03 aug 2015 06:00

03 aug 2015 06:00

Att öka spänningen är oklokt

NATO-ANSLUTNING

Replik. Hergus Palmquist, din invändning mot mitt förslag till försvar av markterritoriet ger mig anledning att vara tydligare. På land finns alla resurser både för fred, krig och där bor och verkar människorna. Att Sverige använder 43 miljarder utan att försvara markterritoriet låter absurt. Men så är det. Det måste medborgarna få veta.

Sverige har skaffat och avser skaffa än mer stridskrafter som främst kan genomföra anfallskrig. Nu vill du och ditt parti som tidigare var ett försvarsvänligt parti genom anslutning till USA/Nato öka anfallskraften och spänningen mot Ryssland som är antagonist till USA/Nato – men inte till Sverige.

USA/Nato har inga resurser som kan försvara vårt vidsträckta landterritorium. USA/Nato genomför anfallskrig för att skapa egen trygghet. Nato kan inte ens försvara sitt eget landterritorium utan litar på USA:s avskräckning med flyg och kärnvapen – anfallskrig! Det ska inte Sverige göra!

Sverige har ett betydelsefullt militärstrategiskt markterritorium. Alla Sverige kringliggande stater har intresse av det. Om markterritoriet är trovärdigt försvarat kan alla parter godta detta och framför allt Ryssland som har ett instängt marin- och flygstrategiskt läge i förhållande till USA/Nato. Beroende på Sveriges strategiska betydelse ska inte landterritoriet lämnas oförsvarat. Det är mitt tydliga budskap.

Konfrontation om makt finns mellan olika stormakter. De med kärnvapen – USA och Ryssland – vill skaffa sig militära fördelar även i Europa. Att som ditt parti öka den militära konfrontationen är oklokt. Natos doktrin är ömsesidig förstörelse med flyg och kärnvapen. Detta konfirmerades senast i Lissabon 2010. Att gå med i Nato och hota Ryssland med ett sådant krig är inte förnuftigt. Det leder till spänningar och upprustning.

Men krig pågår ju i Ukraina. Ja, men än så länge har det inte trappats upp till flyg- och kärnvapenkrig. Manöverkrig som Ryssland genomför berör militära positioner på markterritoriet – tillräckligt allvarligt för medborgarna som bor där. Sveriges regering bör snarast skapa ett folkförsvar av hela landets yta, som trovärdigt stöder vår militära allianspolitik. Det kan ge medborgarna sammanhållning – god inre och yttre säkerhet. Vi behöver det i en orolig värld.

Du kallades i ett inlägg i SLA för krigshetsare. Ja, framflyttning av USA/Nato i Östersjön till Rysslands gräns, hetsar inte bara Putin utan även krigströtta och rädda ryssar. Sverige måste överge sitt ensidiga synsätt – fienden kommer österifrån. Låt oss i framtiden kunna säga i likhet med den f d finske utrikesministern: Ur Rysslands synvinkel har den 1 300 kilometer långa gränsen med Finland varit den allra tryggaste och Finland den enda granne som aldrig har förorsakat Ryssland några säkerhetspolitiska bekymmer under efterkrigsperioden.

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Sverige har skaffat och avser skaffa än mer stridskrafter som främst kan genomföra anfallskrig. Nu vill du och ditt parti som tidigare var ett försvarsvänligt parti genom anslutning till USA/Nato öka anfallskraften och spänningen mot Ryssland som är antagonist till USA/Nato – men inte till Sverige.

USA/Nato har inga resurser som kan försvara vårt vidsträckta landterritorium. USA/Nato genomför anfallskrig för att skapa egen trygghet. Nato kan inte ens försvara sitt eget landterritorium utan litar på USA:s avskräckning med flyg och kärnvapen – anfallskrig! Det ska inte Sverige göra!

Sverige har ett betydelsefullt militärstrategiskt markterritorium. Alla Sverige kringliggande stater har intresse av det. Om markterritoriet är trovärdigt försvarat kan alla parter godta detta och framför allt Ryssland som har ett instängt marin- och flygstrategiskt läge i förhållande till USA/Nato. Beroende på Sveriges strategiska betydelse ska inte landterritoriet lämnas oförsvarat. Det är mitt tydliga budskap.

Konfrontation om makt finns mellan olika stormakter. De med kärnvapen – USA och Ryssland – vill skaffa sig militära fördelar även i Europa. Att som ditt parti öka den militära konfrontationen är oklokt. Natos doktrin är ömsesidig förstörelse med flyg och kärnvapen. Detta konfirmerades senast i Lissabon 2010. Att gå med i Nato och hota Ryssland med ett sådant krig är inte förnuftigt. Det leder till spänningar och upprustning.

Men krig pågår ju i Ukraina. Ja, men än så länge har det inte trappats upp till flyg- och kärnvapenkrig. Manöverkrig som Ryssland genomför berör militära positioner på markterritoriet – tillräckligt allvarligt för medborgarna som bor där. Sveriges regering bör snarast skapa ett folkförsvar av hela landets yta, som trovärdigt stöder vår militära allianspolitik. Det kan ge medborgarna sammanhållning – god inre och yttre säkerhet. Vi behöver det i en orolig värld.

Du kallades i ett inlägg i SLA för krigshetsare. Ja, framflyttning av USA/Nato i Östersjön till Rysslands gräns, hetsar inte bara Putin utan även krigströtta och rädda ryssar. Sverige måste överge sitt ensidiga synsätt – fienden kommer österifrån. Låt oss i framtiden kunna säga i likhet med den f d finske utrikesministern: Ur Rysslands synvinkel har den 1 300 kilometer långa gränsen med Finland varit den allra tryggaste och Finland den enda granne som aldrig har förorsakat Ryssland några säkerhetspolitiska bekymmer under efterkrigsperioden.

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.