22 aug 2015 06:00

22 aug 2015 06:00

Spela inte rysk roulett med ekotjänster

SKOGSPOLITIK

Replik. Till Anders Forsberg (SD) ”Det pågår inget utdöende”, SLA 18/8.

Om man har för vana att befinna sig i skogen varje dag kan man inte utan sorg se hur ett stycke skog på mycket kort tid förvandlas till något helt annat. När detta händer drabbas inte bara vandraren utan även hela ekosystemet av en chock. Att förespråka hyggesbruk och kategoriskt motsätta sig särskilt naturskydd där sådant är befogat förefaller mig helt onödigt. Det finns både kunskap och praktik tillgängligt för att hitta bättre brukningsmetoder. Att aningslöst klampa på i stordriftens ärenden är inte ansvarsfullt.

När det gäller utdöende befinner vi oss generellt i en situation av artdöd som inte uppvisats i jordens historia sedan dinosaurerna dog ut. Frågan är inte hur många arter som kan få dö ut i vårt land utan vad det betyder. Hur de arter som lever gör det inte var för sig, utan i ett ekosystem. Att ständigt slå hål på ekosystemet tröttar ut systemet. Det är detta hyggesbruket gör. Det är inte bara träd man tar ner. Träden växer i symbios med andra arter, svampar, insekter, andra växter. Det handlar således inte om något verklighetsfrånvänt gullande med skalbaggar när man förespråkar ett hyggesfritt skogsbruk utan om ett helhetstänkande, och om ansvarsfullhet.

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till skogen. I många europeiska länder är kalhyggesbruket redan uträknat. Slutsatserna efter många års skogsbrukande är dåliga ekologiska, ekonomiska och sociala resultat. I Sverige är plantageskogsbruket fortfarande rådande, men många verksamma skogsägare och andra naturintresserade är överens om att alternativ behövs. Skogen har det långa perspektivet, den har vuxit och anpassat sig själv till skiftande förutsättningar under årtusenden. Vi kan förlita oss på den och jobba med den och inte mot den.

En framtidsinriktad skogspolitik arbetar i riktning mot ett hållbart skogsbruk och tar in kunskap om olika brukningsmetoder. Hyggesbruk har uppenbara ekologiska, och märk, även ekonomiska nackdelar. Det som inte fungerar ekologiskt är dessutom för dyrt i längden. Vilket också understryks i miljömålet Levande skogar som är ett av de 16 miljömål riksdagen redan enats om. Det finns möjlighet att bedriva skogsbruk så att skog inte behöver skyddas fläckvis, all skog skulle kunna vara levande och produktiv. Detta är värt att arbeta politiskt för. Låt oss se över hur ett produktivt skogsbruk kan ske utan att spela rysk roulett med ekotjänster.

Eva-Lill Nilsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Om man har för vana att befinna sig i skogen varje dag kan man inte utan sorg se hur ett stycke skog på mycket kort tid förvandlas till något helt annat. När detta händer drabbas inte bara vandraren utan även hela ekosystemet av en chock. Att förespråka hyggesbruk och kategoriskt motsätta sig särskilt naturskydd där sådant är befogat förefaller mig helt onödigt. Det finns både kunskap och praktik tillgängligt för att hitta bättre brukningsmetoder. Att aningslöst klampa på i stordriftens ärenden är inte ansvarsfullt.

När det gäller utdöende befinner vi oss generellt i en situation av artdöd som inte uppvisats i jordens historia sedan dinosaurerna dog ut. Frågan är inte hur många arter som kan få dö ut i vårt land utan vad det betyder. Hur de arter som lever gör det inte var för sig, utan i ett ekosystem. Att ständigt slå hål på ekosystemet tröttar ut systemet. Det är detta hyggesbruket gör. Det är inte bara träd man tar ner. Träden växer i symbios med andra arter, svampar, insekter, andra växter. Det handlar således inte om något verklighetsfrånvänt gullande med skalbaggar när man förespråkar ett hyggesfritt skogsbruk utan om ett helhetstänkande, och om ansvarsfullhet.

Hälften av Sveriges hotade arter är knutna till skogen. I många europeiska länder är kalhyggesbruket redan uträknat. Slutsatserna efter många års skogsbrukande är dåliga ekologiska, ekonomiska och sociala resultat. I Sverige är plantageskogsbruket fortfarande rådande, men många verksamma skogsägare och andra naturintresserade är överens om att alternativ behövs. Skogen har det långa perspektivet, den har vuxit och anpassat sig själv till skiftande förutsättningar under årtusenden. Vi kan förlita oss på den och jobba med den och inte mot den.

En framtidsinriktad skogspolitik arbetar i riktning mot ett hållbart skogsbruk och tar in kunskap om olika brukningsmetoder. Hyggesbruk har uppenbara ekologiska, och märk, även ekonomiska nackdelar. Det som inte fungerar ekologiskt är dessutom för dyrt i längden. Vilket också understryks i miljömålet Levande skogar som är ett av de 16 miljömål riksdagen redan enats om. Det finns möjlighet att bedriva skogsbruk så att skog inte behöver skyddas fläckvis, all skog skulle kunna vara levande och produktiv. Detta är värt att arbeta politiskt för. Låt oss se över hur ett produktivt skogsbruk kan ske utan att spela rysk roulett med ekotjänster.

Eva-Lill Nilsson

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.