05 sep 2015 06:00

05 sep 2015 06:00

Bostadstillägget för pensionärer inte tillräckligt

SPF:

Syftet med bostadstillägget till pensionärer (BTP) är att äldre med låga pensioner ska kunna efterfråga en bostad med god standard – oavsett bostadsort och även i nyproduktion. För många äldre är boendeutgiften en tung post i hushållsbudgeten. Den 1 september höjde regeringen bostadstillägget med som mest 100 kronor per månad. Men det är långt ifrån tillräckligt för att bostadstillägget ska uppfylla sitt syfte och kunna matcha dagens bostadskostnader.

SPF Seniorerna har tagit fram en rapport för att se hur BTP förhåller sig till bostadskostnaderna. Sedan år 2007 har taket för högsta bostadskostnad i BTP på 5 000 kronor varit oförändrat. Då motsvarade högsta möjliga bostadstillägg 101 procent av genomsnittshyran i hela beståndet av hyreshus. År 2015, efter höjningen i september, motsvarar maximalt BTP endast 89 procent av snitthyran i landet. I storstadsområdena är det ännu lägre. Bostadstillägget har alltså halkat efter och för att matcha snitthyran i riket skulle taket behöva höjas med 660 kronor.

Många seniorer efterfrågar bostäder med god tillgänglighet som hiss, entré utan trappsteg, lättöppnad port samt tvättstuga, vindsförråd och soprum som är enkla att nå. I nuvarande bestånd bedöms endast en fjärdedel av bostäderna vara tillgängliga, många äldre söker därför nybyggda lägenheter. Samhället vinner på att fler seniorer kan bo i tillgängliga bostäder då det skjuter upp behoven av omfattande vård och omsorg med hemtjänst och särskilt boende. Syftet med BTP är dessutom att pensionärer ska kunna efterfråga just relativt nybyggda bostäder.

Men högsta möjliga bostadstillägg täcker idag inte ens hyran för en nyproducerad enrumslägenhet. För en pensionär med låg inkomst täcker högsta möjliga BTP endast 63 procent av snitthyran för en lägenhet med två rum och kök i nyproduktion. För att maximalt bostadstillägg ska motsvara snitthyran i en nyproducerad tvårumslägenhet behöver taket i BTP höjas med 2 940 kronor. Givetvis är BTP då ännu sämre anpassat till kostnaderna i bostadsrätt.

Det är tydligt att syftet med bostadstillägget för pensionärer – att man oavsett bostadsort ska kunna efterfråga en bostad med tillfredsställande standard också i nyproduktion – inte uppfylls varken i hela bostadsbeståndet eller i nyproduktion. För att bostadstillägget ska matcha bostadskostnaderna och uppfylla sitt syfte behövs därför en kraftig höjning av taket i bostadstillägget med uppemot 3 000 kronor/månad.

Fredrik von Platen

sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna

Syftet med bostadstillägget till pensionärer (BTP) är att äldre med låga pensioner ska kunna efterfråga en bostad med god standard – oavsett bostadsort och även i nyproduktion. För många äldre är boendeutgiften en tung post i hushållsbudgeten. Den 1 september höjde regeringen bostadstillägget med som mest 100 kronor per månad. Men det är långt ifrån tillräckligt för att bostadstillägget ska uppfylla sitt syfte och kunna matcha dagens bostadskostnader.

SPF Seniorerna har tagit fram en rapport för att se hur BTP förhåller sig till bostadskostnaderna. Sedan år 2007 har taket för högsta bostadskostnad i BTP på 5 000 kronor varit oförändrat. Då motsvarade högsta möjliga bostadstillägg 101 procent av genomsnittshyran i hela beståndet av hyreshus. År 2015, efter höjningen i september, motsvarar maximalt BTP endast 89 procent av snitthyran i landet. I storstadsområdena är det ännu lägre. Bostadstillägget har alltså halkat efter och för att matcha snitthyran i riket skulle taket behöva höjas med 660 kronor.

Många seniorer efterfrågar bostäder med god tillgänglighet som hiss, entré utan trappsteg, lättöppnad port samt tvättstuga, vindsförråd och soprum som är enkla att nå. I nuvarande bestånd bedöms endast en fjärdedel av bostäderna vara tillgängliga, många äldre söker därför nybyggda lägenheter. Samhället vinner på att fler seniorer kan bo i tillgängliga bostäder då det skjuter upp behoven av omfattande vård och omsorg med hemtjänst och särskilt boende. Syftet med BTP är dessutom att pensionärer ska kunna efterfråga just relativt nybyggda bostäder.

Men högsta möjliga bostadstillägg täcker idag inte ens hyran för en nyproducerad enrumslägenhet. För en pensionär med låg inkomst täcker högsta möjliga BTP endast 63 procent av snitthyran för en lägenhet med två rum och kök i nyproduktion. För att maximalt bostadstillägg ska motsvara snitthyran i en nyproducerad tvårumslägenhet behöver taket i BTP höjas med 2 940 kronor. Givetvis är BTP då ännu sämre anpassat till kostnaderna i bostadsrätt.

Det är tydligt att syftet med bostadstillägget för pensionärer – att man oavsett bostadsort ska kunna efterfråga en bostad med tillfredsställande standard också i nyproduktion – inte uppfylls varken i hela bostadsbeståndet eller i nyproduktion. För att bostadstillägget ska matcha bostadskostnaderna och uppfylla sitt syfte behövs därför en kraftig höjning av taket i bostadstillägget med uppemot 3 000 kronor/månad.

Fredrik von Platen

sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.