04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Sveriges svek mot unga

:

Sedan år 2008 har sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga lett till att fler unga anställs, inte minst inom service-, hotell- och restaurangbranschen.

Ett första viktigt steg för många unga på väg ut på arbetsmarknaden. Nu under augusti kommer dråpslaget. Arbetsgivaravgiften för unga höjs steg för steg, och under år 2016 blir avgifterna lika höga som tidigare. Höjningen kostar 40 000 kronor per medarbetare och år. Detta är ett otroligt hårt slag mot ungas möjlighet att få jobb.

Höjningen kommer få stora konsekvenser, både i Västsverige och Sverige, och är ett svek mot ungdomar som är på väg in i arbetslivet.

Enligt besöksorganisationen Visitas hotas 5 000 jobb inom hotell och restaurang. Svenskt näringsliv menar att samlat för handel- service och besöksnäring beräknar att det är 19 000 jobb som hotas. Statistik från Riksdagens utredningstjänst, visar att de ökade kostnaderna för höjningen av arbetsgivaravgifter motsvarar över 50 000 heltidstjänster. Det är alltså tusentals jobb som riskerar att försvinna med vänsterregeringens politik.

Genom höjningen minskar man många ungas chans att få in en fot på arbetsmarknaden, att få egen lön, arbetserfarenhet, meriter och betala skatt, för att bidra till vårt gemensamma. När det är dyrare att anställa skapas färre jobb.

I Svensk handels barometer i april uppgav varannan handlare att de kommer behöva se över antalet anställda när höjningen blir verklighet. För ungdomar är handeln och restaurang/café den största arbetsgivaren i Sverige, och även det vanligaste förstajobbet. Lite drygt 110 000 unga mellan 16–26 år jobbar med handel och service. I Västsverige finns många arbetsgivare inom hotell, handel, restaurang och turism, till exempel Skara sommarland.

Ungas första fot in på arbetsmarknaden är viktig och alliansregeringen genomförde en rad reformer för att underlätta för unga att få sitt första jobb, bland annat sänkta avgifter och skatter för att anställa. Svenskt näringsliv har rapporterat om att den sänkta arbetsgivaravgiften resulterade i att 4 av 10 företag har fler unga anställda.

Fler i arbete är grunden för kvalitet i skolan och vården, trygghet och integration. Företagare som anställer är den viktigaste förutsättningen. Därför bör en fortsatt arbetslinje prioritera fler sätt att skapa fler vägar till arbete, inte färre.

Kristian Sandahl

Hotelldirektör Scandic Billingen

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Ett första viktigt steg för många unga på väg ut på arbetsmarknaden. Nu under augusti kommer dråpslaget. Arbetsgivaravgiften för unga höjs steg för steg, och under år 2016 blir avgifterna lika höga som tidigare. Höjningen kostar 40 000 kronor per medarbetare och år. Detta är ett otroligt hårt slag mot ungas möjlighet att få jobb.

Höjningen kommer få stora konsekvenser, både i Västsverige och Sverige, och är ett svek mot ungdomar som är på väg in i arbetslivet.

Enligt besöksorganisationen Visitas hotas 5 000 jobb inom hotell och restaurang. Svenskt näringsliv menar att samlat för handel- service och besöksnäring beräknar att det är 19 000 jobb som hotas. Statistik från Riksdagens utredningstjänst, visar att de ökade kostnaderna för höjningen av arbetsgivaravgifter motsvarar över 50 000 heltidstjänster. Det är alltså tusentals jobb som riskerar att försvinna med vänsterregeringens politik.

Genom höjningen minskar man många ungas chans att få in en fot på arbetsmarknaden, att få egen lön, arbetserfarenhet, meriter och betala skatt, för att bidra till vårt gemensamma. När det är dyrare att anställa skapas färre jobb.

I Svensk handels barometer i april uppgav varannan handlare att de kommer behöva se över antalet anställda när höjningen blir verklighet. För ungdomar är handeln och restaurang/café den största arbetsgivaren i Sverige, och även det vanligaste förstajobbet. Lite drygt 110 000 unga mellan 16–26 år jobbar med handel och service. I Västsverige finns många arbetsgivare inom hotell, handel, restaurang och turism, till exempel Skara sommarland.

Ungas första fot in på arbetsmarknaden är viktig och alliansregeringen genomförde en rad reformer för att underlätta för unga att få sitt första jobb, bland annat sänkta avgifter och skatter för att anställa. Svenskt näringsliv har rapporterat om att den sänkta arbetsgivaravgiften resulterade i att 4 av 10 företag har fler unga anställda.

Fler i arbete är grunden för kvalitet i skolan och vården, trygghet och integration. Företagare som anställer är den viktigaste förutsättningen. Därför bör en fortsatt arbetslinje prioritera fler sätt att skapa fler vägar till arbete, inte färre.

Kristian Sandahl

Hotelldirektör Scandic Billingen

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.