22 aug 2015 06:01

22 aug 2015 06:01

Testa sex timmars arbetsdag

ÄLDREOMSORGEN

I Göteborg har man på ett äldreboende under ett par års tid testat sex timmars arbetsdag med full lön. Genom försöket har det visat sig att man vågat tänka nytt, med ett annat arbetssätt och med personalen i fokus för att modernisera arbetslivet.

Genom försöket på Svartedalens äldreboende, har det visat sig att personalen är mindre stressad och de därigenom ger en bättre omsorg till brukarna. De får mer tid för familjeliv och en rikare fritid. Både arbetsgivare och facket är överens om att kvaliteten har ökat.

Arbetsgivaren har visat ansvar genom att ge personalen rätt förutsättningar att sköta sitt jobb, i ett kvinnodominerat yrke. Det är då viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med mindre sjukskrivningar, och det behövs för en framtid där de äldre blir allt fler.

Utan personal med rätt förutsättningar kan kommunen inte ge brukarna det de behöver. Det är ändå personalen som ger brukarna ett bättre bemötande och en omsorg av högre kvalitet.

Det är också viktigt att kommunen som arbetsgivare ger personalen bättre förutsättningar för en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Målet måste vara en nöjd och frisk personal som ger brukarna en god omsorg med hög kvalité.

När man nu gjort en uppföljning, så säger enhetschefen att det gått fantastiskt bra. Genom en förkortad arbetstid har det blivit ytterligare ett skift och det har skapat 14 nya arbetstillfällen.

Resultatet har blivit vinn-vinn för de anställda och deras familjer. Genom det förändrade arbetssättet har arbetsmiljöproblemen kommit av sig. Det har dessutom blivit enklare att rekrytera personal, vilket är en nödvändig förutsättning för framtida behov.

Med tanke på de stora sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen i Skövde, vore det på sin plats att göra ett liknande försök, till gagn för brukarna och personalen.

PRO Skövde

styrelsen

I Göteborg har man på ett äldreboende under ett par års tid testat sex timmars arbetsdag med full lön. Genom försöket har det visat sig att man vågat tänka nytt, med ett annat arbetssätt och med personalen i fokus för att modernisera arbetslivet.

Genom försöket på Svartedalens äldreboende, har det visat sig att personalen är mindre stressad och de därigenom ger en bättre omsorg till brukarna. De får mer tid för familjeliv och en rikare fritid. Både arbetsgivare och facket är överens om att kvaliteten har ökat.

Arbetsgivaren har visat ansvar genom att ge personalen rätt förutsättningar att sköta sitt jobb, i ett kvinnodominerat yrke. Det är då viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med mindre sjukskrivningar, och det behövs för en framtid där de äldre blir allt fler.

Utan personal med rätt förutsättningar kan kommunen inte ge brukarna det de behöver. Det är ändå personalen som ger brukarna ett bättre bemötande och en omsorg av högre kvalitet.

Det är också viktigt att kommunen som arbetsgivare ger personalen bättre förutsättningar för en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Målet måste vara en nöjd och frisk personal som ger brukarna en god omsorg med hög kvalité.

När man nu gjort en uppföljning, så säger enhetschefen att det gått fantastiskt bra. Genom en förkortad arbetstid har det blivit ytterligare ett skift och det har skapat 14 nya arbetstillfällen.

Resultatet har blivit vinn-vinn för de anställda och deras familjer. Genom det förändrade arbetssättet har arbetsmiljöproblemen kommit av sig. Det har dessutom blivit enklare att rekrytera personal, vilket är en nödvändig förutsättning för framtida behov.

Med tanke på de stora sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen i Skövde, vore det på sin plats att göra ett liknande försök, till gagn för brukarna och personalen.

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.