20 aug 2015 06:01

20 aug 2015 06:01

Omställningen måste få ta tid

ÄLDREBOENDEN

Vård- och omsorgsnämnden tog i maj ett inriktningsbeslut om att omvandla vissa servicelägenheter till annan boendeform. Syftet med omställningen är att kunna erbjuda en bredare grupp av äldre, än enbart de som har vård- och omsorgsbehov, tillgång till bostäder med god tillgänglighet och goda möjligheter till sociala aktiviteter och samvaro. I praktiken innebär förändringen att kravet på biståndsbeslut för att kunna få ett hyreskontrakt, på t.ex. Bagaren, tas bort.

Nämndens tankar och intentioner diskuterades mer omfattande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i april. Det berördes också vid rådets möte i mars, men då mer ytligt. Jag har uppfattat att många är positiva till förändringen, både i rådet men också de jag pratat med i andra forum, även om vissa farhågor finns.

Jag delar mångas frustration med att det tar tid att göra lägenheterna tillgängliga via kösystem, särskilt då det finns tomma lägenheter. Men det är viktigt att omställningen får beredas nogsamt och att beslut hinner tas i alla berörda instanser.

I väntan på att hyresförhållanden och praktiska frågor får sin lösning har vi valt att göra det bästa av situationen. Att hyra ut några lägenheter till Regionen begränsar intäktsbortfallet för verksamheten och löser, om än tillfälligt, bostadsbehovet för läkarstuderande som gör praktik i Skaraborg. Kanske väcks hos några av dessa studenter ett intresse för att bo och verka i Skövderegionen på sikt och kanske väcks ett intresse för äldres hälsa och geriatrik när de bor nära verksamheten som så många av oss känner så starkt för. Möjligheten tilltalar mig.

Theres Sahlström (M)

Vård- och omsorgsnämnden, ordförande

Vård- och omsorgsnämnden tog i maj ett inriktningsbeslut om att omvandla vissa servicelägenheter till annan boendeform. Syftet med omställningen är att kunna erbjuda en bredare grupp av äldre, än enbart de som har vård- och omsorgsbehov, tillgång till bostäder med god tillgänglighet och goda möjligheter till sociala aktiviteter och samvaro. I praktiken innebär förändringen att kravet på biståndsbeslut för att kunna få ett hyreskontrakt, på t.ex. Bagaren, tas bort.

Nämndens tankar och intentioner diskuterades mer omfattande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i april. Det berördes också vid rådets möte i mars, men då mer ytligt. Jag har uppfattat att många är positiva till förändringen, både i rådet men också de jag pratat med i andra forum, även om vissa farhågor finns.

Jag delar mångas frustration med att det tar tid att göra lägenheterna tillgängliga via kösystem, särskilt då det finns tomma lägenheter. Men det är viktigt att omställningen får beredas nogsamt och att beslut hinner tas i alla berörda instanser.

I väntan på att hyresförhållanden och praktiska frågor får sin lösning har vi valt att göra det bästa av situationen. Att hyra ut några lägenheter till Regionen begränsar intäktsbortfallet för verksamheten och löser, om än tillfälligt, bostadsbehovet för läkarstuderande som gör praktik i Skaraborg. Kanske väcks hos några av dessa studenter ett intresse för att bo och verka i Skövderegionen på sikt och kanske väcks ett intresse för äldres hälsa och geriatrik när de bor nära verksamheten som så många av oss känner så starkt för. Möjligheten tilltalar mig.

Theres Sahlström (M)

Vård- och omsorgsnämnden, ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.