29 aug 2015 06:00

29 aug 2015 06:00

Etanol sänker lastbilars utsläpp dramatiskt

Debatt Replik:

Fler lastbilar måste köras på biodrivmedel för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och nå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Ju fler olika biodrivmedel som finns att välja på desto bättre. Där är jag helt överens med det Sveriges åkeriföretag Skaraborg skriver i sin replik till min debattartikel ”Lastbilarna kan minska sina utsläpp” (SLA 26 juni 2015).

Etanol är ett väl beprövat förnybart alternativ till diesel och ett attraktivt val för åkerier som vill minska sin miljöpåverkan. Därför är det olyckligt att Sveriges åkeriföretag inte är medvetna om etanolens mycket goda klimatprestanda. De utsläppssiffror föreningen anger i sin replik stämmer inte överens med verkligheten.

Utvärderingen av projektet CleanTruck i Stockholm mellan 2010 och 2014 visar till exempel att lastbilar som kördes på etanolbränslet ED95 minskade koldioxidutsläppen med 65 till 70 procent jämfört med konventionella dieselmotorer.

När ED95 görs på den allra mest effektiva etanolen minskar utsläppen med hela 87 procent. Den siffran är verifierad av Det Norske Veritas och tar hänsyn till att energiinnehållet per liter är lägre i etanol än diesel. Jämfört fordon för fordon släpper alltså en enda diesellastbil ut nästan lika mycket koldioxid som tio lastbilar med den mest klimateffektiva etanolen i tanken – långt ifrån Sveriges åkeriföretags beräkningar.

Klimatprestandan beror på hur etanolen produceras. Den mest effektiva etanolen, som vi på Sekab tillverkar av restprodukter från bioraffinaderiet i Domsjö, ger endast 0,22 kg utsläpp per liter etanol. Även genomsnittet för all etanol som säljs i Sverige ligger betydligt lägre än diesel, 0,75 kg per liter, enligt Energimyndighetens senaste rapport. Det ger en klar minskning av koldioxidutsläpp jämfört med diesel.

Lösningarna för att ställa om transportsektorn finns här och nu. Om fler åkeriföretag kände till de stora miljöfördelarna med etanol skulle omställningen kunna gå betydligt snabbare.

Därmed inte sagt att åkerinäringen inte visar en stark vilja att minska de klimatfarliga utsläppen. Tvärtom vet jag att ambitionerna på sina håll är högt ställda. Mycket positivt har också redan gjorts, bland annat genom att lastbilarna i dag utnyttjas mer effektivt.

Det är dock orimligt att en bransch med små ekonomiska marginaler ska bära hela omställningen på egna axlar. Politiken behöver ge tydliga incitament för åkerier som väljer gröna alternativ, till exempel en miljölastbilspremie som gör det mer lönsamt för åkerier att välja ett biodrivmedel framför diesel. Ansvaret för att vidta sådana kraftfulla åtgärder vilar ytterst på politikerna i Skaraborg och Sveriges riksdag.

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB

Fler lastbilar måste köras på biodrivmedel för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och nå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Ju fler olika biodrivmedel som finns att välja på desto bättre. Där är jag helt överens med det Sveriges åkeriföretag Skaraborg skriver i sin replik till min debattartikel ”Lastbilarna kan minska sina utsläpp” (SLA 26 juni 2015).

Etanol är ett väl beprövat förnybart alternativ till diesel och ett attraktivt val för åkerier som vill minska sin miljöpåverkan. Därför är det olyckligt att Sveriges åkeriföretag inte är medvetna om etanolens mycket goda klimatprestanda. De utsläppssiffror föreningen anger i sin replik stämmer inte överens med verkligheten.

Utvärderingen av projektet CleanTruck i Stockholm mellan 2010 och 2014 visar till exempel att lastbilar som kördes på etanolbränslet ED95 minskade koldioxidutsläppen med 65 till 70 procent jämfört med konventionella dieselmotorer.

När ED95 görs på den allra mest effektiva etanolen minskar utsläppen med hela 87 procent. Den siffran är verifierad av Det Norske Veritas och tar hänsyn till att energiinnehållet per liter är lägre i etanol än diesel. Jämfört fordon för fordon släpper alltså en enda diesellastbil ut nästan lika mycket koldioxid som tio lastbilar med den mest klimateffektiva etanolen i tanken – långt ifrån Sveriges åkeriföretags beräkningar.

Klimatprestandan beror på hur etanolen produceras. Den mest effektiva etanolen, som vi på Sekab tillverkar av restprodukter från bioraffinaderiet i Domsjö, ger endast 0,22 kg utsläpp per liter etanol. Även genomsnittet för all etanol som säljs i Sverige ligger betydligt lägre än diesel, 0,75 kg per liter, enligt Energimyndighetens senaste rapport. Det ger en klar minskning av koldioxidutsläpp jämfört med diesel.

Lösningarna för att ställa om transportsektorn finns här och nu. Om fler åkeriföretag kände till de stora miljöfördelarna med etanol skulle omställningen kunna gå betydligt snabbare.

Därmed inte sagt att åkerinäringen inte visar en stark vilja att minska de klimatfarliga utsläppen. Tvärtom vet jag att ambitionerna på sina håll är högt ställda. Mycket positivt har också redan gjorts, bland annat genom att lastbilarna i dag utnyttjas mer effektivt.

Det är dock orimligt att en bransch med små ekonomiska marginaler ska bära hela omställningen på egna axlar. Politiken behöver ge tydliga incitament för åkerier som väljer gröna alternativ, till exempel en miljölastbilspremie som gör det mer lönsamt för åkerier att välja ett biodrivmedel framför diesel. Ansvaret för att vidta sådana kraftfulla åtgärder vilar ytterst på politikerna i Skaraborg och Sveriges riksdag.

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.