10 aug 2015 06:00

10 aug 2015 06:00

Dags att öppna ögonen

MILJÖN

Vi ombeds ta kortare duschar, vi ombeds ta cykeln istället för bilen till affären, vi ombeds pendla med kollektivtrafiken och allt detta för att minimera vår förtärelse på klimatet.

Fokus ligger i att skära ner på det mesta i våra liv förutom det som har störst påverkan på klimatet idag, nämligen kött- och mejeriindustrin.

Det som direkt märks när en sådan diskussion uppstår är att många blir väldigt defensiva och argumenterar att det är deras rätt att äta vad de vill och ingen ska komma och bestämma över deras sätt att leva.

Självklart vill man äta det man tycker är gott men problemet ligger i att de flesta val vi gör i livet inte bara påverkar oss själva, utan alla andra vi delar denna planet med, inklusive de 85 miljoner djur som årligen torteras och dödas helt i onödan.

Utan att införa åtgärder uppskattas utsläppen år 2050 bli cirka 1,9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om enbart vegetabilisk kost skulle konsumeras beräknas utsläppen istället hamna på ca 0,9 ton. (Källa: David Bryngelsson et al. (2013) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtion 2050. Rapport från Avdelningen för Fysisk Resursteori, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers, Göteborg.)

Så vad är det för värld vi vill lämna till våra barn och barnbarn?

Är det värt att chansa på att en lösning hittas i framtiden bara för egen personlig njutning när det finns mängder av klimat- och smakvänliga alternativ?

Är det värt det lidande som djur dagligen utsätts för?

Nej, det är tydligt att vi behöver öppna våra ögon och ta ansvar för våra handlingar. Genom att äta en kost helt baserat på växter så kommer vi ge oss själva och framtida generationer en bättre värld att leva i både via klimatet och vår egen etik/moral.

Joakim Bergros

medlem i Djurrättsalliansen

Fokus ligger i att skära ner på det mesta i våra liv förutom det som har störst påverkan på klimatet idag, nämligen kött- och mejeriindustrin.

Det som direkt märks när en sådan diskussion uppstår är att många blir väldigt defensiva och argumenterar att det är deras rätt att äta vad de vill och ingen ska komma och bestämma över deras sätt att leva.

Självklart vill man äta det man tycker är gott men problemet ligger i att de flesta val vi gör i livet inte bara påverkar oss själva, utan alla andra vi delar denna planet med, inklusive de 85 miljoner djur som årligen torteras och dödas helt i onödan.

Utan att införa åtgärder uppskattas utsläppen år 2050 bli cirka 1,9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om enbart vegetabilisk kost skulle konsumeras beräknas utsläppen istället hamna på ca 0,9 ton. (Källa: David Bryngelsson et al. (2013) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtion 2050. Rapport från Avdelningen för Fysisk Resursteori, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers, Göteborg.)

Så vad är det för värld vi vill lämna till våra barn och barnbarn?

Är det värt att chansa på att en lösning hittas i framtiden bara för egen personlig njutning när det finns mängder av klimat- och smakvänliga alternativ?

Är det värt det lidande som djur dagligen utsätts för?

Nej, det är tydligt att vi behöver öppna våra ögon och ta ansvar för våra handlingar. Genom att äta en kost helt baserat på växter så kommer vi ge oss själva och framtida generationer en bättre värld att leva i både via klimatet och vår egen etik/moral.

Joakim Bergros

medlem i Djurrättsalliansen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.