17 aug 2015 06:01

17 aug 2015 06:01

Bostadsbristen uppe på den politiska agendan

BOSTÄDER.

Det är intressant att följa debatten om hur krisen på bostadsmarknaden ska lösas. Modeordet för tillfället är avregleringar.

Ibland låter det som att om alla regler togs bort skulle bostadsmarknaden efter kort tid vara i balans. Så är det givetvis inte. I första hand måste vi ha ett klart uttalat mål med att alla har rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Det är inte ofta man hör någon debattör ha synpunkter på det målet.

Sen kan vi fundera på hur vi når det målet. Det regelverk som finns idag har givetvis haft ett syfte. Att skapa bra bostäder. Om vi ska förenkla och förbilliga möjligheten att bygga flerbostadshus måste vi väl ändå fundera på om vi kan göra det och ändå nå målet. En bra bostad till en rimlig kostnad. Detta måste naturligtvis gälla alla medborgare, eller? Om vi frångår det målet måste politikerna bestämma vilka grupper som inte ska ha en bra bostad till en rimlig kostnad.

Alltså, vilka konsekvenser får avregleringar, ändrade byggnormer, ändrade bullerkrav, förändrade krav på kök och badrum, begränsad rätt att överklaga, försämrat strandskydd och en enklare planprocess m.m. Det pågår redan ett antal utredningar som tittar på den här problematiken. Låt oss avvakta de förslag som lär komma och utvärdera dem. Om de utredningarna gjort sitt jobb ordentligt får vi förhoppningsvis en konsekvensbeskrivning. Man håller ju också på att titta på den enskildes möjligheter att finansiera det ägda boendet så här kan vi också förvänta oss olika förslag att ta ställning till.

När det gäller hyresregleringen är det inget nytt krav att den ska avskaffas. De är många grupper och utredningar som ställt de kraven och som styrkt att antalet lägenheter i flyttkedjan ska öka. Här har politikerna hela tiden varit kallsinniga och det beror antagligen på att då når man inte målet. En bra bostad till en rimlig kostnad för alla. Det blir ökade kostnader för att bo och då finns det flera grupper i samhället som får problem att hitta bra boende. De förhandlande parterna på bostadsmarknaden har också ett ansvar att målet uppnås. Hittills har detta fungerat tillfredsställande. Annars hade politikerna ingripit.

En fråga som kan vara intressant för ansvariga politiker på olika nivåer att ta tag i är byggkostnaderna. Det har utretts men sen händer inget mer. Där hoppas vi att det kommer skarpa förslag från politiskt håll. Det skulle gynna hela branschen och tas emot positivt av boende och fastighetsägare.

I fortsättningen hoppas vi att vi också får en vink om konsekvenserna av de olika förslag på avregleringar m.m. som dyker upp då och då.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skaraborg

Ibland låter det som att om alla regler togs bort skulle bostadsmarknaden efter kort tid vara i balans. Så är det givetvis inte. I första hand måste vi ha ett klart uttalat mål med att alla har rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Det är inte ofta man hör någon debattör ha synpunkter på det målet.

Sen kan vi fundera på hur vi når det målet. Det regelverk som finns idag har givetvis haft ett syfte. Att skapa bra bostäder. Om vi ska förenkla och förbilliga möjligheten att bygga flerbostadshus måste vi väl ändå fundera på om vi kan göra det och ändå nå målet. En bra bostad till en rimlig kostnad. Detta måste naturligtvis gälla alla medborgare, eller? Om vi frångår det målet måste politikerna bestämma vilka grupper som inte ska ha en bra bostad till en rimlig kostnad.

Alltså, vilka konsekvenser får avregleringar, ändrade byggnormer, ändrade bullerkrav, förändrade krav på kök och badrum, begränsad rätt att överklaga, försämrat strandskydd och en enklare planprocess m.m. Det pågår redan ett antal utredningar som tittar på den här problematiken. Låt oss avvakta de förslag som lär komma och utvärdera dem. Om de utredningarna gjort sitt jobb ordentligt får vi förhoppningsvis en konsekvensbeskrivning. Man håller ju också på att titta på den enskildes möjligheter att finansiera det ägda boendet så här kan vi också förvänta oss olika förslag att ta ställning till.

När det gäller hyresregleringen är det inget nytt krav att den ska avskaffas. De är många grupper och utredningar som ställt de kraven och som styrkt att antalet lägenheter i flyttkedjan ska öka. Här har politikerna hela tiden varit kallsinniga och det beror antagligen på att då når man inte målet. En bra bostad till en rimlig kostnad för alla. Det blir ökade kostnader för att bo och då finns det flera grupper i samhället som får problem att hitta bra boende. De förhandlande parterna på bostadsmarknaden har också ett ansvar att målet uppnås. Hittills har detta fungerat tillfredsställande. Annars hade politikerna ingripit.

En fråga som kan vara intressant för ansvariga politiker på olika nivåer att ta tag i är byggkostnaderna. Det har utretts men sen händer inget mer. Där hoppas vi att det kommer skarpa förslag från politiskt håll. Det skulle gynna hela branschen och tas emot positivt av boende och fastighetsägare.

I fortsättningen hoppas vi att vi också får en vink om konsekvenserna av de olika förslag på avregleringar m.m. som dyker upp då och då.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.