser stor förståelse för att Putin känner sig provocerad när ”fienden kommer närmare och närmare”. De baltiska staterna, Polen, Östtyskland med flera som ockuperats och införlivats med Sovjetunionen, skapade tidigare en skyddande barriär mot de västliga demokratierna. När Warszawapakten dessbättre föll samman och sedan också Sovjetunionen upplöstes fick Ryssland landgränser mot nu fria självständiga stater. Dessa länder är väl medvetna om vad Ryssland under Putin står för och vidtager alla tilltillgängliga medel för att skydda sin nyvunna frihet. Medlemskap i Nato bedömdes då vara det bästa skyddet. På vilket sätt dessa helt rimliga skyddsåtgärder skulle kunna anses vara provocerande förstår jag inte.

Georgien och Ukraina aviserade att de ville närma sig västvärlden men det passade inte in i Putins planer som tydligen ”provocerades” av att de båda länderna själva ville bestämma över sin framtid.

Jag vidhåller att ett svenskt medlemskap i Nato är vårt bästa och enda skydd mot ett militärt allt starkare Ryssland. Ett land som styrs av en krigshetsare av format.

Hergus Palmquist

Sture Grönblad skriver vidare ”att vapen föder krig och att det är krigsmakter som skapar krig” vet (nästan) alla.” Putins Ryssland rustar nu med syfte att 2020 ha bytt ut hela sin strategiska vapenarsenal. Bedömd kostnad cirka 5 000 miljarder kronor. 2 300 nya stridsvagnar, 1 200 nya helikoptrar, stridsflygplan och dessutom utbyte av de gamla kärnvapenspetsarna mot 1 800 moderna. 2015 skall 30 procent av landets strategiska vapenarsenal ha bytts ut och 2020 skall 70 procent av vapnen klassas som toppmoderna.

Sture Grönblad hyser stor förståelse för att Putin känner sig provocerad när ”fienden kommer närmare och närmare”. De baltiska staterna, Polen, Östtyskland med flera som ockuperats och införlivats med Sovjetunionen, skapade tidigare en skyddande barriär mot de västliga demokratierna. När Warszawapakten dessbättre föll samman och sedan också Sovjetunionen upplöstes fick Ryssland landgränser mot nu fria självständiga stater. Dessa länder är väl medvetna om vad Ryssland under Putin står för och vidtager alla tilltillgängliga medel för att skydda sin nyvunna frihet. Medlemskap i Nato bedömdes då vara det bästa skyddet. På vilket sätt dessa helt rimliga skyddsåtgärder skulle kunna anses vara provocerande förstår jag inte.

Georgien och Ukraina aviserade att de ville närma sig västvärlden men det passade inte in i Putins planer som tydligen ”provocerades” av att de båda länderna själva ville bestämma över sin framtid.

Jag vidhåller att ett svenskt medlemskap i Nato är vårt bästa och enda skydd mot ett militärt allt starkare Ryssland. Ett land som styrs av en krigshetsare av format.

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.