31 aug 2015 06:00

31 aug 2015 06:00

Behövs medicinerna alls?

LÄKEMEDEL

Missbruk. Dagens Nyheter rapporterade 11 augusti om missförhållanden kring utskrivning av receptbelagda (narkotikaklassade) mediciner – läs psykofarmaka. I Västsverige hade en missbrukare fått ut sådana genom att vända sig till 41 olika vårdinrättningar utan att ens bli upptäckt eller stoppad.

Tidningen hävdar att en viktig orsak är att kontrollen av privatpraktiserande och pensionerade läkare lider av brister och måste bli mycket bättre.

Men en annan mer grundläggande förblir outsagd; är mediciner med narkotikum något som medborgare i ett upplyst och civiliserat samhälle alls behöver ha? Att de i grunden saknar botande effekt är väl känt. Att tillåta dem med etiketten ”medicin” medför tydliga risker i samhället. Innebär inte ett status quo att man riskerar att spä på missbruket och öka de sociala problemen?

L Andersson

Tidningen hävdar att en viktig orsak är att kontrollen av privatpraktiserande och pensionerade läkare lider av brister och måste bli mycket bättre.

Men en annan mer grundläggande förblir outsagd; är mediciner med narkotikum något som medborgare i ett upplyst och civiliserat samhälle alls behöver ha? Att de i grunden saknar botande effekt är väl känt. Att tillåta dem med etiketten ”medicin” medför tydliga risker i samhället. Innebär inte ett status quo att man riskerar att spä på missbruket och öka de sociala problemen?

L Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.