31 aug 2015 06:01

31 aug 2015 06:01

Sänk hastigheten – rädda liv

TRAFIKSÄKERHET

I dag, måndag, inleds Polisens regionala trafiksäkerhetsveckor. Under vecka 36 kommer polisområde Skaraborg och trafikpolisen med samordnade och vässade resurser särskilt fokusera på att beivra hastighetsöverträdelser på vägar i våra kommuner. Chansen att möta poliser i trafikkontroller längs vägarna är därmed stor.

Varför gör Polisen på detta sätt? Finns det inte andra, viktigare arbetsuppgifter för Polisen att ägna sig åt än att störa medborgaren i trafiken? Alla kör väl någon gång lite för fort? Eller?

I Trafikverkets enkät om trafiksäkerhet år 2014 instämmer närmare 60 procent av de tillfrågade i påståendet det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. Samma år överskred enligt Trafikverkets beräkningar mer än hälften av alla förare gällande hastighetsbegränsning på vägar inom det statliga vägnätet.

Forskning visar att om vi lyckas sänka medelhastigheten på våra vägar, så blir följden att vi minskar antalet svårt skadade och döda i trafiken. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/h skulle innebära att vi sparar drygt 15 liv per år! Vi vet också att Polisens rapportering av hastighetsöverträdelser i de lägre hastighetsintervallerna är ett effektivt sätt att sänka medelhastigheten på våra vägar. Därför kommer Polisen under de regionala trafiksäkerhetsveckorna inte bara kapa topparna genom att rapportera de förare som kraftigt överskrider hastighetsgränserna. Vi kommer istället särskilt inrikta oss på att mäta och rapportera överträdelser i det lägre hastighetsspannet, från 6 km/h och uppåt.

Om vi kan förändra inställningen att det är okej att köra lite för fort kan vi göra stor skillnad för vår gemensamma säkerhet. Genom att respektera hastighetsgränsen kan vi förhindra att ett stort antal människor går en för tidig död till mötes i trafiken. Vi har alla ett ansvar. Tillsammans kan vi rädda liv!

Kör försiktigt!

Helena Trolläng

chef polisområde Skaraborg

Polisregion Väst

Niclas Hallgren

chef operativa enheten

Polisregion Väst

I dag, måndag, inleds Polisens regionala trafiksäkerhetsveckor. Under vecka 36 kommer polisområde Skaraborg och trafikpolisen med samordnade och vässade resurser särskilt fokusera på att beivra hastighetsöverträdelser på vägar i våra kommuner. Chansen att möta poliser i trafikkontroller längs vägarna är därmed stor.

Varför gör Polisen på detta sätt? Finns det inte andra, viktigare arbetsuppgifter för Polisen att ägna sig åt än att störa medborgaren i trafiken? Alla kör väl någon gång lite för fort? Eller?

I Trafikverkets enkät om trafiksäkerhet år 2014 instämmer närmare 60 procent av de tillfrågade i påståendet det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. Samma år överskred enligt Trafikverkets beräkningar mer än hälften av alla förare gällande hastighetsbegränsning på vägar inom det statliga vägnätet.

Forskning visar att om vi lyckas sänka medelhastigheten på våra vägar, så blir följden att vi minskar antalet svårt skadade och döda i trafiken. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/h skulle innebära att vi sparar drygt 15 liv per år! Vi vet också att Polisens rapportering av hastighetsöverträdelser i de lägre hastighetsintervallerna är ett effektivt sätt att sänka medelhastigheten på våra vägar. Därför kommer Polisen under de regionala trafiksäkerhetsveckorna inte bara kapa topparna genom att rapportera de förare som kraftigt överskrider hastighetsgränserna. Vi kommer istället särskilt inrikta oss på att mäta och rapportera överträdelser i det lägre hastighetsspannet, från 6 km/h och uppåt.

Om vi kan förändra inställningen att det är okej att köra lite för fort kan vi göra stor skillnad för vår gemensamma säkerhet. Genom att respektera hastighetsgränsen kan vi förhindra att ett stort antal människor går en för tidig död till mötes i trafiken. Vi har alla ett ansvar. Tillsammans kan vi rädda liv!

Kör försiktigt!

Helena Trolläng

chef polisområde Skaraborg

Polisregion Väst

Niclas Hallgren

chef operativa enheten

Polisregion Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.