26 aug 2015 06:00

26 aug 2015 06:00

Rätt pengar till fel mottagare

Debatt:

Gunilla Druve Jansson och Centerpartiet skriver i sin debattartikel i SLA 18/8 att ”det är primärvården som är första linjens vård”, ändå vill man satsa 100 miljoner kronor på akutsjukvården de kommande två åren. Jag vill hävda att de flesta av akutsjukvårdens problem inte går att lösa med mer pengar till akutsjukvården, i synnerhet inte om problemen är ökande patientflöden och väntetider.

Behovet av vård uppstår oftast långt utanför sjukhuset och som patient har man då att ta ställning till vart man ska vända sig. I dagsläget så kan man vända sig till vårdcentralen, 1177 eller till akutmottagningen. 4–6 timmars väntan på akutmottagningen låter förstås avskräckande för de lyckliga som får hålla sig friska – men – det måste ställas i relation till 4–6 timmars väntetid på att någon från vårdcentralen ska ringa upp för att förhoppningsvis erbjuda en tid. En del vårdcentraler erbjuder drop-in mottagning men dels är de få och dels kan väntetiden även där sträcka sig över timmar. Att ringa 1177 då? Ofta är det lång väntetid i luren innan någon svarar. Sedan får man antingen rådgivning eller hänvisas till vårdcentralens telefonväntan eller akutens väntrumsväntan. Som patient är man inte sällan tillbaka på ruta ett.

Om vi vill få våra medmänniskor att välja primärvården före akuten vore det alltså smart att satsa pengarna där. Ytterligare ensidiga satsningar på akutsjukvården kommer innebära att en ännu större andel söker sig dit istället för till oss. 100 miljoner kronor till primärvården räcker dessutom mycket längre än 100 miljoner kronor till akutsjukvården. I praktiken skulle det innebära i genomsnitt 500 000 kronor extra till varje vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Det motsvarar nästan en extra sjuksköterska till varje vårdcentral. Det skulle helt klart öka våra möjligheter att förbättra tillgängligheten för våra patienter.

Vilken chans ni skulle ha som politiker att gå från att prata om hur viktig primärvården är till att faktiskt göra något som hjälper både patienterna, vårdcentralerna och inte minst akutsjukvården!

Erik Andersson

områdeschef

Hälsa & Vård

Bräcke diakoni

Gunilla Druve Jansson och Centerpartiet skriver i sin debattartikel i SLA 18/8 att ”det är primärvården som är första linjens vård”, ändå vill man satsa 100 miljoner kronor på akutsjukvården de kommande två åren. Jag vill hävda att de flesta av akutsjukvårdens problem inte går att lösa med mer pengar till akutsjukvården, i synnerhet inte om problemen är ökande patientflöden och väntetider.

Behovet av vård uppstår oftast långt utanför sjukhuset och som patient har man då att ta ställning till vart man ska vända sig. I dagsläget så kan man vända sig till vårdcentralen, 1177 eller till akutmottagningen. 4–6 timmars väntan på akutmottagningen låter förstås avskräckande för de lyckliga som får hålla sig friska – men – det måste ställas i relation till 4–6 timmars väntetid på att någon från vårdcentralen ska ringa upp för att förhoppningsvis erbjuda en tid. En del vårdcentraler erbjuder drop-in mottagning men dels är de få och dels kan väntetiden även där sträcka sig över timmar. Att ringa 1177 då? Ofta är det lång väntetid i luren innan någon svarar. Sedan får man antingen rådgivning eller hänvisas till vårdcentralens telefonväntan eller akutens väntrumsväntan. Som patient är man inte sällan tillbaka på ruta ett.

Om vi vill få våra medmänniskor att välja primärvården före akuten vore det alltså smart att satsa pengarna där. Ytterligare ensidiga satsningar på akutsjukvården kommer innebära att en ännu större andel söker sig dit istället för till oss. 100 miljoner kronor till primärvården räcker dessutom mycket längre än 100 miljoner kronor till akutsjukvården. I praktiken skulle det innebära i genomsnitt 500 000 kronor extra till varje vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Det motsvarar nästan en extra sjuksköterska till varje vårdcentral. Det skulle helt klart öka våra möjligheter att förbättra tillgängligheten för våra patienter.

Vilken chans ni skulle ha som politiker att gå från att prata om hur viktig primärvården är till att faktiskt göra något som hjälper både patienterna, vårdcentralerna och inte minst akutsjukvården!

Erik Andersson

områdeschef

Hälsa & Vård

Bräcke diakoni

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.