18 aug 2015 06:00

18 aug 2015 06:00

Tjänstemännen måste få tydliga direktiv

ÄLDREOMSORGEN

Den 10 augusti hade Socialdemokraternas seniorutskott i Skövde sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Huvudpunkten på dagordningen var Skövde kommuns äldreboenden och äldreomsorg. Sammanfattningen efter diskussion blev att politikerna, främst de i vård och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen, måste ge tjänstemännen i förvaltningen för vård och omsorg tydliga direktiv för regler som skall gälla.

De regler som idag gäller i den så kallade ADL-trappan måste ses över. Det är inte rimligt att man måste upp på de översta trappstegen för att kunna få erbjudande om serviceboende. Det bör kunna ändras, i ett första steg till mitten av ADL-trappan. Ekonomiskt tänkande får i första hand inte styra beslut utan i stället omsorgstagares önskan och verkliga behov.

När det gäller trygghetsboende på Bagaren, måste politikerna med det snaraste fatta beslut och då även om vilken nämnd som ska administrera detta boende.

Sten-Åke Carlsson

S seniorutskottet

Huvudpunkten på dagordningen var Skövde kommuns äldreboenden och äldreomsorg. Sammanfattningen efter diskussion blev att politikerna, främst de i vård och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen, måste ge tjänstemännen i förvaltningen för vård och omsorg tydliga direktiv för regler som skall gälla.

De regler som idag gäller i den så kallade ADL-trappan måste ses över. Det är inte rimligt att man måste upp på de översta trappstegen för att kunna få erbjudande om serviceboende. Det bör kunna ändras, i ett första steg till mitten av ADL-trappan. Ekonomiskt tänkande får i första hand inte styra beslut utan i stället omsorgstagares önskan och verkliga behov.

När det gäller trygghetsboende på Bagaren, måste politikerna med det snaraste fatta beslut och då även om vilken nämnd som ska administrera detta boende.

Sten-Åke Carlsson

S seniorutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.