18 aug 2015 06:01

18 aug 2015 06:01

Vi är alltid tacksamma för en dialog

SKÖVDE HF

Replik till insändare med rubriken ”Vad händer bakom kulisserna?” (SLA 14/8).

Skövde HF har som många andra ideella idrottsföreningar, en stor utmaning i att ha en tillräckligt bra ekonomi, för att kunna bedriva en bred ungdomssatsning och samtidigt vara en förening med elitserielag i toppnivå. Av olika anledningar så har vi dragits med ett för stort underskott under ett för stort antal år, så det behövdes ett krafttag för att vända trenden och långsiktigt fortsätta vara den framgångsrika föreningen som visats att vi är.

Den viktigaste förutsättningen för ideella idrottsföreningar är det engagemang som finns hos spelare, föräldrar, tränare och övriga supporters som sponsorer åskådare m.m. Särskilt tränare och ledare drar ett stort lass, både i mängd av sin egen fritid, som att bemöta alla de olika viljeinriktningar som spelare och föräldrar ger uttryck för. Vi jobbar kontinuerligt med ”röda tråden” för att skapa bästa möjliga klimat för våra ungdomar. Inledningen på årets säsong startar just med detta tema då vi samlar alla ledare en helg för att just prata om ledarskap, föreningens syfte, ambition och ytterst ungdomsverksamheten. Vi samverkar även med SISU som förening gällande dessa frågor för att ta fram riktlinjer för detta och vi har startat ett arbete med stiftelsen Friends.

De synpunkter som togs upp i tidigare insändare har styrelsen tagit till sig tidigare och försökt hantera de konflikter som finns på ett så konstruktivt sätt som möjligt och där finns det inte bara en ståndpunkt att ta hänsyn till. Skövde HF:s ordförande Erik Boström har tagit upp alla ärenden, såväl när det gäller bemanning, ekonomi och olika konflikter till styrelsen, som sedan beslutat hur föreningen skall agera.

Precis som vi uppskattar det engagemang för föreningen som den anonyme artikelförfattaren har, önskar vi också att man nyttjar de demokratiska forum som exempelvis årsmötet är, för att föra fram sina synpunkter och även innan dess till valberedningen, för att få den styrelse som man önskar.

Skövde HF satsar för att åter gå till finalspel i elitserien, samtidigt som vi satsar för att fortsatt vara en av de få föreningar inom tjejidrotten, som ökar i antalet aktiva barn och ungdomar som utvecklas i sin favoritsport. Jag hoppas att vår stora satsning Annliz cup 28–30 augusti drar många åskådare till Arenan och Idrottshallen, där kommer också huvuddelen av styrelsen finnas engagerade i arbetet med cupen och vi är alltid tacksamma för dialog med de som vill engagera sig i Skövde HF.

Lars Lindström

vice ordförande Skövde HF

Replik till insändare med rubriken ”Vad händer bakom kulisserna?” (SLA 14/8).

Skövde HF har som många andra ideella idrottsföreningar, en stor utmaning i att ha en tillräckligt bra ekonomi, för att kunna bedriva en bred ungdomssatsning och samtidigt vara en förening med elitserielag i toppnivå. Av olika anledningar så har vi dragits med ett för stort underskott under ett för stort antal år, så det behövdes ett krafttag för att vända trenden och långsiktigt fortsätta vara den framgångsrika föreningen som visats att vi är.

Den viktigaste förutsättningen för ideella idrottsföreningar är det engagemang som finns hos spelare, föräldrar, tränare och övriga supporters som sponsorer åskådare m.m. Särskilt tränare och ledare drar ett stort lass, både i mängd av sin egen fritid, som att bemöta alla de olika viljeinriktningar som spelare och föräldrar ger uttryck för. Vi jobbar kontinuerligt med ”röda tråden” för att skapa bästa möjliga klimat för våra ungdomar. Inledningen på årets säsong startar just med detta tema då vi samlar alla ledare en helg för att just prata om ledarskap, föreningens syfte, ambition och ytterst ungdomsverksamheten. Vi samverkar även med SISU som förening gällande dessa frågor för att ta fram riktlinjer för detta och vi har startat ett arbete med stiftelsen Friends.

De synpunkter som togs upp i tidigare insändare har styrelsen tagit till sig tidigare och försökt hantera de konflikter som finns på ett så konstruktivt sätt som möjligt och där finns det inte bara en ståndpunkt att ta hänsyn till. Skövde HF:s ordförande Erik Boström har tagit upp alla ärenden, såväl när det gäller bemanning, ekonomi och olika konflikter till styrelsen, som sedan beslutat hur föreningen skall agera.

Precis som vi uppskattar det engagemang för föreningen som den anonyme artikelförfattaren har, önskar vi också att man nyttjar de demokratiska forum som exempelvis årsmötet är, för att föra fram sina synpunkter och även innan dess till valberedningen, för att få den styrelse som man önskar.

Skövde HF satsar för att åter gå till finalspel i elitserien, samtidigt som vi satsar för att fortsatt vara en av de få föreningar inom tjejidrotten, som ökar i antalet aktiva barn och ungdomar som utvecklas i sin favoritsport. Jag hoppas att vår stora satsning Annliz cup 28–30 augusti drar många åskådare till Arenan och Idrottshallen, där kommer också huvuddelen av styrelsen finnas engagerade i arbetet med cupen och vi är alltid tacksamma för dialog med de som vill engagera sig i Skövde HF.

Lars Lindström

vice ordförande Skövde HF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.