22 aug 2015 06:00

22 aug 2015 06:00

M fortsätter ta sig an vårdens utmaningar

Debatt:

Den fortfarande allra största utmaningen i svensk hälso- och sjukvård är långa väntetider och bristande tillgänglighet. När det gäller den utmaningen är vänsterregeringen tom på konkreta förslag. Det visade sig återigen vid sjukvårdsminister Wikströms (S) besök i Västra Götalandsregionen i veckan. Verkligheten visar att den S-ledda minoritetsregeringens uteblivna besked leder till att det spelar roll var någonstans i Sverige man bor.

Efter år av bristande idéer och handlingskraft hos den gamla regionledningen har Grönblå Samverkan i regionen nu att försöka skapa framtidstro och arbetsro i vården, som är i behov av såväl akuta som långsiktiga insatser. Direkt efter valet inledde den Grönblå majoriteten, kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansiering av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Nu finns en god grund för att lyckas skapa framtidstro och arbetsro inom vården. Men det kräver att den svaga vänsterregeringen kommer med konkreta förslag för att fortsätta stärka vården.

Alliansregeringen bedrev ett systematiskt arbete för att korta väntetiderna i vården. Man införde ”kömiljarden” som faktiskt kortade köer. En miljard kronor per år.

Detta har nu ansvarig vårdminister Wikström (S) avskaffat. Trots att väntetiderna i vården minskade rejält under alliansens regeringsperiod. År 2007 fick en fjärdedel av patienterna vänta mer än 90 dagar på operation i specialiserad vård, år 2014 var det färre än var sjunde patient, enligt SKL.

Istället avser Wikström (S) däremot att tillsätta en utredning med fokus på apotekens tillgänglighet. Man undrar vilket underlag som legat till grund för detta totalt felaktiga fokus. Myndigheten för Vårdanalys visar att tillgängligheten ökat med över 300 apotek med alliansens förnyelse, flest i Västra Götaland.

Moderaternas utvecklingsarbete för hälso- och sjukvård fortsätter. Vi i alliansen har redan genomfört lagstadgad vårdgaranti, fritt vårdval, patientlag, patientsäkerhetslag och nationell cancerstrategi. Det var offensivt, men inte tillräckligt. Vi fortsätter förnya och presentera fler konkreta förslag.

Vi delar därtill bl.a. Läkarförbundets och Vårdförbundets bild av växande behov av kompetensförsörjning. Det riskerar, trots att det idag finns 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor än år 2006, omfattande brist på t ex specialistsjuksköterskor, patologer och geriatriker. Detta måste tas på fullaste allvar.

Medarbetarna i vården är välfärdens kärna. Deras arbetsinsatser, kunskaper, erfarenheter och engagemang är avgörande för vårdens kvalitet. Det är i mötet mellan vårdens medarbetare och patienternas behov som kvalitet uppstår. Vår utmaning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta möte. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Därför fortsätter vi att presentera konkreta förbättringsförslag för hälso- och sjukvård. Sverige och Västra Götaland kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

Gunilla Levén (M)

regionråd tillika ordförande personalutskottet

Den fortfarande allra största utmaningen i svensk hälso- och sjukvård är långa väntetider och bristande tillgänglighet. När det gäller den utmaningen är vänsterregeringen tom på konkreta förslag. Det visade sig återigen vid sjukvårdsminister Wikströms (S) besök i Västra Götalandsregionen i veckan. Verkligheten visar att den S-ledda minoritetsregeringens uteblivna besked leder till att det spelar roll var någonstans i Sverige man bor.

Efter år av bristande idéer och handlingskraft hos den gamla regionledningen har Grönblå Samverkan i regionen nu att försöka skapa framtidstro och arbetsro i vården, som är i behov av såväl akuta som långsiktiga insatser. Direkt efter valet inledde den Grönblå majoriteten, kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansiering av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Nu finns en god grund för att lyckas skapa framtidstro och arbetsro inom vården. Men det kräver att den svaga vänsterregeringen kommer med konkreta förslag för att fortsätta stärka vården.

Alliansregeringen bedrev ett systematiskt arbete för att korta väntetiderna i vården. Man införde ”kömiljarden” som faktiskt kortade köer. En miljard kronor per år.

Detta har nu ansvarig vårdminister Wikström (S) avskaffat. Trots att väntetiderna i vården minskade rejält under alliansens regeringsperiod. År 2007 fick en fjärdedel av patienterna vänta mer än 90 dagar på operation i specialiserad vård, år 2014 var det färre än var sjunde patient, enligt SKL.

Istället avser Wikström (S) däremot att tillsätta en utredning med fokus på apotekens tillgänglighet. Man undrar vilket underlag som legat till grund för detta totalt felaktiga fokus. Myndigheten för Vårdanalys visar att tillgängligheten ökat med över 300 apotek med alliansens förnyelse, flest i Västra Götaland.

Moderaternas utvecklingsarbete för hälso- och sjukvård fortsätter. Vi i alliansen har redan genomfört lagstadgad vårdgaranti, fritt vårdval, patientlag, patientsäkerhetslag och nationell cancerstrategi. Det var offensivt, men inte tillräckligt. Vi fortsätter förnya och presentera fler konkreta förslag.

Vi delar därtill bl.a. Läkarförbundets och Vårdförbundets bild av växande behov av kompetensförsörjning. Det riskerar, trots att det idag finns 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor än år 2006, omfattande brist på t ex specialistsjuksköterskor, patologer och geriatriker. Detta måste tas på fullaste allvar.

Medarbetarna i vården är välfärdens kärna. Deras arbetsinsatser, kunskaper, erfarenheter och engagemang är avgörande för vårdens kvalitet. Det är i mötet mellan vårdens medarbetare och patienternas behov som kvalitet uppstår. Vår utmaning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta möte. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Därför fortsätter vi att presentera konkreta förbättringsförslag för hälso- och sjukvård. Sverige och Västra Götaland kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot tillika socialpolitisk talesperson

Gunilla Levén (M)

regionråd tillika ordförande personalutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.