10 aug 2015 06:00

10 aug 2015 06:00

Ta krafttag mot bostadsbristen

Debatt:

Bostadsbristen i Sverige blir allt värre. Framförallt landets unga, studenter och nyinvandrade drabbas hårt av bristen på bra boende där det finns möjligheter till jobb och utbildning. Skövde är en attraktiv ort med en attraktiv högskola. I dagarna rapporterades det i P4 Skaraborg om att kåren tvingas ordna sovsalar till nya studenter. Trots att bostadsbristen för studenter är så akut, lyser kraftfulla politiska åtgärder från sittande regering med sin frånvaro.

Nyligen presenterade bostadsminister Mehmet Kaplan regeringens plan för att komma till rätta med bostadskrisen. Istället för välbehövliga avregleringar och regelförenklingar så backar man bandet och inför subventioner som hämtade från förra århundradet.

Det är inte säkert att det snävt utformade subventionerna ens kommer att genomföras, då EU-kommissionen först måste godkänna det. Om förslaget ändå går igenom så är det inte säkert att det får avsett effekt. Subventioner skapar oftare fördyringar snarare än ökad tillgänglighet.

När problematiken med regleringar och planprocesser är känd så ställer man sig frågande till varför Kaplan går på med en politik som i bästa fall inte kommer att ge avsedd effekt, och i värsta fall leda till ännu dyrare bostäder.

Istället för subventionspolitik så föreslår vi följande åtgärder:

• Ta bort byggnormer och andra hämmande regleringar. Gamla byggnormer hindrar idag många nya lägenheter från att byggas. Förändrade bullerkrav skulle öppna upp mycket mark i attraktiva lägen. Borttagna krav på exempelvis minimistorlek på badrum och köksytor och slopad parkeringsnorm skulle ge billigare lägenheter bättre anpassade för dagens unga.

• Begränsa oskäliga överklaganden och få fram mer byggbar mark. Mycket av markägandet i våra städer är lokalt. Kommunerna behöver incitament för att få fram mer byggbar mark. Planprocesserna får inte dra ut på tiden. En begränsning av överklaganderätten skulle minska tiden det tar från idé till färdig bostad.

• Se över strandskyddet. Idag stoppar strandskyddet många bostäder i attraktiva lägen. Att bygga i strandnära läge är viktigt för att kunna utveckla landsbygden, vilket ska ske utifrån lokala förutsättningar.

• Fasa ut ränteavdragen och flyttskatterna. Finanspolitiken gynnar idag de som belånar sig och missgynnar de som vill flytta till ett mer ändamålsenligt boende. En avskaffad flyttskatt och ett utfasat ränteavdrag skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och förhoppningsvis dämpa prisutvecklingen.

Avskaffa hyresregleringen. En av elefanterna i det bostadspolitiska rummet har länge varit hyresregleringen. En enig ekonomkår har motbevisat att regleringen skulle motverka boendesegregationen. Boverket har kommit fram till att 40 000 nya bostäder skulle frigöras om hyresregleringen avskaffades.

Bostadsbristen är akut. Sveriges unga och studenter kan inte vänta längre. Regeringen borde riva upp sin verkningslösa subventionspolitik och istället sätta igång med riktiga reformer för att bygga bort bostadsbristen.

Andreas Svensson (C)

distriktsstyrelseledamot Skaraborg

Alfred Askeljung (C)

förbundsordförande Centerstudenter

Bostadsbristen i Sverige blir allt värre. Framförallt landets unga, studenter och nyinvandrade drabbas hårt av bristen på bra boende där det finns möjligheter till jobb och utbildning. Skövde är en attraktiv ort med en attraktiv högskola. I dagarna rapporterades det i P4 Skaraborg om att kåren tvingas ordna sovsalar till nya studenter. Trots att bostadsbristen för studenter är så akut, lyser kraftfulla politiska åtgärder från sittande regering med sin frånvaro.

Nyligen presenterade bostadsminister Mehmet Kaplan regeringens plan för att komma till rätta med bostadskrisen. Istället för välbehövliga avregleringar och regelförenklingar så backar man bandet och inför subventioner som hämtade från förra århundradet.

Det är inte säkert att det snävt utformade subventionerna ens kommer att genomföras, då EU-kommissionen först måste godkänna det. Om förslaget ändå går igenom så är det inte säkert att det får avsett effekt. Subventioner skapar oftare fördyringar snarare än ökad tillgänglighet.

När problematiken med regleringar och planprocesser är känd så ställer man sig frågande till varför Kaplan går på med en politik som i bästa fall inte kommer att ge avsedd effekt, och i värsta fall leda till ännu dyrare bostäder.

Istället för subventionspolitik så föreslår vi följande åtgärder:

• Ta bort byggnormer och andra hämmande regleringar. Gamla byggnormer hindrar idag många nya lägenheter från att byggas. Förändrade bullerkrav skulle öppna upp mycket mark i attraktiva lägen. Borttagna krav på exempelvis minimistorlek på badrum och köksytor och slopad parkeringsnorm skulle ge billigare lägenheter bättre anpassade för dagens unga.

• Begränsa oskäliga överklaganden och få fram mer byggbar mark. Mycket av markägandet i våra städer är lokalt. Kommunerna behöver incitament för att få fram mer byggbar mark. Planprocesserna får inte dra ut på tiden. En begränsning av överklaganderätten skulle minska tiden det tar från idé till färdig bostad.

• Se över strandskyddet. Idag stoppar strandskyddet många bostäder i attraktiva lägen. Att bygga i strandnära läge är viktigt för att kunna utveckla landsbygden, vilket ska ske utifrån lokala förutsättningar.

• Fasa ut ränteavdragen och flyttskatterna. Finanspolitiken gynnar idag de som belånar sig och missgynnar de som vill flytta till ett mer ändamålsenligt boende. En avskaffad flyttskatt och ett utfasat ränteavdrag skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och förhoppningsvis dämpa prisutvecklingen.

Avskaffa hyresregleringen. En av elefanterna i det bostadspolitiska rummet har länge varit hyresregleringen. En enig ekonomkår har motbevisat att regleringen skulle motverka boendesegregationen. Boverket har kommit fram till att 40 000 nya bostäder skulle frigöras om hyresregleringen avskaffades.

Bostadsbristen är akut. Sveriges unga och studenter kan inte vänta längre. Regeringen borde riva upp sin verkningslösa subventionspolitik och istället sätta igång med riktiga reformer för att bygga bort bostadsbristen.

Andreas Svensson (C)

distriktsstyrelseledamot Skaraborg

Alfred Askeljung (C)

förbundsordförande Centerstudenter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.