05 sep 2015 06:00

05 sep 2015 06:00

En rättvisande bild är viktig

ÄLDREOMSORGEN

Replik. Senaste tiden har insändarsidorna visat på spridda skurar av missnöje och nämndens intentioner har ifrågasatts. I onsdagens tidning håller en skribent Skövde ansvarig för tragiska händelser i Stenungsunds kommun. Det är orimligt. Andra menar att nämndens enda ambition är att spara pengar. Det är felaktigt.

Avseende övergången från servicelägenheter till trygghetsbostäder så föranleds den av en politisk vilja att göra lägenheterna mer tillgängliga för våra äldre. Den eventuella omvårdnad boende kan behöva kommer tillgodoses genom hemvården på samma sätt som idag sker i våra servicelägenheter. Några besparingsmotiv föreligger alltså inte.

Att hyra ut lokalerna till regionen i väntan på att beslut och hyreskontrakt för trygghetsbostäder (lägenheter för äldre utan krav på biståndsbeslut) kommer på plats görs för att begränsa intäktsbortfall och därmed förebygga behovet av att göra andra besparingar inom verksamheten. Samtidigt bidrar nämnden, om än tillfälligt, till att lösa en akut brist på bostäder för länssjukvården.

En rättvisande bild av verksamheten är för oss viktig. Missförhållanden ska lyftas fram, utredas och åtgärdas men när bilden målas upp som överdrivet pessimistisk så blir det i sig ett hot mot välfärden. Skräckbeskrivningar sprider ogrundad rädsla bland äldre och anhöriga. Bra personal tröttnar och väljer andra yrken.

Jag tittar ut genom fönstret och ser en äldre dam i rullstol ute på promenad med stöd av hemvården. Jag möter personal som pratar engagerat om nya idéer på hur verksamheten kan bli ännu bättre. Jag möter anhöriga som uppskattar den verksamhet som vuxit fram genom åren i just Skövde.

Jag ser att det mesta är bra och mycket kan bli bättre. Utmaningar finns visserligen men också viljan och förmågan att möta dem.

Vi är flera som brinner för idén att Skövde ska vara en bra och trygg stad att leva och åldras i. Låt oss då diskutera utmaningar, möjligheter, förväntningar och lösningar i konstruktiv anda. Utan överdrifter, utan absurda historiska paralleller och utan tarvliga tillmälen.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Avseende övergången från servicelägenheter till trygghetsbostäder så föranleds den av en politisk vilja att göra lägenheterna mer tillgängliga för våra äldre. Den eventuella omvårdnad boende kan behöva kommer tillgodoses genom hemvården på samma sätt som idag sker i våra servicelägenheter. Några besparingsmotiv föreligger alltså inte.

Att hyra ut lokalerna till regionen i väntan på att beslut och hyreskontrakt för trygghetsbostäder (lägenheter för äldre utan krav på biståndsbeslut) kommer på plats görs för att begränsa intäktsbortfall och därmed förebygga behovet av att göra andra besparingar inom verksamheten. Samtidigt bidrar nämnden, om än tillfälligt, till att lösa en akut brist på bostäder för länssjukvården.

En rättvisande bild av verksamheten är för oss viktig. Missförhållanden ska lyftas fram, utredas och åtgärdas men när bilden målas upp som överdrivet pessimistisk så blir det i sig ett hot mot välfärden. Skräckbeskrivningar sprider ogrundad rädsla bland äldre och anhöriga. Bra personal tröttnar och väljer andra yrken.

Jag tittar ut genom fönstret och ser en äldre dam i rullstol ute på promenad med stöd av hemvården. Jag möter personal som pratar engagerat om nya idéer på hur verksamheten kan bli ännu bättre. Jag möter anhöriga som uppskattar den verksamhet som vuxit fram genom åren i just Skövde.

Jag ser att det mesta är bra och mycket kan bli bättre. Utmaningar finns visserligen men också viljan och förmågan att möta dem.

Vi är flera som brinner för idén att Skövde ska vara en bra och trygg stad att leva och åldras i. Låt oss då diskutera utmaningar, möjligheter, förväntningar och lösningar i konstruktiv anda. Utan överdrifter, utan absurda historiska paralleller och utan tarvliga tillmälen.

Theres Sahlström (M)

ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.