05 aug 2015 06:00

05 aug 2015 06:00

Romantisk naivitet hos vegetarianer

REPLIK

För några dagar sedan besökte jag tillsammans med mina barnbarn Göteborgs Naturhistoriska museum. Där kan man beskåda tusentals olika djur, men endast i uppstoppat skick. Inte ett enda levande djur fanns att se.

Detta skulle kunna bli en ”framtid” också för våra nu levande boskapsdjur om Jonas Paulssons vision från SLA den 1 augusti skulle genomföras. Framtidens barn måste gå till museum för att se hur en ko eller gris såg ut. Det blir resultatet av ett ”vegetariskt samhälle”.

Jag har ofta förvånat mig över den romantiska naivitet som tycks råda bland många doktrinära vegetarianer. Har man någonsin tänkt sig in i vad som skulle ske i naturen om vi slutade att idka boskapsskötsel och äta kött?

Ingen föder upp boskap eller andra husdjur enbart för sitt nöjes skull. Naturen själv visar upp ett mönster av liv, död och nya generationer i ett ständigt kretslopp. Om inte boskapsuppfödarna fick tillgodogöra sig denna naturresurs, skulle resultatet bli att kor, grisar, får m.m. skulle utrotas och endast kunna beskådas som museiföremål. Hur djurvänligt är det?

Boskapen tillför oss stora naturvärden. De håller markerna öppna, befrämjar gräs och örters mångfald. Genom sin gödsel ger de marken näring som också kommer vegetarianer till godo. Alternativet är konstgödsel?

Svensk boskap lever sitt liv i välmåga. Får mat, rent vatten och omvårdnad. När sedan tiden är fullbordad slaktas de med de metoder som svensk lagstiftning kräver. Därigenom tillför de oss människor nödvändig näring och i en del fall också naturprodukter som är viktiga för oss och som inte utarmar naturen som alternativa syntetiska material ofta gör. Boskapsskötsel och jordbruk är de två ben som en sund ekologi står på. Därmed inte sagt att metoder och handhavande inte skulle kunna utvecklas och förbättras vid behov.

Jonas Paulsson kallar behovet av kött för ”groteskt”. Ja, kanske det. Men då är hela vår natur grotesk. Djur äter djur och t.o.m. vissa växter gör så. Det är knappast fråga om någon idyll. Naturen är grym. I naturen blir de flesta djur uppätna levande. Det behöver normalt inte svensk boskap uppleva. Men det händer ändå allt oftare när rovdjur tränger sig in hagar och river boskap.

Mycket mer skulle kunna sägas om detta. Hur vi än skaffar oss vår föda påverkar det liv och natur runt omkring oss. Vad som då anses vara natur- eller djurvänligt blir en fråga om känslor och ideologi. I vår del av världen har vi möjlighet att välja om vi vill leva som vegetarianer eller inte. Ingen är sämre och ingen är bättre. Men under mänskligheten hela historia har det funnits ett naturligt samband mellan djurhållning och jordbruk. Det är ett sunt sätt att förvalta våra gemensamma naturtillgångar. Låt oss fortsätta på den linjen. Vi är inte behov av några vegetariska matpoliser.

Bernt Johansson

För några dagar sedan besökte jag tillsammans med mina barnbarn Göteborgs Naturhistoriska museum. Där kan man beskåda tusentals olika djur, men endast i uppstoppat skick. Inte ett enda levande djur fanns att se.

Detta skulle kunna bli en ”framtid” också för våra nu levande boskapsdjur om Jonas Paulssons vision från SLA den 1 augusti skulle genomföras. Framtidens barn måste gå till museum för att se hur en ko eller gris såg ut. Det blir resultatet av ett ”vegetariskt samhälle”.

Jag har ofta förvånat mig över den romantiska naivitet som tycks råda bland många doktrinära vegetarianer. Har man någonsin tänkt sig in i vad som skulle ske i naturen om vi slutade att idka boskapsskötsel och äta kött?

Ingen föder upp boskap eller andra husdjur enbart för sitt nöjes skull. Naturen själv visar upp ett mönster av liv, död och nya generationer i ett ständigt kretslopp. Om inte boskapsuppfödarna fick tillgodogöra sig denna naturresurs, skulle resultatet bli att kor, grisar, får m.m. skulle utrotas och endast kunna beskådas som museiföremål. Hur djurvänligt är det?

Boskapen tillför oss stora naturvärden. De håller markerna öppna, befrämjar gräs och örters mångfald. Genom sin gödsel ger de marken näring som också kommer vegetarianer till godo. Alternativet är konstgödsel?

Svensk boskap lever sitt liv i välmåga. Får mat, rent vatten och omvårdnad. När sedan tiden är fullbordad slaktas de med de metoder som svensk lagstiftning kräver. Därigenom tillför de oss människor nödvändig näring och i en del fall också naturprodukter som är viktiga för oss och som inte utarmar naturen som alternativa syntetiska material ofta gör. Boskapsskötsel och jordbruk är de två ben som en sund ekologi står på. Därmed inte sagt att metoder och handhavande inte skulle kunna utvecklas och förbättras vid behov.

Jonas Paulsson kallar behovet av kött för ”groteskt”. Ja, kanske det. Men då är hela vår natur grotesk. Djur äter djur och t.o.m. vissa växter gör så. Det är knappast fråga om någon idyll. Naturen är grym. I naturen blir de flesta djur uppätna levande. Det behöver normalt inte svensk boskap uppleva. Men det händer ändå allt oftare när rovdjur tränger sig in hagar och river boskap.

Mycket mer skulle kunna sägas om detta. Hur vi än skaffar oss vår föda påverkar det liv och natur runt omkring oss. Vad som då anses vara natur- eller djurvänligt blir en fråga om känslor och ideologi. I vår del av världen har vi möjlighet att välja om vi vill leva som vegetarianer eller inte. Ingen är sämre och ingen är bättre. Men under mänskligheten hela historia har det funnits ett naturligt samband mellan djurhållning och jordbruk. Det är ett sunt sätt att förvalta våra gemensamma naturtillgångar. Låt oss fortsätta på den linjen. Vi är inte behov av några vegetariska matpoliser.

Bernt Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.