07 aug 2015 06:01

07 aug 2015 06:01

Högre tempo i Skövde

KOMMUNEN

Skövde ska växa så det knakar. Vi moderater är tillsammans med våra alliansvänner pådrivande för att lägga i en högre växel. Befolkningsökning, ett växande lokalt näringsliv och en ökande inpendling ställer stora krav på vår kommun. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik där vi vågar prioritera har Skövde kommun möjlighet att fortsätta satsa offensivt.

Skövde växer i snart sagt alla riktningar, inklusive på höjden. Söderut växer Hentorp med ytterligare småhus men även Bovieran. På sikt växer Skövde och Skultorp ihop, och i den senare är en förtätning på gång med hyresrätter i centralt läge.

Norröver går arbetsmaskinerna varma vid Skövdebostäders Eko-Logi på Aspö och ett stenkast bort är Frostaliden vid Lillegårdsrondellen under uppstart. Ett nytt verksamhets-/industriområde är på gång i Norra Ryd och där ska det byggas en rejäl trafikplats. I Stöpen fortsätter expansionen vid infarten söderifrån och på Billingssluttningen sker ytterligare förtätning. Österöver byggs ledningar, gator och cykelvägar för nästa etapp av Trädgårdsstaden, där en mängd intressenter vill börja bygga. Nyetableringarna vid Stallsiken fortsätter.

I centrala Skövde sker ytterligare förtätning med allt från hyres- och bostadsrätter till kontor, möjlighet till ett parkeringshus á fem våningar och ett helt nytt Regionens hus. Det sistnämnda kommer att försörja Skövderegionen med högkvalitativa arbetstillfällen under lång tid framöver.

Vi har gett uppdrag att på sikt totalt omvandla Norrmalms handelsområde söder om Elins esplanad. Här ska skapas ett nytt, modernt och centralt stadsboende för tusentals människor. Vi vill också att Gothia Science Park växer samt att en utvecklad logistikhubb med koppling till järnvägen skapas. För att nämna några exempel.

Mycket är med andra ord på gång. Vi moderater vill att produktionen av nya bostäder ökar, att nya verksamhetsområden med arbetstillfällen kommer på plats och att kommunen samtidigt bygger ut kärnan av välfärden med skola och omsorg. Därför är vi ständigt pådrivande.

Magnus Hammar Borsch (M)

Torbjörn Bergman (M)

ledamöter i Beredningen för Samhällsbyggnad

Skövde ska växa så det knakar. Vi moderater är tillsammans med våra alliansvänner pådrivande för att lägga i en högre växel. Befolkningsökning, ett växande lokalt näringsliv och en ökande inpendling ställer stora krav på vår kommun. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik där vi vågar prioritera har Skövde kommun möjlighet att fortsätta satsa offensivt.

Skövde växer i snart sagt alla riktningar, inklusive på höjden. Söderut växer Hentorp med ytterligare småhus men även Bovieran. På sikt växer Skövde och Skultorp ihop, och i den senare är en förtätning på gång med hyresrätter i centralt läge.

Norröver går arbetsmaskinerna varma vid Skövdebostäders Eko-Logi på Aspö och ett stenkast bort är Frostaliden vid Lillegårdsrondellen under uppstart. Ett nytt verksamhets-/industriområde är på gång i Norra Ryd och där ska det byggas en rejäl trafikplats. I Stöpen fortsätter expansionen vid infarten söderifrån och på Billingssluttningen sker ytterligare förtätning. Österöver byggs ledningar, gator och cykelvägar för nästa etapp av Trädgårdsstaden, där en mängd intressenter vill börja bygga. Nyetableringarna vid Stallsiken fortsätter.

I centrala Skövde sker ytterligare förtätning med allt från hyres- och bostadsrätter till kontor, möjlighet till ett parkeringshus á fem våningar och ett helt nytt Regionens hus. Det sistnämnda kommer att försörja Skövderegionen med högkvalitativa arbetstillfällen under lång tid framöver.

Vi har gett uppdrag att på sikt totalt omvandla Norrmalms handelsområde söder om Elins esplanad. Här ska skapas ett nytt, modernt och centralt stadsboende för tusentals människor. Vi vill också att Gothia Science Park växer samt att en utvecklad logistikhubb med koppling till järnvägen skapas. För att nämna några exempel.

Mycket är med andra ord på gång. Vi moderater vill att produktionen av nya bostäder ökar, att nya verksamhetsområden med arbetstillfällen kommer på plats och att kommunen samtidigt bygger ut kärnan av välfärden med skola och omsorg. Därför är vi ständigt pådrivande.

Magnus Hammar Borsch (M)

Torbjörn Bergman (M)

ledamöter i Beredningen för Samhällsbyggnad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.