12 aug 2015 06:01

12 aug 2015 06:01

Historisk mark för Skövdeborna

BRANDSTORPSVÄGEN

Jag har tyvärr inte tagit del av Västergötlands museum utredning om Brandstorpsvägen men måste ändå hålla med Douglas Hjalmarsson i hans insändare i SLA den 30 juli. Brandstorpsvägen och området runt denna är historisk mark! Tyvärr är mycket redan förstört och skövlat. Men detta innebär ju inte att man måste förstöra mer.

Brandstorpsvägen har mycket gamla anor ända tillbaka till medeltiden. Den förband de båda klostren i Varnhem och Alvastra. Vid Skyttesledet delade sig vägen. En väg gick ner till Skövde medan den andra gick ner mot det som idag är Billingsluttningen. Där kan vi än idag följa dess väg österut via Gamla Kungsvägen, över Vadsbovägen, ner via Västerdalsvägen och Vallevägen till Mariestadsvägen. Denna del av vägen är av Riksantikvarieämbetet registrerad som kulturlämning.

Vägen fortsätter sedan under järnvägen och förbi Kommunverkstaden. Där finns förresten en minnessten efter Carl XIV Johans besök den 7 juli 1820. Traditionen säger att han stannade på denna plats för att uträtta vissa nödvändiga behov! Men en minnessten blev det.

Vi kan med andra ord konstatera att Brandstorpsvägen är en del av en mycket gammal, och för sin tid, mycket betydelsefull väg. Förutom att den fått en ny sträckning förbi norra brottet är sträckningen till stora delar fortfarande intakt.

Området runt vägen är självklart också intressant. Här fanns tidigare ett mycket spännande kulturlandskap som försvunnit i samband med utökning av brottet. På slutet av 1950-talet grävdes flera stora gravhögar ut vars fynd tyder på att där legat en gård eller bebyggelse av stor betydelse. Vem vet – kanske var det Elins gård som försvann för snart 60 år sedan!

Även trakterna kring Brandstorp och Skyttesledet har varit föremål för diskussioner då det gäller Skövdes tidigaste historia. Gunnar Linde menade att detta kunde vara platsen för det allra första Skövde. Det som då skrevs Skötve. Språkforskarna har ännu inte lyckats förklara namnets betydelse. Gunnar Linde, som var en mycket kunnig och aktad ortnamnsforskare, har kommit med den enligt mig bästa tolkningen hittills. Ve betyder offerplats och sköt skulle i detta fall kunna betyda inskjutning i berget. Skötve skulle alltså betyda offerplatsen vid inskjutningen i berget. Och det är ju i denna inskjutning mellan Syd- och Nordbillingen som Våmb och Brandstorp ligger.

Brandtorpsvägen är historisk mark för Skövde och Skövdeborna.

Göran Lundh

Jag har tyvärr inte tagit del av Västergötlands museum utredning om Brandstorpsvägen men måste ändå hålla med Douglas Hjalmarsson i hans insändare i SLA den 30 juli. Brandstorpsvägen och området runt denna är historisk mark! Tyvärr är mycket redan förstört och skövlat. Men detta innebär ju inte att man måste förstöra mer.

Brandstorpsvägen har mycket gamla anor ända tillbaka till medeltiden. Den förband de båda klostren i Varnhem och Alvastra. Vid Skyttesledet delade sig vägen. En väg gick ner till Skövde medan den andra gick ner mot det som idag är Billingsluttningen. Där kan vi än idag följa dess väg österut via Gamla Kungsvägen, över Vadsbovägen, ner via Västerdalsvägen och Vallevägen till Mariestadsvägen. Denna del av vägen är av Riksantikvarieämbetet registrerad som kulturlämning.

Vägen fortsätter sedan under järnvägen och förbi Kommunverkstaden. Där finns förresten en minnessten efter Carl XIV Johans besök den 7 juli 1820. Traditionen säger att han stannade på denna plats för att uträtta vissa nödvändiga behov! Men en minnessten blev det.

Vi kan med andra ord konstatera att Brandstorpsvägen är en del av en mycket gammal, och för sin tid, mycket betydelsefull väg. Förutom att den fått en ny sträckning förbi norra brottet är sträckningen till stora delar fortfarande intakt.

Området runt vägen är självklart också intressant. Här fanns tidigare ett mycket spännande kulturlandskap som försvunnit i samband med utökning av brottet. På slutet av 1950-talet grävdes flera stora gravhögar ut vars fynd tyder på att där legat en gård eller bebyggelse av stor betydelse. Vem vet – kanske var det Elins gård som försvann för snart 60 år sedan!

Även trakterna kring Brandstorp och Skyttesledet har varit föremål för diskussioner då det gäller Skövdes tidigaste historia. Gunnar Linde menade att detta kunde vara platsen för det allra första Skövde. Det som då skrevs Skötve. Språkforskarna har ännu inte lyckats förklara namnets betydelse. Gunnar Linde, som var en mycket kunnig och aktad ortnamnsforskare, har kommit med den enligt mig bästa tolkningen hittills. Ve betyder offerplats och sköt skulle i detta fall kunna betyda inskjutning i berget. Skötve skulle alltså betyda offerplatsen vid inskjutningen i berget. Och det är ju i denna inskjutning mellan Syd- och Nordbillingen som Våmb och Brandstorp ligger.

Brandtorpsvägen är historisk mark för Skövde och Skövdeborna.

Göran Lundh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.