22 aug 2015 06:00

22 aug 2015 06:00

Vi styr mot Vision Skövde 2025

SKÖVDE KOMMUN

Replik. I en insändare i SLA den 11 augusti undrar Fundersam Skövdebo om kommunen har några uppsatta mål och dessutom strategier för att nå dem.

Allt arbete i Skövde kommun styr mot Vision Skövde 2025. Vision Skövde 2025 beslutades i juni 2010 och samtliga politiska partier har slutit upp kring den. Visionen tar sikte på var Skövde ska vara och hur Skövde ska uppfattas år 2025 och vilka utvecklingsområden som är prioriterade för att nå dit. Med avstamp i visionen har vi politiker tagit fram andra styrande dokument så som Alliansens programförklaring, boendestrategiskt program, strategisk plan med budget och verksamhetsplaner för respektive nämnd. Dessa och andra styrdokument, samt naturligtvis den lagstiftning som rör kommunens verksamheter, ger gemensamma målbilder, definierar förhållningssätt och reglerar vad som ska utföras.

Insändarskribenten skriver också att prognoser för invånarantal justeras med ett annat sätt att räkna för att försvara uppsatta måltal. Anledningen till att kommunen bytt modell för att göra befolkningsprognoser är att den nya modellen ger oss ett bättre underlag för den långsiktiga planeringen av bland annat nya skolor, förskolor och boende för äldre. Samtidigt är den enklare att förstå och enklare att kommunicera. En befolkningsprognos påverkas av många faktorer, till exempel antalet nyproducerade bostäder, antal födda och avlidna samt flyttströmmar.

I år är prognosen att Skövde ska öka med 275 nya invånare, i nuläget ser det ut som att vi kommer att klara det med god marginal. Det politiska målet är att det ska färdigställas 300 bostäder per år. Där är vi inte än, men glädjande är att produktionen av bostäder ökar och från 2017 och framåt är prognosen att Skövdes befolkning ökar med 600–700 invånare per år. Med den takten kommer vi att nå målet om att vara 60 000 invånare år 2025. Självklart kommer vi inte att nöja oss när vi når 60 000. Vi kommer att fortsätta arbeta för att Skövde ska ha en hög tillväxttakt även i framtiden, samtidigt som vi ser till att erbjuda Skövdeborna en fortsatt hög livskvalitet.

Alla som vill veta mer om hur Skövde kommun arbetar är välkomna till Hertig Johans torg under Matfestivalen. Där finns representanter för kommunens verksamheter på plats och svarar gärna på frågor om vår vision och berättar mer om våra verksamheter.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Allt arbete i Skövde kommun styr mot Vision Skövde 2025. Vision Skövde 2025 beslutades i juni 2010 och samtliga politiska partier har slutit upp kring den. Visionen tar sikte på var Skövde ska vara och hur Skövde ska uppfattas år 2025 och vilka utvecklingsområden som är prioriterade för att nå dit. Med avstamp i visionen har vi politiker tagit fram andra styrande dokument så som Alliansens programförklaring, boendestrategiskt program, strategisk plan med budget och verksamhetsplaner för respektive nämnd. Dessa och andra styrdokument, samt naturligtvis den lagstiftning som rör kommunens verksamheter, ger gemensamma målbilder, definierar förhållningssätt och reglerar vad som ska utföras.

Insändarskribenten skriver också att prognoser för invånarantal justeras med ett annat sätt att räkna för att försvara uppsatta måltal. Anledningen till att kommunen bytt modell för att göra befolkningsprognoser är att den nya modellen ger oss ett bättre underlag för den långsiktiga planeringen av bland annat nya skolor, förskolor och boende för äldre. Samtidigt är den enklare att förstå och enklare att kommunicera. En befolkningsprognos påverkas av många faktorer, till exempel antalet nyproducerade bostäder, antal födda och avlidna samt flyttströmmar.

I år är prognosen att Skövde ska öka med 275 nya invånare, i nuläget ser det ut som att vi kommer att klara det med god marginal. Det politiska målet är att det ska färdigställas 300 bostäder per år. Där är vi inte än, men glädjande är att produktionen av bostäder ökar och från 2017 och framåt är prognosen att Skövdes befolkning ökar med 600–700 invånare per år. Med den takten kommer vi att nå målet om att vara 60 000 invånare år 2025. Självklart kommer vi inte att nöja oss när vi når 60 000. Vi kommer att fortsätta arbeta för att Skövde ska ha en hög tillväxttakt även i framtiden, samtidigt som vi ser till att erbjuda Skövdeborna en fortsatt hög livskvalitet.

Alla som vill veta mer om hur Skövde kommun arbetar är välkomna till Hertig Johans torg under Matfestivalen. Där finns representanter för kommunens verksamheter på plats och svarar gärna på frågor om vår vision och berättar mer om våra verksamheter.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.