12 aug 2015 06:00

12 aug 2015 06:00

Västra Götalands vindkraft viktig för klimatet

Debatt:

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

En omställning mot förnybar elproduktion pågår. Förra året var 44 procent av den nya elproduktion som installerades i EU vindkraft och 30 procent var solkraft. Gamla kraftverk som bygger på kol, olja och gas har börjat fasas ut. Men omställningen går för långsamt.

Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i denna energiomställning. Den leder till minskade klimatutsläpp och bidrar dessutom till att pressa elpriset för svenska konsumenter.

Svensk Vindenergi har sammanställt Vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Med länets 546 vindkraftverk som producerar en total effekt om 774 megawatt (MW) hamnar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan. Om elen som producerades av vindkraften i Västra Götaland under 2014 ersatte kolbaserad elproduktion minskade utsläppen av koldioxid med 1,7 miljoner ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 700 000 personbilar.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Samtidigt har vi lyckats bygga ut den förnybara elen till lägre kostnader för konsumenterna än i några andra länder i Europa. Sveriges export av förnybar el begränsas av kraftledningarna och kraftkablarna till utlandet, som behöver byggas ut vidare.

Enligt EU-kommissionen kan europeiska företag och konsumenter årligen spara upp mot 380 miljarder kronor genom en bättre sammankopplad elmarknad och ytterligare upp mot 280 miljarder kronor om året om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör Sveriges goda vindresurser tas tillvara.

Politikerna i Västra Götaland bör därför underlätta för utbyggnaden av vindkraft i länets kommuner. Det kommer både gynna klimatet och vara lönsamt för elkonsumenterna i Västra Götaland.

Charlotte Unger

vd Svensk Vindenergi

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

En omställning mot förnybar elproduktion pågår. Förra året var 44 procent av den nya elproduktion som installerades i EU vindkraft och 30 procent var solkraft. Gamla kraftverk som bygger på kol, olja och gas har börjat fasas ut. Men omställningen går för långsamt.

Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i denna energiomställning. Den leder till minskade klimatutsläpp och bidrar dessutom till att pressa elpriset för svenska konsumenter.

Svensk Vindenergi har sammanställt Vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län utifrån hur mycket vindkraft som installerats i länet. Med länets 546 vindkraftverk som producerar en total effekt om 774 megawatt (MW) hamnar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan. Om elen som producerades av vindkraften i Västra Götaland under 2014 ersatte kolbaserad elproduktion minskade utsläppen av koldioxid med 1,7 miljoner ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 700 000 personbilar.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för att producera förnybar el. Samtidigt har vi lyckats bygga ut den förnybara elen till lägre kostnader för konsumenterna än i några andra länder i Europa. Sveriges export av förnybar el begränsas av kraftledningarna och kraftkablarna till utlandet, som behöver byggas ut vidare.

Enligt EU-kommissionen kan europeiska företag och konsumenter årligen spara upp mot 380 miljarder kronor genom en bättre sammankopplad elmarknad och ytterligare upp mot 280 miljarder kronor om året om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör Sveriges goda vindresurser tas tillvara.

Politikerna i Västra Götaland bör därför underlätta för utbyggnaden av vindkraft i länets kommuner. Det kommer både gynna klimatet och vara lönsamt för elkonsumenterna i Västra Götaland.

Charlotte Unger

vd Svensk Vindenergi

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.