19 aug 2015 06:00

19 aug 2015 06:00

Jämlik vård – även för äldre!

Debatt.:

Den ojämlika vården orsakar onödigt mänskligt lidande och den kostar pengar. Det är dags för regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att ta åldersdiskrimineringen inom sjukvården på allvar.

Äldre kvinnor får inte kallelse till mammografi eller gynekologisk cellprovtagning och äldre män får inte alltid den bästa behandlingen mot prostatacancer. Allt beroende på att du passerat en viss ålder.

Visst håller svensk hälso- och sjukvård hög klass, men den är ojämlik. Vilken vård du får beror bland annat på var du bor, om du är man eller kvinna, vilken utbildningsnivå du har, var du är född. Och det beror på ålder.

PRO presenterade nyligen en rapport som belyser åldersdiskriminering i vården. Den ojämlika användningen av läkemedel, den nonchalerade psykiska ohälsan bland äldre, bristen på geriatrisk kompetens i vården, bristen på samordning mellan landsting/region och kommuner är några frågor vi lyfter. Åldersdiskrimineringen i vården sker både medvetet och omedvetet.

PRO har ett antal förslag till lösningar;

• Samverkan mellan landstingen och kommunerna måste vara långsiktig och hållbar. Därför anser PRO att det måste skrivas in i lagen att det ska finnas en gemensam ledning och styrning inom länen när det gäller omsorgen och vården för de mest sjuka äldre. Hittills har det byggt på frivillighet och det har uppenbarligen inte fungerat.

• Landstingen måste i större utsträckning kartlägga hur situationen ser ut för äldre. Genom att synliggöra skillnader finns det en grund för en öppen diskussion inom vården om vårdpersonalens egna beslut och förhållningssätt.

• Det bör inrättas särskilda äldremottagningar. Till dessa mottagningar bör det knytas tvärprofessionella team som ser till den äldres alla sjukdomar.

• För att göra äldrepsykiatrin mer tillgänglig för den stora gruppen med psykisk ohälsa bör den kopplas till primärvården, helst till de äldremottagningar PRO föreslår. All personal som arbetar med äldre bör få utbildning i äldrepsykiatri.

• Det behövs mer forskning och fler äldre som deltar i forskningsstudier som gör att mediciner och behandlingar kan anpassas efter äldres behov. Så är inte fallet idag.

• Vi föreslår också att den som är orolig och vill få en mammografiundersökning eller ta ett cellprov ska få möjlighet till detta. Oavsett ålder.

Alla måste kunna lita på att de får vård efter behov, annars riskeras tilltron till vår gemensamma välfärd. Äldre ska behandlas på lika villkor – något annat är inte acceptabelt. Alla ska kunna lita på vården – oavsett ålder.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Hans-Erik Lundkvist

ordförande för PRO-distriktet Skaraborg

Den ojämlika vården orsakar onödigt mänskligt lidande och den kostar pengar. Det är dags för regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att ta åldersdiskrimineringen inom sjukvården på allvar.

Äldre kvinnor får inte kallelse till mammografi eller gynekologisk cellprovtagning och äldre män får inte alltid den bästa behandlingen mot prostatacancer. Allt beroende på att du passerat en viss ålder.

Visst håller svensk hälso- och sjukvård hög klass, men den är ojämlik. Vilken vård du får beror bland annat på var du bor, om du är man eller kvinna, vilken utbildningsnivå du har, var du är född. Och det beror på ålder.

PRO presenterade nyligen en rapport som belyser åldersdiskriminering i vården. Den ojämlika användningen av läkemedel, den nonchalerade psykiska ohälsan bland äldre, bristen på geriatrisk kompetens i vården, bristen på samordning mellan landsting/region och kommuner är några frågor vi lyfter. Åldersdiskrimineringen i vården sker både medvetet och omedvetet.

PRO har ett antal förslag till lösningar;

• Samverkan mellan landstingen och kommunerna måste vara långsiktig och hållbar. Därför anser PRO att det måste skrivas in i lagen att det ska finnas en gemensam ledning och styrning inom länen när det gäller omsorgen och vården för de mest sjuka äldre. Hittills har det byggt på frivillighet och det har uppenbarligen inte fungerat.

• Landstingen måste i större utsträckning kartlägga hur situationen ser ut för äldre. Genom att synliggöra skillnader finns det en grund för en öppen diskussion inom vården om vårdpersonalens egna beslut och förhållningssätt.

• Det bör inrättas särskilda äldremottagningar. Till dessa mottagningar bör det knytas tvärprofessionella team som ser till den äldres alla sjukdomar.

• För att göra äldrepsykiatrin mer tillgänglig för den stora gruppen med psykisk ohälsa bör den kopplas till primärvården, helst till de äldremottagningar PRO föreslår. All personal som arbetar med äldre bör få utbildning i äldrepsykiatri.

• Det behövs mer forskning och fler äldre som deltar i forskningsstudier som gör att mediciner och behandlingar kan anpassas efter äldres behov. Så är inte fallet idag.

• Vi föreslår också att den som är orolig och vill få en mammografiundersökning eller ta ett cellprov ska få möjlighet till detta. Oavsett ålder.

Alla måste kunna lita på att de får vård efter behov, annars riskeras tilltron till vår gemensamma välfärd. Äldre ska behandlas på lika villkor – något annat är inte acceptabelt. Alla ska kunna lita på vården – oavsett ålder.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Hans-Erik Lundkvist

ordförande för PRO-distriktet Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.