08 aug 2015 06:00

08 aug 2015 06:00

Påståenden i direkt motsats till fakta

POLITIK

Replik. Helena Lindahl och Fredrik Christensson (båda C) skriver i en debattartikel i SLA den 6 augusti under rubriken ”Verkligheten ett problem för S” att regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för unga innebär ”en tuffare väg in på arbetsmarknaden för Sveriges unga”.

Det är förvånande att skribenterna så tvärsäkert hävdar detta blott tre dagar efter att Maria Bergqvist, ombudsman på Hotell- och Restaurangfacket Syd, i Sveriges Radio uttalat att man efter den förra regeringens sänkning inte sett någon förändring i antalet unga eller anställda över huvud taget.

Lindahls/Christenssons påstående står också i direkt motsats till vad vi vet om sänkningen. Redan i slutet av 2013 kom en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som helt motsäger vad Lindahl/Christensson hävdar: Den borgerliga satsningen hade en försvinnande liten effekt (för utlandsfödda ingen alls), och den var framför allt jättedyr. Ett enda nytt jobb till följd av satsningen kostade staten mellan 1 och 7,4 miljoner kronor.

Det är lovvärt av Lindahl och Christensson att vilja skapa arbetstillfällen för såväl unga som gamla, i storföretag som småföretag, men att lyfta fram sänkta arbetsgivaravgifter som en avgörande pusselbit för att skapa arbete för unga genererar inte samma respekt. Det gör inte heller rubriken på författarnas artikel; om man ska kunna uttala sig om Verkligheten, måste man ta reda på hur Verkligheten ser ut och inte bara hävda att den är ett problem för andra.

MathGamer

Det är förvånande att skribenterna så tvärsäkert hävdar detta blott tre dagar efter att Maria Bergqvist, ombudsman på Hotell- och Restaurangfacket Syd, i Sveriges Radio uttalat att man efter den förra regeringens sänkning inte sett någon förändring i antalet unga eller anställda över huvud taget.

Lindahls/Christenssons påstående står också i direkt motsats till vad vi vet om sänkningen. Redan i slutet av 2013 kom en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som helt motsäger vad Lindahl/Christensson hävdar: Den borgerliga satsningen hade en försvinnande liten effekt (för utlandsfödda ingen alls), och den var framför allt jättedyr. Ett enda nytt jobb till följd av satsningen kostade staten mellan 1 och 7,4 miljoner kronor.

Det är lovvärt av Lindahl och Christensson att vilja skapa arbetstillfällen för såväl unga som gamla, i storföretag som småföretag, men att lyfta fram sänkta arbetsgivaravgifter som en avgörande pusselbit för att skapa arbete för unga genererar inte samma respekt. Det gör inte heller rubriken på författarnas artikel; om man ska kunna uttala sig om Verkligheten, måste man ta reda på hur Verkligheten ser ut och inte bara hävda att den är ett problem för andra.

MathGamer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.