04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Friskvårdens dag politiserad

På söndag, sjätte september, är det Friskvårdens dag på Billingen. Dagen är en viktig mötesplats mellan föreningsliv och Skövdeborna.

Friskvårds- och föreningslivsfrågor är något som engagerar lokala moderata företrädare, både inom och utanför politiken. För oss är exempelvis Billingen i sin helhet ett vitalt verktyg för hälsa och friskvård. Därför prioriterade vi Billingens friluftsområde i vårens budgetförslag som antogs i kommunfullmäktige.

Tyvärr har Friskvårdens dag blivit alltför politiserad under de senaste åren och politiska organisationer tar ett allt större utrymme på bekostnad av andra föreningar i Skövde. Under förra mandatperioden drev Moderaterna i Skövde frågan att politiska organisationer frivilligt bör avstå från deltagande i Friskvårdens dag. Det är viktigt att låta andra representanter för civilsamhället få både tid och plats med Skövdeborna. Vi uppfattar detta som grundtanken i Friskvårdens dag. Tyvärr delade inte övriga partier vår uppfattning. För att låta andra föreningar än politiska organisationer få utrymme väljer Moderaterna i Skövde att avstå från deltagande i Friskvårdens dag 2015.

Friskvårdens dag har arrangerats sedan 1986 och årets upplaga har 70-talet utställare som får ett unikt tillfälle att presentera sin verksamhet och sitt engagemang för intresserade Skövdebor. Moderaterna i Skövde kommer fortsätta driva att Friskvårdens dag ska arrangeras årligen av kommunens fritidsförvaltning. Vi önskar alla deltagare och besökare en trevlig söndag på Billingen.

Friskvårds- och föreningslivsfrågor är något som engagerar lokala moderata företrädare, både inom och utanför politiken. För oss är exempelvis Billingen i sin helhet ett vitalt verktyg för hälsa och friskvård. Därför prioriterade vi Billingens friluftsområde i vårens budgetförslag som antogs i kommunfullmäktige.

Tyvärr har Friskvårdens dag blivit alltför politiserad under de senaste åren och politiska organisationer tar ett allt större utrymme på bekostnad av andra föreningar i Skövde. Under förra mandatperioden drev Moderaterna i Skövde frågan att politiska organisationer frivilligt bör avstå från deltagande i Friskvårdens dag. Det är viktigt att låta andra representanter för civilsamhället få både tid och plats med Skövdeborna. Vi uppfattar detta som grundtanken i Friskvårdens dag. Tyvärr delade inte övriga partier vår uppfattning. För att låta andra föreningar än politiska organisationer få utrymme väljer Moderaterna i Skövde att avstå från deltagande i Friskvårdens dag 2015.

Friskvårdens dag har arrangerats sedan 1986 och årets upplaga har 70-talet utställare som får ett unikt tillfälle att presentera sin verksamhet och sitt engagemang för intresserade Skövdebor. Moderaterna i Skövde kommer fortsätta driva att Friskvårdens dag ska arrangeras årligen av kommunens fritidsförvaltning. Vi önskar alla deltagare och besökare en trevlig söndag på Billingen.

  • Martin Odenö ordförande Moderaterna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.