17 aug 2015 06:00

17 aug 2015 06:00

Satte stopp för pensionärsföreningen

VARNHEM

Pensionärsföreningen med 215 medlemmar, flest medlemmar i Varnhem, önskade hyra Varnhemsgården vid två tillfällen, gällde en tisdag i oktober samt en tisdag i januari 2016. Svaret via mejl blev att Varnhemsgården är ingen bygdegård, lokalerna används frekvent för församlingsarbete, i stort sett alla dagar tisdag till fredag. Då önskade jag en mötestid med ansvarig präst men det fick jag ej!

Men nu har jag fått kännedom om att det som hindrar är att en barnkör på ett tiotal barn övar i stora salen 45 minuter på tisdagar även om det finns andra lokaler i huset.

Vi är en pensionärsförening som försöker skapa gemenskapsträffar med olika program för 70–80 av våra medlemmar varje månad under höst och vår samt resor och övriga tillställningar. Men nu är det stopp i Varnhemsgården utan att få en träff med ansvarig!

Föreningens styrelse skrev även ett brev till kyrkans ansvariga som avsändes 23 april 2015. Detta brev är ännu ej besvarat av någon. Vi är mycket besvikna!

Jag läser i kyrkans information att kyrkoavgiften även skall stödja gemenskapsträffar för äldre!

För pensionärernas bästa

Petrus Peinert

Men nu har jag fått kännedom om att det som hindrar är att en barnkör på ett tiotal barn övar i stora salen 45 minuter på tisdagar även om det finns andra lokaler i huset.

Vi är en pensionärsförening som försöker skapa gemenskapsträffar med olika program för 70–80 av våra medlemmar varje månad under höst och vår samt resor och övriga tillställningar. Men nu är det stopp i Varnhemsgården utan att få en träff med ansvarig!

Föreningens styrelse skrev även ett brev till kyrkans ansvariga som avsändes 23 april 2015. Detta brev är ännu ej besvarat av någon. Vi är mycket besvikna!

Jag läser i kyrkans information att kyrkoavgiften även skall stödja gemenskapsträffar för äldre!

För pensionärernas bästa

Petrus Peinert

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.