31 aug 2015 06:00

31 aug 2015 06:00

Skattehöjning ger många negativa konsekvenser

BENSINSKATTEN

Klyftor. Tack till SLA som på ledarsidan 26/8 uppmärksammade besluten om kommande höjning av skatt på drivmedel. Sverige har redan av en total skattekvot på över 50 procent, den skall nu höjas ytterligare. Landet kommer antingen att ligga allra högst upp eller hamna på andra plats i världen när det gäller skattekvot.

Ja, de redan konstaterade problemen med klyftorna mellan svensk landsbygd och tätort accentueras genom den planerade skattehöjningen. Inte heller denna gång hjälper man utsatta svenska bönder som på kort sikt är helt beroende av drivmedel för sin utkomst och sina transporter.

Ytterligare en aspekt med denna höjning av indirekt skatt är att det ökar på ”inkomstklyftorna” i samhället. Procentuellt missgynnas de som måste ha bil och som har låga inkomster eller tillgångar gentemot de som har det bättre ställt. Alltså blir konsekvensen negativ visavi regeringens allmänna önskan om utjämning.

Observant

Ja, de redan konstaterade problemen med klyftorna mellan svensk landsbygd och tätort accentueras genom den planerade skattehöjningen. Inte heller denna gång hjälper man utsatta svenska bönder som på kort sikt är helt beroende av drivmedel för sin utkomst och sina transporter.

Ytterligare en aspekt med denna höjning av indirekt skatt är att det ökar på ”inkomstklyftorna” i samhället. Procentuellt missgynnas de som måste ha bil och som har låga inkomster eller tillgångar gentemot de som har det bättre ställt. Alltså blir konsekvensen negativ visavi regeringens allmänna önskan om utjämning.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.