02 sep 2015 06:00

02 sep 2015 06:00

Vart tog de 87 punkterna vägen?

Debatt:

Regeringen med landsbygdsminister Bucht i täten ger i en artikel i Dagens Nyheter i söndags sken av att rädda svensk mjölkproduktion. Räddningen skulle vara en sänkning av dieselskatten med 29 öre per liter. Tror Bucht på det själv? Och det är ju inte så att sänkningen sker i morgon utan när budgeten har tröskats igenom riksdagen. Hade det varit en sänkning som hade minskat dieselräkningen för årets skörd och höstbruk hade det varit en signal om att regeringen inser behovet av ett livskraftigt svenskt jordbruk. Nu är det i realiteten mest en utebliven höjning när energiskatten föreslås höjas.

Sveriges bönder kan och vill producera fossilfritt bränsle från jord och skog. Det är inte regeringen speciellt intresserad av med undantag av att få in energiskatt. Tills regeringen inser att inhemska bränslen är betydligt bättre än importerad fossil energi måste vi använda diesel till våra traktorer. Hos mjölkbönderna används traktorn varje dag.

Förslaget stärker resultaträkningen i ett genomsnittligt mjölkföretag, jämfört med nuläget, med knappt 1 öre per kilo producerad mjölk. Det ger inte en förbättrad situation för mjölkbönderna.

Vart tog de 87 punkterna vägen landsbygdsministern? De som du slog så på stora trumman för i våras? Konkurrenskraftsutredningens förslag var konkreta. Se till att snabbt genomföra dem så att svenskt lantbruk kan få likvärdiga regler gentemot övriga EU. Det är helt orimligt att ett svenskt lantbruksföretag ska betala 7,5 gånger mer än ett danskt i dieselskatt. En konkurrensskillnad på 900 miljoner. Notera att t ex svenska fiskare har noll kronor i energiskatt.

De så kallade EU-ersättningarna som även svenska bönder ska ta del av för att sköta öppna landskap på ett bestämt sätt klarar inte staten av att betala ut i tid i år på grund av ändrade system. Ersättningar som bonden på grund av sviktande lönsamhet redan belånat och som förfaller vid årsskiftet.

Likaså har vi ett regelverk, ja det gäller väl alla företagare i Sverige, som stjälper mer än det hjälper. Det talas om förenklingar men det är för lite som händer. Det är alldeles för lite av sunt förnuft både hos myndigheter och folkvalda.

Nej det här är inte gnäll utan fakta att det miljövänliga svenska lantbruket med sina friska och sunda djur konkurreras ut av länder med helt andra regler men framförallt är det den politiska ledningen i Sverige som är boven i dramat.

Vill makthavarna ha kvar några bönder på svensk landsbygd? Om inte, säg det rakt ut i stället för att slå blå dunster i den gröna näringen!

Monica Didriksson, Töreboda

gris-, växtodlings- och energiföretagare, ledamot LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef LRF Västra Sverige

Regeringen med landsbygdsminister Bucht i täten ger i en artikel i Dagens Nyheter i söndags sken av att rädda svensk mjölkproduktion. Räddningen skulle vara en sänkning av dieselskatten med 29 öre per liter. Tror Bucht på det själv? Och det är ju inte så att sänkningen sker i morgon utan när budgeten har tröskats igenom riksdagen. Hade det varit en sänkning som hade minskat dieselräkningen för årets skörd och höstbruk hade det varit en signal om att regeringen inser behovet av ett livskraftigt svenskt jordbruk. Nu är det i realiteten mest en utebliven höjning när energiskatten föreslås höjas.

Sveriges bönder kan och vill producera fossilfritt bränsle från jord och skog. Det är inte regeringen speciellt intresserad av med undantag av att få in energiskatt. Tills regeringen inser att inhemska bränslen är betydligt bättre än importerad fossil energi måste vi använda diesel till våra traktorer. Hos mjölkbönderna används traktorn varje dag.

Förslaget stärker resultaträkningen i ett genomsnittligt mjölkföretag, jämfört med nuläget, med knappt 1 öre per kilo producerad mjölk. Det ger inte en förbättrad situation för mjölkbönderna.

Vart tog de 87 punkterna vägen landsbygdsministern? De som du slog så på stora trumman för i våras? Konkurrenskraftsutredningens förslag var konkreta. Se till att snabbt genomföra dem så att svenskt lantbruk kan få likvärdiga regler gentemot övriga EU. Det är helt orimligt att ett svenskt lantbruksföretag ska betala 7,5 gånger mer än ett danskt i dieselskatt. En konkurrensskillnad på 900 miljoner. Notera att t ex svenska fiskare har noll kronor i energiskatt.

De så kallade EU-ersättningarna som även svenska bönder ska ta del av för att sköta öppna landskap på ett bestämt sätt klarar inte staten av att betala ut i tid i år på grund av ändrade system. Ersättningar som bonden på grund av sviktande lönsamhet redan belånat och som förfaller vid årsskiftet.

Likaså har vi ett regelverk, ja det gäller väl alla företagare i Sverige, som stjälper mer än det hjälper. Det talas om förenklingar men det är för lite som händer. Det är alldeles för lite av sunt förnuft både hos myndigheter och folkvalda.

Nej det här är inte gnäll utan fakta att det miljövänliga svenska lantbruket med sina friska och sunda djur konkurreras ut av länder med helt andra regler men framförallt är det den politiska ledningen i Sverige som är boven i dramat.

Vill makthavarna ha kvar några bönder på svensk landsbygd? Om inte, säg det rakt ut i stället för att slå blå dunster i den gröna näringen!

Monica Didriksson, Töreboda

gris-, växtodlings- och energiföretagare, ledamot LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef LRF Västra Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.