28 aug 2015 06:01

28 aug 2015 06:01

Vi tar löneutvecklingen på stort allvar

Som politiker i Skövde har vi ett helhetsansvar för alla kommunens verksamheter och dess 4 500 anställda. Vårt uppdrag innebär att ständigt göra avvägningar och prioriteringar av behov och resurser. Tillgången på utbildad arbetskraft varierar beroende på yrkeskategori.

Varje år gör Skövde kommun en lönekartläggning för alla anställda. När arbetsgivarutskottet sammanträder i september kommer det att göras en första genomgång av årets kartläggning. Utifrån den kommer arbetsgivarutskottet ge ett antal uppdrag till personalchefen som bland annat innefattar en analys för samtliga yrkesgruppers rekryteringsbehov nu och på längre sikt. Frågor om lön och lönespridning blir en naturlig del att jobba med i den framtida rekryteringsstrategin. Dessa analyser kommer i sin tur utgöra en grund för kommande års lönepolitiska prioriteringar.

Före sommaren beslutade arbetsgivarutskottet att bjuda in lärarfacken till en workshop under hösten om hur vi stärker attraktiviteten i att vara lärare i Skövde kommun. Kommunstyrelsen har också som en prioriterad aktivitet att ta initiativ till att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrken.

I en artikel i SLA den 26 augusti menar företrädare för Lärarnas riksförbund att det skulle vara möjligt, med rätt prioriteringar, att höja lärarnas löner med 15 000 kronor i månaden. En sådan höjning skulle för Skövde kommun, med drygt 1 200 anställda lärare, innebära en ökad lönekostnad om 304 miljoner kronor årligen. Att frigöra det ur kommunens totala budget, som i år ligger på 2 300 miljoner, är en utopi. Det skulle motsvara en månatlig skattehöjning med tre kronor per intjänad hundralapp.

Det senaste året har 43 lärare nyanställts och 27 stycken har slutat och gått till annan kommun vilket är lika med ett positivt inflöde på 16 stycken. Att i detta sammanhang använda ordet flykt är att överdriva läget. Vi vill dock understryka vikten av ett fortsatt aktivt arbete för att attrahera och behålla duktiga och kompetenta lärare.

Skövde, liksom alla andra kommuner, står inför framtida utmaningar när det gäller framtida rekryteringsbehov inom alla våra yrkesgrupper. Inte minst inom vård- och omsorgsyrkena, med tanke på ökat omvårdnadsbehov och kommande stora pensionsavgångar bland vård- och omsorgspersonal.

För att Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda alla anställda olika förmåner. Skövde kommun har nått längre än många andra kommuner att erbjuda ett hälsofrämjande arbetsgivarskap som innefattar bland annat förebyggande rehabilitering, gratis motionssimning och gratis gym. Det är erbjudanden som många anställda efterfrågat och uppskattar.

Vi tar rekryteringsfrågor och arbetsgivarpolitiken på stort allvar. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete med att stärka Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Leif Walterum

kommunalråd (C), ordförande arbetsgivarutskottet

Marie Ekman

kommunalråd (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Som politiker i Skövde har vi ett helhetsansvar för alla kommunens verksamheter och dess 4 500 anställda. Vårt uppdrag innebär att ständigt göra avvägningar och prioriteringar av behov och resurser. Tillgången på utbildad arbetskraft varierar beroende på yrkeskategori.

Varje år gör Skövde kommun en lönekartläggning för alla anställda. När arbetsgivarutskottet sammanträder i september kommer det att göras en första genomgång av årets kartläggning. Utifrån den kommer arbetsgivarutskottet ge ett antal uppdrag till personalchefen som bland annat innefattar en analys för samtliga yrkesgruppers rekryteringsbehov nu och på längre sikt. Frågor om lön och lönespridning blir en naturlig del att jobba med i den framtida rekryteringsstrategin. Dessa analyser kommer i sin tur utgöra en grund för kommande års lönepolitiska prioriteringar.

Före sommaren beslutade arbetsgivarutskottet att bjuda in lärarfacken till en workshop under hösten om hur vi stärker attraktiviteten i att vara lärare i Skövde kommun. Kommunstyrelsen har också som en prioriterad aktivitet att ta initiativ till att höja attraktiviteten inom vård- och omsorgsyrken.

I en artikel i SLA den 26 augusti menar företrädare för Lärarnas riksförbund att det skulle vara möjligt, med rätt prioriteringar, att höja lärarnas löner med 15 000 kronor i månaden. En sådan höjning skulle för Skövde kommun, med drygt 1 200 anställda lärare, innebära en ökad lönekostnad om 304 miljoner kronor årligen. Att frigöra det ur kommunens totala budget, som i år ligger på 2 300 miljoner, är en utopi. Det skulle motsvara en månatlig skattehöjning med tre kronor per intjänad hundralapp.

Det senaste året har 43 lärare nyanställts och 27 stycken har slutat och gått till annan kommun vilket är lika med ett positivt inflöde på 16 stycken. Att i detta sammanhang använda ordet flykt är att överdriva läget. Vi vill dock understryka vikten av ett fortsatt aktivt arbete för att attrahera och behålla duktiga och kompetenta lärare.

Skövde, liksom alla andra kommuner, står inför framtida utmaningar när det gäller framtida rekryteringsbehov inom alla våra yrkesgrupper. Inte minst inom vård- och omsorgsyrkena, med tanke på ökat omvårdnadsbehov och kommande stora pensionsavgångar bland vård- och omsorgspersonal.

För att Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda alla anställda olika förmåner. Skövde kommun har nått längre än många andra kommuner att erbjuda ett hälsofrämjande arbetsgivarskap som innefattar bland annat förebyggande rehabilitering, gratis motionssimning och gratis gym. Det är erbjudanden som många anställda efterfrågat och uppskattar.

Vi tar rekryteringsfrågor och arbetsgivarpolitiken på stort allvar. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete med att stärka Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Leif Walterum

kommunalråd (C), ordförande arbetsgivarutskottet

Marie Ekman

kommunalråd (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.