26 aug 2015 06:01

26 aug 2015 06:01

Hur kan politikerna blunda?

LÄRARLÖNER

Det är en gåta att Skövdes styrande politiker blundar för behovet av högre lärarlöner. Hur kan man acceptera ett kunskapstapp av yrkesskickliga lärare som väljer att söka sig till våra kranskommuner? Man ser det som positivt att vi har lägre löner än kranskommunerna.

Politikernas tal om andra förmåner är skrattretande, löneväxling och bruttolöneavdrag för personbil gynnar de som tjänar runt 40 000 kronor, långt mer än vad lärarna gör. Gratis bad och tillgång till gym är inte unikt för Skövde och det gäller alla kommunanställda.

Vi står inför en nationell lärarkris. Lärarbristen påverkar hela samhället och den växer sig större för varje år som går. SCB spår att om tio år kommer Sverige att sakna mer än 65 000 lärare. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension. Närmare 40 procent av Sveriges legitimerade lärare återfinns idag i andra yrken.

Utbildning och kunskap, och därmed lärarna, är grunden för tillväxt och svenska framgångar. Hela Sverige tjänar på att satsa på lärarna. Forskning visar att lärarna är den enskilt viktigaste resursen för elevernas kunskapsresultat och att länder med högre lärarlöner har bättre skolresultat. Om vi vill att eleverna ska ha de bästa lärarna krävs en statushöjning. Där är lönen en väsentlig del för att behålla duktiga lärare och att locka nya. Lärare utbildar sig 3,5–5 år på universitet och högskola. En investering som aldrig någonsin betalar sig. Valet av en lärarutbildning kan inte få fortsätta vara synonymt med att göra en dålig lönekarriär.

För att göra läraryrket mer attraktivt behövs högre löner, minskat administrativt arbete och bättre möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. Med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda.

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Det är en gåta att Skövdes styrande politiker blundar för behovet av högre lärarlöner. Hur kan man acceptera ett kunskapstapp av yrkesskickliga lärare som väljer att söka sig till våra kranskommuner? Man ser det som positivt att vi har lägre löner än kranskommunerna.

Politikernas tal om andra förmåner är skrattretande, löneväxling och bruttolöneavdrag för personbil gynnar de som tjänar runt 40 000 kronor, långt mer än vad lärarna gör. Gratis bad och tillgång till gym är inte unikt för Skövde och det gäller alla kommunanställda.

Vi står inför en nationell lärarkris. Lärarbristen påverkar hela samhället och den växer sig större för varje år som går. SCB spår att om tio år kommer Sverige att sakna mer än 65 000 lärare. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat yrket av andra skäl än pension. Närmare 40 procent av Sveriges legitimerade lärare återfinns idag i andra yrken.

Utbildning och kunskap, och därmed lärarna, är grunden för tillväxt och svenska framgångar. Hela Sverige tjänar på att satsa på lärarna. Forskning visar att lärarna är den enskilt viktigaste resursen för elevernas kunskapsresultat och att länder med högre lärarlöner har bättre skolresultat. Om vi vill att eleverna ska ha de bästa lärarna krävs en statushöjning. Där är lönen en väsentlig del för att behålla duktiga lärare och att locka nya. Lärare utbildar sig 3,5–5 år på universitet och högskola. En investering som aldrig någonsin betalar sig. Valet av en lärarutbildning kan inte få fortsätta vara synonymt med att göra en dålig lönekarriär.

För att göra läraryrket mer attraktivt behövs högre löner, minskat administrativt arbete och bättre möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. Med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda.

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.