18 aug 2015 06:00

18 aug 2015 06:00

Akutsjukvården får extra satsningar!

Debatt:

Belastningen vid sjukhusens akutmottagningar har ökat under flera år. Vi i Centerpartiet ser med oro på utvecklingen som kan medföra en ökad risk för sämre tillgänglighet och omhändertagande, och som i förlängningen även kan sätta patientsäkerheten på spel. Långa väntetider på akuten är ett problem i hela landet, men flera mätningar visar att många mottagningar i Västra Götaland urskiljer sig med särskilt långa väntetider. Detta måste tas på allvar.

Mot bakgrund av ovanstående genomför nu den grönblåa majoriteten i Västra Götalandregionen, som Centerpartiet är en del av, betydande satsningar på akutsjukvården för att komma till bukt med problemen. Redan i budgeten för 2015 tillfördes akutsjukvården 100 miljoner kronor i en särskild satsning för att utveckla akutsjukvården, minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar, införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna och på sikt akutläkare. Målet är att 90 procent av patienterna som besöker akutmottagningarna ska ha en total vistelsetid på högst fyra timmar. Av dessa 100 miljoner kronor fick Skaraborgs sjukhus 16,3 miljoner kronor extra satsning.

Centerpartiet anser att dessa satsningar är alldeles nödvändiga för att komma till rätta med de problem som alldeles för länge hopats vid horisonten. I dag går många människor till akuten för lindrigare åkommor, något som belastar mottagningarna i onödan. Samtidigt är det viktigt att vi från politiken inte bara skyller på patienterna, utan blir tydligare i vår kommunikation att det är primärvården som är första linjens vård, inte sjukhusens akutmottagningar.

För att fortsättningsvis stödja upp akutsjukvården beslutade den grönblåa majoriteten att tillföra ytterligare resurser. Satsningarna utgörs av 50 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor 2017. Det ger akutsjukvården från 2015 till 2017 en total nivåhöjning om 200 miljoner kronor. Vår förhoppning är att dessa resurser ska ge sjukhusen större möjlighet att leverera en akutsjukvård bestående av kortare väntetider och ett bättre omhändertagande.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Belastningen vid sjukhusens akutmottagningar har ökat under flera år. Vi i Centerpartiet ser med oro på utvecklingen som kan medföra en ökad risk för sämre tillgänglighet och omhändertagande, och som i förlängningen även kan sätta patientsäkerheten på spel. Långa väntetider på akuten är ett problem i hela landet, men flera mätningar visar att många mottagningar i Västra Götaland urskiljer sig med särskilt långa väntetider. Detta måste tas på allvar.

Mot bakgrund av ovanstående genomför nu den grönblåa majoriteten i Västra Götalandregionen, som Centerpartiet är en del av, betydande satsningar på akutsjukvården för att komma till bukt med problemen. Redan i budgeten för 2015 tillfördes akutsjukvården 100 miljoner kronor i en särskild satsning för att utveckla akutsjukvården, minska väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar, införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna och på sikt akutläkare. Målet är att 90 procent av patienterna som besöker akutmottagningarna ska ha en total vistelsetid på högst fyra timmar. Av dessa 100 miljoner kronor fick Skaraborgs sjukhus 16,3 miljoner kronor extra satsning.

Centerpartiet anser att dessa satsningar är alldeles nödvändiga för att komma till rätta med de problem som alldeles för länge hopats vid horisonten. I dag går många människor till akuten för lindrigare åkommor, något som belastar mottagningarna i onödan. Samtidigt är det viktigt att vi från politiken inte bara skyller på patienterna, utan blir tydligare i vår kommunikation att det är primärvården som är första linjens vård, inte sjukhusens akutmottagningar.

För att fortsättningsvis stödja upp akutsjukvården beslutade den grönblåa majoriteten att tillföra ytterligare resurser. Satsningarna utgörs av 50 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor 2017. Det ger akutsjukvården från 2015 till 2017 en total nivåhöjning om 200 miljoner kronor. Vår förhoppning är att dessa resurser ska ge sjukhusen större möjlighet att leverera en akutsjukvård bestående av kortare väntetider och ett bättre omhändertagande.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.