29 aug 2015 06:01

29 aug 2015 06:01

Vi tar ansvar för skolan i Skövde

SKOLAN

Mer resurser. Vi Socialdemokrater har under en rad år avsatt mer medel till skolan i Skövde i våra budgetförslag än vad den styrande minoriteten gjort och vi har gång efter annan stått i talarstolen i kommunfullmäktige och argumenterat för att skolan skall få mer resurser. Det gör vi för att vi vill säkerställa att alla elever får den utbildning och de förutsättningar de har rätt till. Det är klok politik och den mest rättfärdiga prioritering vi har att göra som beslutsfattare.

Att lärarnas löner halkar efter jämfört med våra grannkommuner är bekymmersamt och vi tar frågan på stort allvar.

Vi menar dessutom att det är lika angeläget att diskutera lärartätheten i våra klassrum. Varje barn har rätt att bli sett och bekräftat utifrån sina egna unika förutsättningar och för det krävs det att vi faktiskt har tillräckligt med personal i våra skolor.

I och med regeringsbytet är det nu över med den borgerliga experimentverkstaden som präglat den svenska skolan under de senaste två mandatperioderna. Man löser inte skolans problem genom ständiga förändringar och tomt ekande retoriska utspel om ”ordning och reda”. Istället krävs det tillräckliga resurser och en tilltro till att pedagogerna sköter pedagogiken, kort sagt – att låta proffsen vara proffs.

Regeringen har i riket avsatt 3 miljarder kronor årligen för höjda lärarlöner och i Skövde kommer vi oförtrutet att kämpa vidare för att ge våra elever och lärare bästa möjliga förutsättningar.

Marie Ekman

oppositionsråd (S)

Johan Ask

ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott (S)

Att lärarnas löner halkar efter jämfört med våra grannkommuner är bekymmersamt och vi tar frågan på stort allvar.

Vi menar dessutom att det är lika angeläget att diskutera lärartätheten i våra klassrum. Varje barn har rätt att bli sett och bekräftat utifrån sina egna unika förutsättningar och för det krävs det att vi faktiskt har tillräckligt med personal i våra skolor.

I och med regeringsbytet är det nu över med den borgerliga experimentverkstaden som präglat den svenska skolan under de senaste två mandatperioderna. Man löser inte skolans problem genom ständiga förändringar och tomt ekande retoriska utspel om ”ordning och reda”. Istället krävs det tillräckliga resurser och en tilltro till att pedagogerna sköter pedagogiken, kort sagt – att låta proffsen vara proffs.

Regeringen har i riket avsatt 3 miljarder kronor årligen för höjda lärarlöner och i Skövde kommer vi oförtrutet att kämpa vidare för att ge våra elever och lärare bästa möjliga förutsättningar.

Marie Ekman

oppositionsråd (S)

Johan Ask

ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.