01 sep 2015 06:00

01 sep 2015 06:00

Vi har inte glömt bort primärvården

SJUKVÅRD

Replik. Till Erik Andersson, Bräcke diakoni.

Tack Erik för ditt inspel (SLA 26/8). Jag tycker precis som du att primärvården är viktigt, eftersom det är vårdcentralen man ska söka sig först till när man är i behov av vård.

Den grönblåa ledningen i Västra Götalandsregionen har prioriterat att under den här mandatperioden satsa extra resurser på akutvårdskedjan och psykiatrivården. Akutvården är den vård som bedrivs dygnet runt, alla veckans dagar, och som är så viktigt att den fungerar. Skaraborgs sjukhus kommer att använda dessa extra resurser till att förkorta ledtider och fasta läkartjänster. Även ett speciellt barnspår har inrättats för barn och unga som nu kommer att mötas av en barnsjuksköterska.

I budget 2016 så räknas medlem upp för primärvården vad gäller befolkningsökningen inom regionen. Så gjorde man inte under förra mandatperioden. Alltid något, men inte tillräckligt. Vi måste höja tillgängligheten så att fler kan få vård inom rimlig en betydligt bättre ut.

Krav- och kvalitetsboken (KoK-boken)som styr vårdcentralernas verksamhet ses över varje år. Inför 2017 kommer den grönblåa ledningen ta initiativ för en större revidering av KoK-boken, med mål att det ska vara enklare att bedriva en vårdcentral. Samtidigt så bör även ekonomin ses över och om vårdcentralerna har rätt ekonomiska förutsättningar i förhållande till sitt uppdrag.

Vårdcentralerna ska ha den nära vården och vara första linjens vård. Därför är det viktigt med uppföljning av KoK-boken. Och det kommer!

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Tack Erik för ditt inspel (SLA 26/8). Jag tycker precis som du att primärvården är viktigt, eftersom det är vårdcentralen man ska söka sig först till när man är i behov av vård.

Den grönblåa ledningen i Västra Götalandsregionen har prioriterat att under den här mandatperioden satsa extra resurser på akutvårdskedjan och psykiatrivården. Akutvården är den vård som bedrivs dygnet runt, alla veckans dagar, och som är så viktigt att den fungerar. Skaraborgs sjukhus kommer att använda dessa extra resurser till att förkorta ledtider och fasta läkartjänster. Även ett speciellt barnspår har inrättats för barn och unga som nu kommer att mötas av en barnsjuksköterska.

I budget 2016 så räknas medlem upp för primärvården vad gäller befolkningsökningen inom regionen. Så gjorde man inte under förra mandatperioden. Alltid något, men inte tillräckligt. Vi måste höja tillgängligheten så att fler kan få vård inom rimlig en betydligt bättre ut.

Krav- och kvalitetsboken (KoK-boken)som styr vårdcentralernas verksamhet ses över varje år. Inför 2017 kommer den grönblåa ledningen ta initiativ för en större revidering av KoK-boken, med mål att det ska vara enklare att bedriva en vårdcentral. Samtidigt så bör även ekonomin ses över och om vårdcentralerna har rätt ekonomiska förutsättningar i förhållande till sitt uppdrag.

Vårdcentralerna ska ha den nära vården och vara första linjens vård. Därför är det viktigt med uppföljning av KoK-boken. Och det kommer!

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.