05 aug 2015 06:00

05 aug 2015 06:00

Ryssland är oberäkneligt

NATO-ANSLUTNING

Replik. Per Blomqvist gav i SLA en tydlig och övertygande redogörelse för att Sverige bör vara alliansfritt. Men jag är lika övertygad om att gå med i Nato av helt andra skäl. Jag har fått se hur totalitära stater som forna Östtyskland och Polen under kommunisttiden styrdes samt en gång i Vitryssland. Det handlar om maktspråk, inte logik.

Ryssland är oberäkneligt. Och man kan inte lita på Putin. Han har en agenda utåt och en inåt. Ryssland håller på med en upprustning. Inåt landet slår han an på nationella strängar så som flera länder gjorde inför andra världskriget.

EU är ett fredsprojekt, dvs. alla stater eniga. Nato kan tyckas vara ett hot enligt Ryssland men är en krigsförebyggande organisation. USA och Nato har utgjort ett hinder för Ryssland att gå vidare i Ukraina. Men om inte USA, EU och Nato stått eniga hade risken varit stor att Ryssland fortsatt annekteringen av Ukraina.

För att gå med i Nato måste Sverige ha ett starkt försvar enligt vår nuvarande försvarsminister vid hans besök i Skövde i höstas. Om Ryssland skulle expandera och vilja ta Gotland är detta hur enkelt som helst hur starkt försvar vi än har. Min slutsats är dels ett starkt försvar dels gå med i Nato. Jag delar Hergus Palmqvists åsikt helt. Inför Ryssland spelar alliansfrihet eller ej ingen roll.

Per-Olof Elfstrand

Ryssland är oberäkneligt. Och man kan inte lita på Putin. Han har en agenda utåt och en inåt. Ryssland håller på med en upprustning. Inåt landet slår han an på nationella strängar så som flera länder gjorde inför andra världskriget.

EU är ett fredsprojekt, dvs. alla stater eniga. Nato kan tyckas vara ett hot enligt Ryssland men är en krigsförebyggande organisation. USA och Nato har utgjort ett hinder för Ryssland att gå vidare i Ukraina. Men om inte USA, EU och Nato stått eniga hade risken varit stor att Ryssland fortsatt annekteringen av Ukraina.

För att gå med i Nato måste Sverige ha ett starkt försvar enligt vår nuvarande försvarsminister vid hans besök i Skövde i höstas. Om Ryssland skulle expandera och vilja ta Gotland är detta hur enkelt som helst hur starkt försvar vi än har. Min slutsats är dels ett starkt försvar dels gå med i Nato. Jag delar Hergus Palmqvists åsikt helt. Inför Ryssland spelar alliansfrihet eller ej ingen roll.

Per-Olof Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.