01 aug 2015 06:00

01 aug 2015 06:00

Dags för ett nytt Saltsjöbadsavtal

ARBETSMARKNADEN

På 1920-talet hade Sverige världsrekord i strejker och lockouter. Detta fick ett snabbt slut, när Arbetsdomstolen inrättades 1928. Tio år senare tillkom den mest omfattande överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter i det så kallade Saltsjöbadsavtalet, som till stora delar fortfarande gäller.

Under 2000-talet har metallfacken i Sverige och Tyskland gått med på tillfälliga lönesänkningar för att rädda jobben, i Sverige skedde detta 2009 under dåvarande fackordförande Stefan Löfvens ledning. Något liknande hade varit otänkbart i England och Frankrike, där stora strejker och konflikter inte är ovanliga.

Svenskt Näringsliv tog initiativet till ett nytt Saltsjöbadsavtal 2007 i samverkan med LO och PTK. Förhandlingarna bröts emellertid två år senare men nu kunde det vara dags med ett nytt försök, som bland annat borde ta upp hur unga invandrare lättare skulle komma in på arbetsmarknaden och även hur vi kan få ner den höga arbetslösheten bland svenska ungdomar.

Att få igång ett gediget lärlingssystem liknande det tyska borde övervägas på allvar. Tyskland har EU:s lägsta arbetslöshet, men även Norge, Danmark och Island har lägre arbetslöshet än Sverige. Om regeringens löfte att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet redan om fem år skall kunna infrias, krävs att man ställer krav på arbetsmarknadens parter att agera och inte lita på att regering och riksdag ska fixa jobben. Det har inte lyckats hittills, oavsett regeringens sammansättning.

Lars Hjertén (M)

På 1920-talet hade Sverige världsrekord i strejker och lockouter. Detta fick ett snabbt slut, när Arbetsdomstolen inrättades 1928. Tio år senare tillkom den mest omfattande överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter i det så kallade Saltsjöbadsavtalet, som till stora delar fortfarande gäller.

Under 2000-talet har metallfacken i Sverige och Tyskland gått med på tillfälliga lönesänkningar för att rädda jobben, i Sverige skedde detta 2009 under dåvarande fackordförande Stefan Löfvens ledning. Något liknande hade varit otänkbart i England och Frankrike, där stora strejker och konflikter inte är ovanliga.

Svenskt Näringsliv tog initiativet till ett nytt Saltsjöbadsavtal 2007 i samverkan med LO och PTK. Förhandlingarna bröts emellertid två år senare men nu kunde det vara dags med ett nytt försök, som bland annat borde ta upp hur unga invandrare lättare skulle komma in på arbetsmarknaden och även hur vi kan få ner den höga arbetslösheten bland svenska ungdomar.

Att få igång ett gediget lärlingssystem liknande det tyska borde övervägas på allvar. Tyskland har EU:s lägsta arbetslöshet, men även Norge, Danmark och Island har lägre arbetslöshet än Sverige. Om regeringens löfte att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet redan om fem år skall kunna infrias, krävs att man ställer krav på arbetsmarknadens parter att agera och inte lita på att regering och riksdag ska fixa jobben. Det har inte lyckats hittills, oavsett regeringens sammansättning.

Lars Hjertén (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.