21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 06:00

En äldrepolitikens renässans

Debatt:

Politik är ofta färskvara. En aktuell fråga får ett starkt fokus. Särskilt i en valrörelse är detta tydligt då ett parti ska formulera en angelägen fråga.

Det finns ett oerhört viktig område, som verkar ha tappats bort i den politiska debatten och som vi menar måste få en förnyad ställning; frågan om omsorg och vård för våra äldre.

I svensk politik finns ett fokus på Almedalen. Det är någon slags final på första halvårets arbete. Media bevakar oerhört starkt partiledarnas tal. De är ofta en indikation på vad som är de viktigaste frågorna i svensk politik av idag. Vi kan ha missat det, men vi tror att ingen av partiledarna hade fokus på våra äldre. Det var många andra frågor som lyftes fram, bland annat att vi har cirka 4 000 tiggare i Sverige. Men vi har betydligt fler äldre. De som idag tillhör denna kategori är de som slitit och släpat för att bygga den svenska välfärden.

Under valrörelsen lyfte Kristdemokraterna i Skövde fram barnen med devisen Bästa kommunen att växa upp i. Tyvärr blev det inte så många större debatter eller utfrågningar kring de äldre. Vi deltog i alla inbjudningar som vi fått från olika organisationer, men kan konstatera att de var få. Däremot mötte vi i samtal med enskilda personer ett mycket stort engagemang för våra äldre. Vår politik baseras på en värdegrund som handlar om alla människors lika och unika värde.

Skövde har en god omsorg. Det finns lysande exempel på att det verkligen fungerar, men det finns ändå anledning att verka för att äldrepolitiken ska få en renässans i Skövde.

Idén med biståndsbedömning har ett visst syfte, men regelverket måste ses över. Som ett bidrag i den debatten anser vi att de som fyllt 85 år ska ha rätt till en servicelägenhet om de så önskar. Det ska ske utan biståndsbedömning. Det är den äldre själv som ska avgöra detta.

Vi vill också införa fem servicetimmar per månad för de som fyllt 80 år och önskar det. Låt oss ge ett exempel; många äldre är idag nöjda med den mat som de får levererat till sina hem. I medierna kan man ibland få intryck av att alla är missnöjda, men kontakter med de äldre visar att många är nöjda. De kan nu själva bestämma när de vill äta och är inte beroende av hemtjänstens tider. Samtidigt upplever vi att många saknar det dagliga besöket från hemtjänsten. Det kanske var den enda gången på dagen som någon ringde på dörrklockan. Genom att vi på ett rationellt sätt levererar god mat uppfyller vi näringskraven, men ensamheten har förstärkts. För många har måltider inneburit gemenskap och samtal. Här kan några timmars erbjudande om delaktighet från hemtjänsten bidra till en ökad livskvalitet. Dessa timmar, de kan verka få, men skulle kunna användas till sådant som de äldre önskar, men inte har möjlighet att erbjudas idag. Vi är väl medvetna om att detta kostar, men vi tror att omsorgen om våra äldre är värt detta.

Som företrädare för kristdemokraterna i Skövde är vi angelägna om att Skövde ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Den devisen handlar inte bara om de första åren i ens liv. Det innebär också att våra äldre ska kunna lita på att de får en god omsorg under hela livet.

Isabelle Waldenvik

Conny Brännberg

KD-ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden respektive kommunstyrelsen

Politik är ofta färskvara. En aktuell fråga får ett starkt fokus. Särskilt i en valrörelse är detta tydligt då ett parti ska formulera en angelägen fråga.

Det finns ett oerhört viktig område, som verkar ha tappats bort i den politiska debatten och som vi menar måste få en förnyad ställning; frågan om omsorg och vård för våra äldre.

I svensk politik finns ett fokus på Almedalen. Det är någon slags final på första halvårets arbete. Media bevakar oerhört starkt partiledarnas tal. De är ofta en indikation på vad som är de viktigaste frågorna i svensk politik av idag. Vi kan ha missat det, men vi tror att ingen av partiledarna hade fokus på våra äldre. Det var många andra frågor som lyftes fram, bland annat att vi har cirka 4 000 tiggare i Sverige. Men vi har betydligt fler äldre. De som idag tillhör denna kategori är de som slitit och släpat för att bygga den svenska välfärden.

Under valrörelsen lyfte Kristdemokraterna i Skövde fram barnen med devisen Bästa kommunen att växa upp i. Tyvärr blev det inte så många större debatter eller utfrågningar kring de äldre. Vi deltog i alla inbjudningar som vi fått från olika organisationer, men kan konstatera att de var få. Däremot mötte vi i samtal med enskilda personer ett mycket stort engagemang för våra äldre. Vår politik baseras på en värdegrund som handlar om alla människors lika och unika värde.

Skövde har en god omsorg. Det finns lysande exempel på att det verkligen fungerar, men det finns ändå anledning att verka för att äldrepolitiken ska få en renässans i Skövde.

Idén med biståndsbedömning har ett visst syfte, men regelverket måste ses över. Som ett bidrag i den debatten anser vi att de som fyllt 85 år ska ha rätt till en servicelägenhet om de så önskar. Det ska ske utan biståndsbedömning. Det är den äldre själv som ska avgöra detta.

Vi vill också införa fem servicetimmar per månad för de som fyllt 80 år och önskar det. Låt oss ge ett exempel; många äldre är idag nöjda med den mat som de får levererat till sina hem. I medierna kan man ibland få intryck av att alla är missnöjda, men kontakter med de äldre visar att många är nöjda. De kan nu själva bestämma när de vill äta och är inte beroende av hemtjänstens tider. Samtidigt upplever vi att många saknar det dagliga besöket från hemtjänsten. Det kanske var den enda gången på dagen som någon ringde på dörrklockan. Genom att vi på ett rationellt sätt levererar god mat uppfyller vi näringskraven, men ensamheten har förstärkts. För många har måltider inneburit gemenskap och samtal. Här kan några timmars erbjudande om delaktighet från hemtjänsten bidra till en ökad livskvalitet. Dessa timmar, de kan verka få, men skulle kunna användas till sådant som de äldre önskar, men inte har möjlighet att erbjudas idag. Vi är väl medvetna om att detta kostar, men vi tror att omsorgen om våra äldre är värt detta.

Som företrädare för kristdemokraterna i Skövde är vi angelägna om att Skövde ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Den devisen handlar inte bara om de första åren i ens liv. Det innebär också att våra äldre ska kunna lita på att de får en god omsorg under hela livet.

Isabelle Waldenvik

Conny Brännberg

KD-ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden respektive kommunstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.