11 aug 2015 06:01

11 aug 2015 06:01

Depression ökar bland äldre ensamma

ÄLDREOMSORGEN.

Så har då diskussionen startat igen kring äldreomsorgen i Skövde. Anledningen är den försämring som är på gång kring våra äldreboenden i kommunen. De skall omvandlas till trygghetsboenden. Vilka pensionärer har framfört dessa önskemål? Inte någon, om jag förstår saken rätt. Det är ett påhitt hos politikerna inom sektor omvårdnad, sannolikt med förslag från tjänstemännen.

Istället vill man att de gamla och sjuka skall bo kvar hemma, även mot sin vilja. Det finns flera insändare som vittnat om detta. Dessutom vet jag personligen, att det finns äldre med läkarintyg, som inte fått en plats på ett äldreboende. Tydligen är biståndsbedömarna mer skickade att göra en medicinsk bedömning än behandlande läkare, vilket jag starkt ifrågasätter.

Det finns flera studier som kommit fram till att ensamhet är mycket skadlig för äldre personer. Ensamheten skapar psykiska sjukdomar. Social isolering är dubbelt så farligt som fetma och kan öka risken att dö i förtid med 50 procent, enligt en amerikansk studie.

Ensamhet påverkar vår sinnesstämning, man blir ledsen och deprimerad och det påverkar vårt beteende, som sömnen. Dålig sömn ökar stressnivån och försämrar ämnesomsättningen och immunförsvaret. Även fysiologisk påverkan är vanlig som till exempel blodtrycket, enligt professor Denny Vågerö.

Därför är det viktigt att våra äldreboenden får finnas kvar. Det ökar livskvalitén för våra äldre, minskar depressionen och människorna blir mer harmoniska.

Att påstå att det inte finns ett behov hos kommunens äldre befolkning är inte sant. Bland de 2 700 som är 80 år och äldre, har flera passerat 100-årsstrecket, det skulle vara mycket märkligt om inte dessa med råge skulle fylla de tomma lägenheterna på Bagaren, Käpplunda gärde och alla andra äldreboenden i kommunen.

Politikerna vill inte ta ansvar för våra äldre eller är det okunnigheten om situationen bland de äldre som lyser igenom. I så fall är det dags för att en bred kompetensutbildning genomförs och som även omfattar social kompetens, där empati ingår.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Så har då diskussionen startat igen kring äldreomsorgen i Skövde. Anledningen är den försämring som är på gång kring våra äldreboenden i kommunen. De skall omvandlas till trygghetsboenden. Vilka pensionärer har framfört dessa önskemål? Inte någon, om jag förstår saken rätt. Det är ett påhitt hos politikerna inom sektor omvårdnad, sannolikt med förslag från tjänstemännen.

Istället vill man att de gamla och sjuka skall bo kvar hemma, även mot sin vilja. Det finns flera insändare som vittnat om detta. Dessutom vet jag personligen, att det finns äldre med läkarintyg, som inte fått en plats på ett äldreboende. Tydligen är biståndsbedömarna mer skickade att göra en medicinsk bedömning än behandlande läkare, vilket jag starkt ifrågasätter.

Det finns flera studier som kommit fram till att ensamhet är mycket skadlig för äldre personer. Ensamheten skapar psykiska sjukdomar. Social isolering är dubbelt så farligt som fetma och kan öka risken att dö i förtid med 50 procent, enligt en amerikansk studie.

Ensamhet påverkar vår sinnesstämning, man blir ledsen och deprimerad och det påverkar vårt beteende, som sömnen. Dålig sömn ökar stressnivån och försämrar ämnesomsättningen och immunförsvaret. Även fysiologisk påverkan är vanlig som till exempel blodtrycket, enligt professor Denny Vågerö.

Därför är det viktigt att våra äldreboenden får finnas kvar. Det ökar livskvalitén för våra äldre, minskar depressionen och människorna blir mer harmoniska.

Att påstå att det inte finns ett behov hos kommunens äldre befolkning är inte sant. Bland de 2 700 som är 80 år och äldre, har flera passerat 100-årsstrecket, det skulle vara mycket märkligt om inte dessa med råge skulle fylla de tomma lägenheterna på Bagaren, Käpplunda gärde och alla andra äldreboenden i kommunen.

Politikerna vill inte ta ansvar för våra äldre eller är det okunnigheten om situationen bland de äldre som lyser igenom. I så fall är det dags för att en bred kompetensutbildning genomförs och som även omfattar social kompetens, där empati ingår.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.