27 aug 2015 06:01

27 aug 2015 06:01

Vi vill sänka trösklarna

ÄLDREBOENDE

Vård- och omsorgsnämnden vill att äldre ska ha bra, trygga boenden och tillgång till den service och de aktiviteter som erbjuds i Skövde. Idag finns det en stor efterfrågan på bostäder anpassade för äldre. Dock har efterfrågan på äldreboende i form av biståndsbedömda servicelägenheter sjunkit de senaste åren, från 112 ansökningar 2011 till 43 ansökningar 2014. Under samma tidsperiod har antalet avslagna ansökningar varit relativt konstant på drygt tio per år.

För att fler äldre ska få tillgång till anpassade lägenheter, med närhet till service och aktiviteter, vill vi minska det som upplevs vara administrativa hinder. Vi vill att lägenheter vid Bagaren, Boken, Billingsdal och Solgården framöver ska kunna hyras ut till äldre, helt utan föregående ansökan och biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta, en ”sänkt tröskel”, har efterfrågats på insändarsidor, i kommunala pensionärsrådet (KPR) och i samtal till både tjänstemän och politiker. Vi i vård- och omsorgsnämnden är mycket positiva till att denna förändring nu är på gång.

Theres Sahlström (M)

ordförande

Douglas Hjalmarsson (FP)

1:e vice ordförande

Bjarne Medin (S)

2:e vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden vill att äldre ska ha bra, trygga boenden och tillgång till den service och de aktiviteter som erbjuds i Skövde. Idag finns det en stor efterfrågan på bostäder anpassade för äldre. Dock har efterfrågan på äldreboende i form av biståndsbedömda servicelägenheter sjunkit de senaste åren, från 112 ansökningar 2011 till 43 ansökningar 2014. Under samma tidsperiod har antalet avslagna ansökningar varit relativt konstant på drygt tio per år.

För att fler äldre ska få tillgång till anpassade lägenheter, med närhet till service och aktiviteter, vill vi minska det som upplevs vara administrativa hinder. Vi vill att lägenheter vid Bagaren, Boken, Billingsdal och Solgården framöver ska kunna hyras ut till äldre, helt utan föregående ansökan och biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta, en ”sänkt tröskel”, har efterfrågats på insändarsidor, i kommunala pensionärsrådet (KPR) och i samtal till både tjänstemän och politiker. Vi i vård- och omsorgsnämnden är mycket positiva till att denna förändring nu är på gång.

Theres Sahlström (M)

ordförande

Douglas Hjalmarsson (FP)

1:e vice ordförande

Bjarne Medin (S)

2:e vice ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.