28 aug 2015 06:00

28 aug 2015 15:27

Vi ska kämpa för ännu bättre villkor

Debatt:

Jag hoppas att du fått vila och återhämta dig under semestern. Själv har jag vilat upp mig ordentligt. Nu efter sommaren väntar nämligen en avtalsrörelse där Unionen ska kämpa för ännu bättre villkor på arbetsplatserna. Ett arbete som kräver fullt fokus. Ett inriktningsbeslut har tagits i förbundet och nu kavlar vi upp ärmarna och sätter igång på allvar med att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Inför avtalsrörelsen har vi frågat medlemmarna vad de prioriterar högst. Vi har fått tydliga svar:

• Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla.

• Flexpension på alla avtalsområden.

• Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet på fritiden.

• Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Unionen Skaraborg/Västs medlemmar finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar. Vi är ett brett förbund där medlemmarnas arbetssituation skiljer sig åt. Oavsett situation har vi som förbund ett ansvar att driva medlemmarnas viktigaste frågor. Nu vet vi vilka frågor det rör sig om och att just dessa frågor är viktiga är egentligen ganska enkelt att se. Lönerna fortsätter naturligt nog att vara viktiga för oss. Men vi ser också att ungdomarna idag är högst skeptiska till sin egen pension. Anställda går in i väggen på grund av slimmade och rent anorektiska organisationer där jobb på fritiden blir praxis. Att vi dessutom 2015 inte är jämställda är inget annat än ett stort misslyckande.

Att det spelar roll hur vi har det på jobbet behöver vi inte fundera över. Det finns en balans som måste upprätthållas mellan jobb och fritid. Det finns rättigheter som måste skyddas och möjligheter som måste synliggöras. Vi ska ha de bästa förutsättningar att skapa fler och bättre jobb i vår region, med friska och välmående individer, företag och organisationer. Men allt detta kommer inte av sig självt. Det krävs ständiga förhandlingar för att skapa den arbetsmarknad vi har idag. Och allt är verkligen inte perfekt. Snarare är det så att allt kan bli bättre. Det är precis det vi fortsätter kämpa för.

I Sverige har vi en förmån i att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om vilka förhållanden som ska råda. Inte de politiska partierna. Detta kallas den svenska modellen. Vi ska värna om den svenska modellen och vi ska värna om kollektivavtalen, för utan dessa har vi inte längre möjlighet att påverka.

Fackets roll idag är lika viktig som någonsin. De frågor som Unionen ska jobba för är i högsta grad viktiga för oss i regionen från individens, företagens och samhällets perspektiv. Vi ska må bra både på och av jobbet. Mår vi bra, presterar vi bra.

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Jag hoppas att du fått vila och återhämta dig under semestern. Själv har jag vilat upp mig ordentligt. Nu efter sommaren väntar nämligen en avtalsrörelse där Unionen ska kämpa för ännu bättre villkor på arbetsplatserna. Ett arbete som kräver fullt fokus. Ett inriktningsbeslut har tagits i förbundet och nu kavlar vi upp ärmarna och sätter igång på allvar med att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Inför avtalsrörelsen har vi frågat medlemmarna vad de prioriterar högst. Vi har fått tydliga svar:

• Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla.

• Flexpension på alla avtalsområden.

• Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet på fritiden.

• Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Unionen Skaraborg/Västs medlemmar finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar. Vi är ett brett förbund där medlemmarnas arbetssituation skiljer sig åt. Oavsett situation har vi som förbund ett ansvar att driva medlemmarnas viktigaste frågor. Nu vet vi vilka frågor det rör sig om och att just dessa frågor är viktiga är egentligen ganska enkelt att se. Lönerna fortsätter naturligt nog att vara viktiga för oss. Men vi ser också att ungdomarna idag är högst skeptiska till sin egen pension. Anställda går in i väggen på grund av slimmade och rent anorektiska organisationer där jobb på fritiden blir praxis. Att vi dessutom 2015 inte är jämställda är inget annat än ett stort misslyckande.

Att det spelar roll hur vi har det på jobbet behöver vi inte fundera över. Det finns en balans som måste upprätthållas mellan jobb och fritid. Det finns rättigheter som måste skyddas och möjligheter som måste synliggöras. Vi ska ha de bästa förutsättningar att skapa fler och bättre jobb i vår region, med friska och välmående individer, företag och organisationer. Men allt detta kommer inte av sig självt. Det krävs ständiga förhandlingar för att skapa den arbetsmarknad vi har idag. Och allt är verkligen inte perfekt. Snarare är det så att allt kan bli bättre. Det är precis det vi fortsätter kämpa för.

I Sverige har vi en förmån i att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om vilka förhållanden som ska råda. Inte de politiska partierna. Detta kallas den svenska modellen. Vi ska värna om den svenska modellen och vi ska värna om kollektivavtalen, för utan dessa har vi inte längre möjlighet att påverka.

Fackets roll idag är lika viktig som någonsin. De frågor som Unionen ska jobba för är i högsta grad viktiga för oss i regionen från individens, företagens och samhällets perspektiv. Vi ska må bra både på och av jobbet. Mår vi bra, presterar vi bra.

Anna-Karin Moberg

regionchef

Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.