01 sep 2015 06:01

01 sep 2015 06:01

Man måste dra saker till sin spets

DEMOKRATI

Många människor lever i villfarelsen att man är extrem om man ställer det ena alternativet mot det andra. ”Måste man dra saker till sin spets?” Mitt svar är: Ja, det måste man!

Jag är inte ett dugg extrem, jag inser bara att sanningen ligger någonstans på skalan mellan två ytterligheter, till exempel vad som är bäst för ett demokratiskt land om man jämför total religionsfrihet med noll religionsfrihet. Man diskuterar sig därmed sakligt igenom ett problemområde genom att använda hela skalan på tallinjen. Fråga 1: Kan total religionsfrihet i förlängningen leda till noll religionsfrihet i ett land? Om ”ja”, hur skulle det kunna ske? Om ”nej”, varför kan det inte ske? Fråga 2: Är föregående frågeställning överhuvudtaget viktig? Om ”ja” gå vidare till Fråga 3: Vad ska jag vara mest rädd för; en faktisk accelererande segregation mellan människor, människor som tar med sig sina konflikter, inte sällan med religiösa förtecken, in hit till Sverige, eller det faktum att en femtedel av Sveriges röstberättigade väljare nu tycks stödja Sverigedemokraterna och att partiet dessutom ständigt går framåt, ett parti vars åskådning vilar på en ytterst inhuman doktrin och med en politisk agenda som, om man besvärar sig med att ingående studera den, visar sig vara allt annat än demokratisk?

Tacksam för vägledning, vi har ju så många kloka politiker som säkert vill och kan svara mig. Jag väntar tålmodigt.

Ingrid Almgren

Blå-grön-röd väljare

Många människor lever i villfarelsen att man är extrem om man ställer det ena alternativet mot det andra. ”Måste man dra saker till sin spets?” Mitt svar är: Ja, det måste man!

Jag är inte ett dugg extrem, jag inser bara att sanningen ligger någonstans på skalan mellan två ytterligheter, till exempel vad som är bäst för ett demokratiskt land om man jämför total religionsfrihet med noll religionsfrihet. Man diskuterar sig därmed sakligt igenom ett problemområde genom att använda hela skalan på tallinjen. Fråga 1: Kan total religionsfrihet i förlängningen leda till noll religionsfrihet i ett land? Om ”ja”, hur skulle det kunna ske? Om ”nej”, varför kan det inte ske? Fråga 2: Är föregående frågeställning överhuvudtaget viktig? Om ”ja” gå vidare till Fråga 3: Vad ska jag vara mest rädd för; en faktisk accelererande segregation mellan människor, människor som tar med sig sina konflikter, inte sällan med religiösa förtecken, in hit till Sverige, eller det faktum att en femtedel av Sveriges röstberättigade väljare nu tycks stödja Sverigedemokraterna och att partiet dessutom ständigt går framåt, ett parti vars åskådning vilar på en ytterst inhuman doktrin och med en politisk agenda som, om man besvärar sig med att ingående studera den, visar sig vara allt annat än demokratisk?

Tacksam för vägledning, vi har ju så många kloka politiker som säkert vill och kan svara mig. Jag väntar tålmodigt.

Ingrid Almgren

Blå-grön-röd väljare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.