05 sep 2015 06:00

05 sep 2015 06:00

Ta ansvar eller avgå!

LÄRARLÖNER

Replik. Debatten kring Skövde kommuns låga lärarlöner har rasat efter SLA:s avslöjande förra veckan. Frågan är om inte kommunalrådens pinsamma försvarstal för de låga lönerna har upprört läsarna mer än själva sakfrågan. Uttalandena om attraktiva löneförmåner istället för skäliga och konkurrenskraftiga löner gav ett närmast infantilt intryck. Att inte en enda lärare i Skövde kommun tjänar tillräckligt för att kunna löneväxla drar ytterligare ett löjets skimmer över politikerna.

Vi ska heller inte glömma att Leif Walterum under lång tid försökt mörka kommunens uteblivna satsningar på lärarlöner med påståenden som: Skövde kommun ligger över rikssnittet och väl till bland våra jämförelsekommuner (SLA 14/1 2015). När till och med kommunens egna kartläggning bekräftar motsatsen, byter han plötsligt fot och försvarar istället de låga lönerna. Marie Ekman tycker tydligen både och. När hon sitter i Walterums knä på fredagen är det häftigt med låga lärarlöner (SLA 28/8). På lördagen har hon bytt knä och tycker istället att det är bekymmersamt och tar frågan på allvar (SLA 29/8).

Inför höstterminen har 29 stycken tillsvidareanställda och legitimerade lärare sagt upp sig från sin tjänst i Skövde kommun. De har gått till motsvarande tjänster i grannkommunerna och därmed fått ett antal tusenlappar mer i månaden. Utöver dessa är drygt 70-talet lärare tjänstlediga (augusti 2015).

Lärarfacken, skolledarna och tjänstemännen har under lång tid påtalat svårigheterna att både rekrytera och behålla lärare. Antingen har kommunalråden inte begripit situationen eller, mer troligt, medvetet valt att vilseleda kommuninvånarna. Tidigare i våras skrev Leif Walterum: Idag har Skövde inga problem med att rekrytera lärare (SLA 14/1 2015). Hur kan det då komma sig att det i skrivande stund arbetar 131 personer utan legitimation och på vikariat i Skövdes skolor och förskolor?

Att möta en omfattande och eskalerande lärarbrist med aggressiv låglönepolitik och förljugen retorik är förödande. Politikerna kan inte längre dölja vad som håller på att hända. Skövdes elever förtjänar utbildade, behöriga och skickliga lärare både nu och i framtiden. Våra kommunalråd har meddelat att de omöjligt kan erbjuda dem detta. Då infinner sig rimligen frågan om vi har rätt personer i högsta kommunledningen.

Johan Österström

Lärarnas Riksförbund

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Vi ska heller inte glömma att Leif Walterum under lång tid försökt mörka kommunens uteblivna satsningar på lärarlöner med påståenden som: Skövde kommun ligger över rikssnittet och väl till bland våra jämförelsekommuner (SLA 14/1 2015). När till och med kommunens egna kartläggning bekräftar motsatsen, byter han plötsligt fot och försvarar istället de låga lönerna. Marie Ekman tycker tydligen både och. När hon sitter i Walterums knä på fredagen är det häftigt med låga lärarlöner (SLA 28/8). På lördagen har hon bytt knä och tycker istället att det är bekymmersamt och tar frågan på allvar (SLA 29/8).

Inför höstterminen har 29 stycken tillsvidareanställda och legitimerade lärare sagt upp sig från sin tjänst i Skövde kommun. De har gått till motsvarande tjänster i grannkommunerna och därmed fått ett antal tusenlappar mer i månaden. Utöver dessa är drygt 70-talet lärare tjänstlediga (augusti 2015).

Lärarfacken, skolledarna och tjänstemännen har under lång tid påtalat svårigheterna att både rekrytera och behålla lärare. Antingen har kommunalråden inte begripit situationen eller, mer troligt, medvetet valt att vilseleda kommuninvånarna. Tidigare i våras skrev Leif Walterum: Idag har Skövde inga problem med att rekrytera lärare (SLA 14/1 2015). Hur kan det då komma sig att det i skrivande stund arbetar 131 personer utan legitimation och på vikariat i Skövdes skolor och förskolor?

Att möta en omfattande och eskalerande lärarbrist med aggressiv låglönepolitik och förljugen retorik är förödande. Politikerna kan inte längre dölja vad som håller på att hända. Skövdes elever förtjänar utbildade, behöriga och skickliga lärare både nu och i framtiden. Våra kommunalråd har meddelat att de omöjligt kan erbjuda dem detta. Då infinner sig rimligen frågan om vi har rätt personer i högsta kommunledningen.

Johan Österström

Lärarnas Riksförbund

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.