13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 06:00

Långa handläggningstider hotar jakten

Debatt:

Den 16 augusti börjar råbocksjakten och många jägare ska ut i de svenska skogarna, vi har cirka 300 000 jägare i landet och cirka 600 000 vapenägare.

För att kunna jaga och bedriva skytte måste både jägare och skyttar kunna byta vapen, köpa nytt och sälja vapen utan att det tar orimligt lång tid att få dessa nya licenser. Långa handläggningstider gör att man riskerar att inte få sin licens och vapen tills jakten börjar. JO har slagit fast att handläggningstiderna för en komplett ifylld licensansökan ska vara maximalt 30 dagar. Trots kritiken från JO har det inte nämnvärt förbättrats utan väntetiderna kan vara uppemot och långt över sex månader, vilket inte är acceptabelt.

Vi moderater har tagit fram drygt 20 punkter som behöver förändras för en modern vapenlagstiftning som motsvarar jakten och skyttets behov och vi har motionerat om detta i riksdagen och tänker fortsätta driva den linjen.

Sverige har en av Europas mest omfattande utbildningar och krav för att få köpa och använda vapen. Och vi ställer mycket höga krav på en säker vapenförvaring. Jakt- och skyttevapen används mycket sällan vid brott. Det är därför viktigt att samhället fokuserar sina resurser till att begränsa införsel, spridning och användning av illegala vapen, och samtidigt tar bort onödiga regler och byråkrati runt handläggning av vapenlicenser för jägare och skyttar.

För att kunna bedriva jakt och skytte krävs det att jägarna och skyttarna kan köpa, byta och sälja vapen utan orimligt långa handläggningstider. Polisen behandlar idag uppemot 70 000 vapenärenden om året vilket är både tidsödande och kostsamt. Våra förslag skulle öka snabbheten, minska byråkratin och sänka kostnaderna för samhället utan att för den skull äventyra säkerheten runt vapenhandeln. Här är några av våra förslag:

• När man byter in ett vapen mot ett likvärdigt i samma vapenklass så skulle godkända vapenhandlare direkt över disk kunna lämna ut en ny licens på det nya vapnet.

• Max 1 månads handläggningstid efter en korrekt inlämnad vapenlicensansökan, och ansökningarna ska digitaliseras för att underlätta hanteringen.

• Den nya viltmyndigheten bör även ta över all vapenlicenshantering, den nya myndigheten kan med fördel placeras i Skaraborg.

Behovet av olika jaktvapen ökar beroende av att vi jagar fler viltarter. Det är viktigt att jägarna har rätt utrustning för att kunna sköta om våra viltstammar.

• Därför förslår vi att utöka antalet vapen i vapengarderoben och att ta bort det extra kravet på motivering för femte och sjätte vapnet.

• Vi vill också ta bort synnerliga skäl och ersätta det med särskilda skäl för att underlätta vapenlicenshanteringen för målskyttevapen.

Vi vill också ha en översyn och få till förändringar så att alla beslut rörande våra vilda djur flyttas till Sverige. Dessa beslut ska Sverige själv kunna styra över utan EU:s byråkrater.

Sten Bergheden (M)

jägare, initiativtagare och ledare för Moderaternas vapenutredning

riksdagsledamot Skaraborg

Den 16 augusti börjar råbocksjakten och många jägare ska ut i de svenska skogarna, vi har cirka 300 000 jägare i landet och cirka 600 000 vapenägare.

För att kunna jaga och bedriva skytte måste både jägare och skyttar kunna byta vapen, köpa nytt och sälja vapen utan att det tar orimligt lång tid att få dessa nya licenser. Långa handläggningstider gör att man riskerar att inte få sin licens och vapen tills jakten börjar. JO har slagit fast att handläggningstiderna för en komplett ifylld licensansökan ska vara maximalt 30 dagar. Trots kritiken från JO har det inte nämnvärt förbättrats utan väntetiderna kan vara uppemot och långt över sex månader, vilket inte är acceptabelt.

Vi moderater har tagit fram drygt 20 punkter som behöver förändras för en modern vapenlagstiftning som motsvarar jakten och skyttets behov och vi har motionerat om detta i riksdagen och tänker fortsätta driva den linjen.

Sverige har en av Europas mest omfattande utbildningar och krav för att få köpa och använda vapen. Och vi ställer mycket höga krav på en säker vapenförvaring. Jakt- och skyttevapen används mycket sällan vid brott. Det är därför viktigt att samhället fokuserar sina resurser till att begränsa införsel, spridning och användning av illegala vapen, och samtidigt tar bort onödiga regler och byråkrati runt handläggning av vapenlicenser för jägare och skyttar.

För att kunna bedriva jakt och skytte krävs det att jägarna och skyttarna kan köpa, byta och sälja vapen utan orimligt långa handläggningstider. Polisen behandlar idag uppemot 70 000 vapenärenden om året vilket är både tidsödande och kostsamt. Våra förslag skulle öka snabbheten, minska byråkratin och sänka kostnaderna för samhället utan att för den skull äventyra säkerheten runt vapenhandeln. Här är några av våra förslag:

• När man byter in ett vapen mot ett likvärdigt i samma vapenklass så skulle godkända vapenhandlare direkt över disk kunna lämna ut en ny licens på det nya vapnet.

• Max 1 månads handläggningstid efter en korrekt inlämnad vapenlicensansökan, och ansökningarna ska digitaliseras för att underlätta hanteringen.

• Den nya viltmyndigheten bör även ta över all vapenlicenshantering, den nya myndigheten kan med fördel placeras i Skaraborg.

Behovet av olika jaktvapen ökar beroende av att vi jagar fler viltarter. Det är viktigt att jägarna har rätt utrustning för att kunna sköta om våra viltstammar.

• Därför förslår vi att utöka antalet vapen i vapengarderoben och att ta bort det extra kravet på motivering för femte och sjätte vapnet.

• Vi vill också ta bort synnerliga skäl och ersätta det med särskilda skäl för att underlätta vapenlicenshanteringen för målskyttevapen.

Vi vill också ha en översyn och få till förändringar så att alla beslut rörande våra vilda djur flyttas till Sverige. Dessa beslut ska Sverige själv kunna styra över utan EU:s byråkrater.

Sten Bergheden (M)

jägare, initiativtagare och ledare för Moderaternas vapenutredning

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.