19 aug 2015 06:01

19 aug 2015 06:01

Kommunen – en toppstyrd skendemokrati?

SKÖVDE KOMMUN

Jag har varit yrkesverksam i tjugosju år varav totalt sexton år i politiskt styrda organisationer. Jag har innehaft rollen som nämndsekreterare i kommunal politisk nämnd och är väl insatt i kommunala beslutsprocesser. I dag studerar jag kognitiv neurovetenskap på Högskolan i Skövde och intresserar mig till exempel för vilka strukturer i hjärnan som skulle kunna vara involverade i människans maktbegär. Varför är makt så viktigt för vissa individer och mindre viktigt för andra?

När det gäller det svenska demokratiska samhällssystemet så har jag börjat tvivla, är det verkligen så demokratiskt som vi tror? Det heter ju att vi väljare röstar in förtroendevalda politiker till beslutsfattande positioner, men gör vi det? Kan vi lita på att politiska organisationssystem garanterar att vi har den folkliga representation vi kan kräva bakom besluten? Hur fattas t ex besluten i KS (kommunstyrelsen) i Skövde? Fattas besluten i enlighet med kommunallagstiftningens intentioner eller är det istället några enstaka individer, möjligen med vardera sällsynt stort maktbegär, som styr och ställer? Kan det vara så att enskilda makttörstande individer lägger mycken tid och kraft på att skapa politiska system som utvidgar deras egen individuella makt och utestänger andra folkvalda från de reella beslutsprocesserna? Kan det hända i demokratiska Sverige?

Ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) måste rimligen vara ett av de sämsta politiskt administrativa organ man kan tänka sig om man på allvar menar att det är de folkvalda som gemensamt ska besluta. På det politiskt korrekta språket har ksau visserligen till uppgift att förbereda kommunstyrelsens ärenden för att åstadkomma ett effektivt beslutsfattande. Men är det inte så, istället, att de politiska besluten för Skövde kommun i själva verket fattas, informellt, av en handfull politiker som kapat ksau för egen agenda? Har inte dessa politiker skapat en förvriden idé om att ksau är ett beslutande organ och inte ett förberedande organ? Vilken enda politiker i Skövde stadshus vågar gå emot ledamöterna i ksau och riskera att för all framtid spoliera sin egen politiska karriär? Det gäller ju att hålla sig väl med höjdarna om man själv vill avancera inom politiken.

Ponera att det är så, att Skövde kommun toppstyrs av en handfull politiker som aldrig vill ifrågasättas – har vi då en folkvald demokratisk styrning av Skövde kommun, eller har vi något annat, en toppstyrd skendemokrati där några få maktälskande individer bestämmer precis allt?

Ingrid Almgren

Blå-Grön-Röd väljare

Jag har varit yrkesverksam i tjugosju år varav totalt sexton år i politiskt styrda organisationer. Jag har innehaft rollen som nämndsekreterare i kommunal politisk nämnd och är väl insatt i kommunala beslutsprocesser. I dag studerar jag kognitiv neurovetenskap på Högskolan i Skövde och intresserar mig till exempel för vilka strukturer i hjärnan som skulle kunna vara involverade i människans maktbegär. Varför är makt så viktigt för vissa individer och mindre viktigt för andra?

När det gäller det svenska demokratiska samhällssystemet så har jag börjat tvivla, är det verkligen så demokratiskt som vi tror? Det heter ju att vi väljare röstar in förtroendevalda politiker till beslutsfattande positioner, men gör vi det? Kan vi lita på att politiska organisationssystem garanterar att vi har den folkliga representation vi kan kräva bakom besluten? Hur fattas t ex besluten i KS (kommunstyrelsen) i Skövde? Fattas besluten i enlighet med kommunallagstiftningens intentioner eller är det istället några enstaka individer, möjligen med vardera sällsynt stort maktbegär, som styr och ställer? Kan det vara så att enskilda makttörstande individer lägger mycken tid och kraft på att skapa politiska system som utvidgar deras egen individuella makt och utestänger andra folkvalda från de reella beslutsprocesserna? Kan det hända i demokratiska Sverige?

Ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) måste rimligen vara ett av de sämsta politiskt administrativa organ man kan tänka sig om man på allvar menar att det är de folkvalda som gemensamt ska besluta. På det politiskt korrekta språket har ksau visserligen till uppgift att förbereda kommunstyrelsens ärenden för att åstadkomma ett effektivt beslutsfattande. Men är det inte så, istället, att de politiska besluten för Skövde kommun i själva verket fattas, informellt, av en handfull politiker som kapat ksau för egen agenda? Har inte dessa politiker skapat en förvriden idé om att ksau är ett beslutande organ och inte ett förberedande organ? Vilken enda politiker i Skövde stadshus vågar gå emot ledamöterna i ksau och riskera att för all framtid spoliera sin egen politiska karriär? Det gäller ju att hålla sig väl med höjdarna om man själv vill avancera inom politiken.

Ponera att det är så, att Skövde kommun toppstyrs av en handfull politiker som aldrig vill ifrågasättas – har vi då en folkvald demokratisk styrning av Skövde kommun, eller har vi något annat, en toppstyrd skendemokrati där några få maktälskande individer bestämmer precis allt?

Ingrid Almgren

Blå-Grön-Röd väljare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.