29 aug 2015 06:00

29 aug 2015 06:00

Varför skapa problem?

ÄLDREBOENDE

Replik. Först inför vård- och omsorgsnämnden höga trösklar, som nästan ingen tycks ta sig över. Och nu säger nämnden att de vill ta bort dem. Men varför införde nämnden trösklarna? Detta har medfört att många sökande till äldreboende fått avslag utan att egentligen fått sin situation belyst på ett korrekt sätt. När personer med svåra sjukdomar, bevisade med läkarintyg, ansöker så räcker inte detta för en plats på ett äldreboende. Undra på att det står tomma platser och lägenheter på våra äldreboenden. Dessa tomma lägenheter kostar oss Skövdebor 100 000-tals kronor varje månad.

Från PRO:s sida har vi under lång tid krävt att kraven skulle bli lägre, men vi har aldrig fått någon reaktion på våra krav. Det är nämnden som satt upp kraven för de olika platserna. Ta bort tröskeln och de olika äldreboendena kommer att fyllas på nolltid.

Varför omyndigförklarar vård- och omsorgsnämnden de gamla som har önskemål om ett äldreboende? Det är brist på respekt för de gamla och sjuka och deras hälsa tycks vara helt främmande.

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 3 juni att varje biståndsbedömning måste utgå från den sökandes specifika behov.

Alla ensamma som inte får hjälp med ett boende och social samvaro, riskerar att dö i förtid. Det har en amerikansk studie visat, men tvångsvård i hemmet är vad kommunen erbjuder.

Det går inte att spara i offentlig sektor och få ökad trygghet eller jämlikhet. Sparandet betyder färre anställda med ännu sämre trygghet och omsorg. Och det drabbar alltid dem som har det största behovet.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Från PRO:s sida har vi under lång tid krävt att kraven skulle bli lägre, men vi har aldrig fått någon reaktion på våra krav. Det är nämnden som satt upp kraven för de olika platserna. Ta bort tröskeln och de olika äldreboendena kommer att fyllas på nolltid.

Varför omyndigförklarar vård- och omsorgsnämnden de gamla som har önskemål om ett äldreboende? Det är brist på respekt för de gamla och sjuka och deras hälsa tycks vara helt främmande.

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 3 juni att varje biståndsbedömning måste utgå från den sökandes specifika behov.

Alla ensamma som inte får hjälp med ett boende och social samvaro, riskerar att dö i förtid. Det har en amerikansk studie visat, men tvångsvård i hemmet är vad kommunen erbjuder.

Det går inte att spara i offentlig sektor och få ökad trygghet eller jämlikhet. Sparandet betyder färre anställda med ännu sämre trygghet och omsorg. Och det drabbar alltid dem som har det största behovet.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.