28 aug 2015 06:00

28 aug 2015 06:00

Mat är politik!

JORDBRUKSPOLITIK

Nu är det dags för matfestival i Skövde, och vi i Feministiskt initiativ vill passa på att påminna om att mat handlar om mer än att stoppa något ätbart i magen för att bli mätt. Mat är politik!

Jordbrukspolitiken i Sverige och Europa bygger alltmer på en strukturomvandling där små enheter slås ihop för att bli större och effektivare, vilket missgynnar små och ekologiska jordbruk i såväl Sverige som resten av världen. Fi vill att det även i framtiden ska vara möjligt att driva småskaliga jordbruk för biologisk mångfald och god djurhållning.

Vi vill att all livsmedelsproduktion ska främja ekologisk mångfald och vara fri från kemiska bekämpningsmedel. Fi stöder därför en övergång till ekologiskt jordbruk, och en köttproduktion som sker utan genmodifiering och tillväxthormon. Användning av kemikalier i livsmedelsproduktionen drabbar i hög grad kvinnor och barn, som utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

För att tackla klimat- och energiproblematiken krävs ambitiösa åtgärder. Fi tror på en grön skatteväxling som stimulerar hushållning av energi och utveckling av hållbara innovationer. Vi anser också att vi behöver minska vår köttkonsumtion för att påverka de koldioxidutsläpp som köttproduktionen leder till, genom till exempel en koldioxidskatt på kött och genom sänkt moms på ekologiska vegetabiliska varor.

Vi tror att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag. Vi ser matfestivalen som ett gyllene tillfälle för Skövde att ta ställning för ett ansvarsfullt och modernt sätt att både producera och konsumera mat. Därför vill vi se en matfestival med fokus på hållbar, ekologisk och närproducerad mat 2016!

Fi Skövde med omnejd

Nu är det dags för matfestival i Skövde, och vi i Feministiskt initiativ vill passa på att påminna om att mat handlar om mer än att stoppa något ätbart i magen för att bli mätt. Mat är politik!

Jordbrukspolitiken i Sverige och Europa bygger alltmer på en strukturomvandling där små enheter slås ihop för att bli större och effektivare, vilket missgynnar små och ekologiska jordbruk i såväl Sverige som resten av världen. Fi vill att det även i framtiden ska vara möjligt att driva småskaliga jordbruk för biologisk mångfald och god djurhållning.

Vi vill att all livsmedelsproduktion ska främja ekologisk mångfald och vara fri från kemiska bekämpningsmedel. Fi stöder därför en övergång till ekologiskt jordbruk, och en köttproduktion som sker utan genmodifiering och tillväxthormon. Användning av kemikalier i livsmedelsproduktionen drabbar i hög grad kvinnor och barn, som utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

För att tackla klimat- och energiproblematiken krävs ambitiösa åtgärder. Fi tror på en grön skatteväxling som stimulerar hushållning av energi och utveckling av hållbara innovationer. Vi anser också att vi behöver minska vår köttkonsumtion för att påverka de koldioxidutsläpp som köttproduktionen leder till, genom till exempel en koldioxidskatt på kött och genom sänkt moms på ekologiska vegetabiliska varor.

Vi tror att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag. Vi ser matfestivalen som ett gyllene tillfälle för Skövde att ta ställning för ett ansvarsfullt och modernt sätt att både producera och konsumera mat. Därför vill vi se en matfestival med fokus på hållbar, ekologisk och närproducerad mat 2016!

Fi Skövde med omnejd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.