14 aug 2015 06:01

14 aug 2015 06:01

Vad händer bakom kulisserna inom Skövde HF?

HANDBOLL

Under det gångna året har Skövde Handbollsflickor nått fina idrottsliga resultat, både för A-laget med semifinalspel och ungdomslagen som gick till steg 5 (finalslutspel) i USM, bara att gratulera.

De två senaste åren har dock föreningen präglats av hårda besparingar som föreningens ordförande Erik Boström har styrt, vilket inneburit att inga investeringar eller utveckling för föreningen har kunnat genomföras. Två av tre personer har fått lämna sina tjänster inom kansliet vilket har lett till bristande service för lagen. Ordföranden har fört över stort ansvar på ledare och därmed oss föräldrar, vilket inte givit något positivt resultat. Helt fel inriktning.

Ett tiotal föräldrar har haft ett möte med ordföranden angående bristande ledarskap inom några av ungdomslagen, för att därmed få förändring, vilket inte gett resultat. Ordföranden försvarade ledarskapet och tyckte föräldragruppen bara klagade. Han lyssnade hellre på sina tränare i detta fall.

Vidare har föreningens sportgrupp arbetat med att se över innehållet i föreningens styrdokument Röda Tråden. Detta för att uppdatera innehållet med koppling till vad som hänt ute i landet vad gäller målbilder och idrottsligt utövande för yngre åldersklasser m.m. Nuvarande målbilder inom föreningen medför stress och ångest, samt begränsar bredden då det istället satsas mer på spetsen av spelare. Arbetet innebär också att man tänker fokusera mer på individen vilket innebär individuella målbilder med tillhörande träningsprogram. Man lär också föreslå att samtliga spelare ska få bra speltid även under USM-spel med mera, vilket klart motiverar samtliga spelare. Detta underlag lär vara mycket bra, och man ska följa Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollsförbundets riktlinjer för ungdomsidrott.

Det är nog så viktigt att denna förändring sker då det i detta sammanhang undras hur föreningens sponsorer ställer sig till detta, vilket kan bli förödande för föreningen om inte förändring sker.

Hur fungerar då föreningens demokratiska delar, kan man fråga sig. Vid årsmötet i år liksom förra året gapade i princip tomma läktare och endast ett fåtal deltog. Valberedningens funktion kan ifrågasättas, då ordföranden verkar styra vilka som ska ingå i styrelsen, och där antagligen bara ja-sägare till honom ska ingå. Kritiker gör sig icke besvär.

Från föräldrasidan är vi lätt irriterade på föreningens styrningar och inte minst på att allt för många flickor slutar spela handboll i de äldre åldersklasserna, på grund av dåligt ledarskap.

Skövde Handbollsflickor behöver utan tvekan en förändring, så att en positiv utveckling med tillhörande höjd motivering hos våra flickor erhålls.

En av flera besvikna föräldrar

Under det gångna året har Skövde Handbollsflickor nått fina idrottsliga resultat, både för A-laget med semifinalspel och ungdomslagen som gick till steg 5 (finalslutspel) i USM, bara att gratulera.

De två senaste åren har dock föreningen präglats av hårda besparingar som föreningens ordförande Erik Boström har styrt, vilket inneburit att inga investeringar eller utveckling för föreningen har kunnat genomföras. Två av tre personer har fått lämna sina tjänster inom kansliet vilket har lett till bristande service för lagen. Ordföranden har fört över stort ansvar på ledare och därmed oss föräldrar, vilket inte givit något positivt resultat. Helt fel inriktning.

Ett tiotal föräldrar har haft ett möte med ordföranden angående bristande ledarskap inom några av ungdomslagen, för att därmed få förändring, vilket inte gett resultat. Ordföranden försvarade ledarskapet och tyckte föräldragruppen bara klagade. Han lyssnade hellre på sina tränare i detta fall.

Vidare har föreningens sportgrupp arbetat med att se över innehållet i föreningens styrdokument Röda Tråden. Detta för att uppdatera innehållet med koppling till vad som hänt ute i landet vad gäller målbilder och idrottsligt utövande för yngre åldersklasser m.m. Nuvarande målbilder inom föreningen medför stress och ångest, samt begränsar bredden då det istället satsas mer på spetsen av spelare. Arbetet innebär också att man tänker fokusera mer på individen vilket innebär individuella målbilder med tillhörande träningsprogram. Man lär också föreslå att samtliga spelare ska få bra speltid även under USM-spel med mera, vilket klart motiverar samtliga spelare. Detta underlag lär vara mycket bra, och man ska följa Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollsförbundets riktlinjer för ungdomsidrott.

Det är nog så viktigt att denna förändring sker då det i detta sammanhang undras hur föreningens sponsorer ställer sig till detta, vilket kan bli förödande för föreningen om inte förändring sker.

Hur fungerar då föreningens demokratiska delar, kan man fråga sig. Vid årsmötet i år liksom förra året gapade i princip tomma läktare och endast ett fåtal deltog. Valberedningens funktion kan ifrågasättas, då ordföranden verkar styra vilka som ska ingå i styrelsen, och där antagligen bara ja-sägare till honom ska ingå. Kritiker gör sig icke besvär.

Från föräldrasidan är vi lätt irriterade på föreningens styrningar och inte minst på att allt för många flickor slutar spela handboll i de äldre åldersklasserna, på grund av dåligt ledarskap.

Skövde Handbollsflickor behöver utan tvekan en förändring, så att en positiv utveckling med tillhörande höjd motivering hos våra flickor erhålls.

En av flera besvikna föräldrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.