20 aug 2015 06:00

20 aug 2015 06:00

Satsa på elevhälsan för alla barns bästa!

SKOLAN

l dagarna börjar höstterminen för landets skolelever. De allra flesta kommer att mötas av en skola med en väl utvecklad elevhälsa som svarar upp mot hens behov av stöd och trygghet. Men vi vet att det inte alltid är så trots att skollagen kräver att alla elever ska ha tillgång till psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens, skolsköterska och skolläkare. ”Tillgång till” betyder helt enkelt olika beroende på var i landet man bor. Hur ser det ut i din kommun?

l Rädda Barnens enkätundersökning Ung röst (2014) uppger 45 procent av de svarande barnen att Sverige behöver göra mer för att det ska gå fort att komma i kontakt med en psykolog eller kurator. 12 procent uppger att de haft ätstörningar och 14 procent är oroliga för att skada sig själva. Vart femte barn är rädd för att hen inte ska få tillräckligt med hjälp för att klara skolan.

Att elever mår dåligt i skolan är ingen nyhet, därför kräver skollagen att det finns en tillgänglig och utvecklad elevhälsa som kan möta barnens behov av stöd.

En väl utvecklad elevhälsa är viktig för alla barn, men särskilt viktig är den för de allra mest utsatta eleverna. Vi vet att exempelvis nyanlända barn och barn med psykisk ohälsa kan ha svårt att klara skolarbetet utan rätt stöd.

Rädda Barnen kräver att huvudmän och skolor i alla Sveriges kommuner säkerställer att alla elever utifrån sina behov har god tillgång till elevhälsa. Se till alla barn får den hjälp de behöver!

Ingrid Ohlsson

Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg/Tibro

l Rädda Barnens enkätundersökning Ung röst (2014) uppger 45 procent av de svarande barnen att Sverige behöver göra mer för att det ska gå fort att komma i kontakt med en psykolog eller kurator. 12 procent uppger att de haft ätstörningar och 14 procent är oroliga för att skada sig själva. Vart femte barn är rädd för att hen inte ska få tillräckligt med hjälp för att klara skolan.

Att elever mår dåligt i skolan är ingen nyhet, därför kräver skollagen att det finns en tillgänglig och utvecklad elevhälsa som kan möta barnens behov av stöd.

En väl utvecklad elevhälsa är viktig för alla barn, men särskilt viktig är den för de allra mest utsatta eleverna. Vi vet att exempelvis nyanlända barn och barn med psykisk ohälsa kan ha svårt att klara skolarbetet utan rätt stöd.

Rädda Barnen kräver att huvudmän och skolor i alla Sveriges kommuner säkerställer att alla elever utifrån sina behov har god tillgång till elevhälsa. Se till alla barn får den hjälp de behöver!

Ingrid Ohlsson

Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg/Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.