28 aug 2015 06:00

28 aug 2015 06:00

Jag tänker inte skämmas

ÄLDREOMSORGEN

Replik. Nej, Svante Skoglund (M), jag tänker inte skämmas.

Vård- och omsorgsnämnden är visserligen vald på ett demokratiskt sätt och de skall företräda Skövdeborna. Vad jag känner till har de inte fått mandat att försämra äldreomsorgen på det sätt som nu sker. Deras sätt att agera utgår från en maktfullkomlighet, som inte tar hänsyn till den enskildes vilja och behov. Man har skapat hinder som innebär att den starke härskar över den svage.

Politikerna har blivit en elit som bestämmer vad som är rätt och fel. Man har omyndigförklarat de äldre i fråga om egen vilja, och det handlar om makt.

Genom att inte bevilja plats i de lediga bostäderna på våra äldreboenden så innebär det att livssituationen för många är tvångsvård i hemmet.

Bengt Sjökvist

Vård- och omsorgsnämnden är visserligen vald på ett demokratiskt sätt och de skall företräda Skövdeborna. Vad jag känner till har de inte fått mandat att försämra äldreomsorgen på det sätt som nu sker. Deras sätt att agera utgår från en maktfullkomlighet, som inte tar hänsyn till den enskildes vilja och behov. Man har skapat hinder som innebär att den starke härskar över den svage.

Politikerna har blivit en elit som bestämmer vad som är rätt och fel. Man har omyndigförklarat de äldre i fråga om egen vilja, och det handlar om makt.

Genom att inte bevilja plats i de lediga bostäderna på våra äldreboenden så innebär det att livssituationen för många är tvångsvård i hemmet.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.