11 aug 2015 06:00

11 aug 2015 06:00

Straffa inte spararna

Vid årsskiftet ändrades reglerna för privat pensionssparande och rätten till skatteavdrag började tas bort. Informationen om detta har dock gått många sparare förbi. De riskerar nu att tvingas betala skatt dubbelt.

Skatteverket har för ovanlighetens skull velat ge pensionsspararna en andra chans att göra rätt, men regeringen har initialt satt sig på tvären.

Skattereglerna som gynnat privat pensionssparande infördes år 1984 och fram till och med förra året var det möjligt att göra skatteavdrag om 12 000 kronor per år. Den 1 januari i år började avdragsrätten, efter bred parlamentarisk förankring, att fasas ut och under 2015 har man rätt att dra av 1 800 kronor. Från och med den 1 januari nästa år försvinner rätten till avdrag för privat pensionssparande helt.

Häromdagen rapporterade SvD Näringsliv (6/8) att hundratusentals pensionssparare, enligt inofficiella uppgifter kan det röra sig om över en miljon sparare, trots detta har fortsatt som förut att betala in pengar till sitt pensionssparkonto. Det beror sannolikt på att många startade sitt sparande för många år sedan och att det är vanligt med ett upplägg där pengarna förs över automatiskt från lönekontot till sparkontot.

Skatteverket har påpekat för regeringen att den som oavsiktligt har fortsatt att spara på pensionssparkontot bör få rätt att få tillbaka sina insättningar. Detta eftersom spararna riskerar att bli tvingas betala skatt dubbelt, både när pengarna kommer som lön och när de sedan tas ut som pension, och eftersom uttag från pensionssparkontot inte får börja tas ut förrän man fyllt 55 år.

Trots att ett stort antal människor uppenbarligen inte har nåtts av tillräcklig information eller getts nog med tid att ändra sitt sparande har regeringen i en lagrådsremiss hävdat att spararna visst har haft god tidsmarginal att agera.

Skatteverket är i vanliga fall inte särskilt positivt till flexibla regler och specialbestämmelser. Det är något som Marianne Björnberg som arbetar på Skatteverkets rättsavdelning också säger i artikeln i SvD Näringsliv, i vilken hon betonar att myndigheten i detta fall ser det motiverat med specifika övergångsregler. Det borde således finnas särskild anledning för regeringen att denna gång lyssna på Skatteverket.

Både Folkpartiet och Centerpartiet har kritiserat regeringen för att det kan bli fråga om dubbelbeskattning. ”Bara att slippa misstanken om att man använder folks okunskap eller ointresse för att ta in ytterligare några miljarder i skatt, borde vara tillräckligt för att Magdalena Andersson ska gå på Skatteverkets linje”, formulerar skribenten Joel Dahlberg även väl vad många tänkt (SvD 7/8).

De flesta är överens om att det är riktigt att fasa ut avdraget med hänvisning till att det finns bättre sparalternativ. När man ändrar invanda system behöver man dock ta höjd för att förändringen inte sker direkt. Finansministern meddelade i fredags eftermiddag att man efter kritiken insett detta och att frågan ska ses över. Regeringen bör ge spararna möjlighet att göra rätt.

Amelie Langby/SNB

Skatteverket har för ovanlighetens skull velat ge pensionsspararna en andra chans att göra rätt, men regeringen har initialt satt sig på tvären.

Skattereglerna som gynnat privat pensionssparande infördes år 1984 och fram till och med förra året var det möjligt att göra skatteavdrag om 12 000 kronor per år. Den 1 januari i år började avdragsrätten, efter bred parlamentarisk förankring, att fasas ut och under 2015 har man rätt att dra av 1 800 kronor. Från och med den 1 januari nästa år försvinner rätten till avdrag för privat pensionssparande helt.

Häromdagen rapporterade SvD Näringsliv (6/8) att hundratusentals pensionssparare, enligt inofficiella uppgifter kan det röra sig om över en miljon sparare, trots detta har fortsatt som förut att betala in pengar till sitt pensionssparkonto. Det beror sannolikt på att många startade sitt sparande för många år sedan och att det är vanligt med ett upplägg där pengarna förs över automatiskt från lönekontot till sparkontot.

Skatteverket har påpekat för regeringen att den som oavsiktligt har fortsatt att spara på pensionssparkontot bör få rätt att få tillbaka sina insättningar. Detta eftersom spararna riskerar att bli tvingas betala skatt dubbelt, både när pengarna kommer som lön och när de sedan tas ut som pension, och eftersom uttag från pensionssparkontot inte får börja tas ut förrän man fyllt 55 år.

Trots att ett stort antal människor uppenbarligen inte har nåtts av tillräcklig information eller getts nog med tid att ändra sitt sparande har regeringen i en lagrådsremiss hävdat att spararna visst har haft god tidsmarginal att agera.

Skatteverket är i vanliga fall inte särskilt positivt till flexibla regler och specialbestämmelser. Det är något som Marianne Björnberg som arbetar på Skatteverkets rättsavdelning också säger i artikeln i SvD Näringsliv, i vilken hon betonar att myndigheten i detta fall ser det motiverat med specifika övergångsregler. Det borde således finnas särskild anledning för regeringen att denna gång lyssna på Skatteverket.

Både Folkpartiet och Centerpartiet har kritiserat regeringen för att det kan bli fråga om dubbelbeskattning. ”Bara att slippa misstanken om att man använder folks okunskap eller ointresse för att ta in ytterligare några miljarder i skatt, borde vara tillräckligt för att Magdalena Andersson ska gå på Skatteverkets linje”, formulerar skribenten Joel Dahlberg även väl vad många tänkt (SvD 7/8).

De flesta är överens om att det är riktigt att fasa ut avdraget med hänvisning till att det finns bättre sparalternativ. När man ändrar invanda system behöver man dock ta höjd för att förändringen inte sker direkt. Finansministern meddelade i fredags eftermiddag att man efter kritiken insett detta och att frågan ska ses över. Regeringen bör ge spararna möjlighet att göra rätt.

Amelie Langby/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.